174

Linka číslo 174 dnes spojuje velkokapacitní sídliště Velká Ohrada se stanicí metra Luka, a zároveň zajišťuje i přímé spojení do oblasti Motola, Břevnova a Střešovic. Jejím dopravcem je Dopravní podnik hlavního města Prahy, který na ni vypravuje výhradně kloubové autobusy, vybrané nízkopodlažní. Provoz standardních vozů na vybraných spojích jí však provázel ještě v nedávné minulosti.

23. srpna 2011 – Karosa B741 jako linka číslo 174 v zastávce Amforová – Pavel Hypš

Dne 2. ledna 1973 vyjíždí nová překryvná linka číslo 274, sloužící ve špičkách jako posila silného přepravního vztahu Dejvic, Vršovic a Spořilova. Je vedena v trase Náměstí Říjnové revoluce – Letenské náměstí – Veletržní palác – Dopravní podniky – Sokolovská – Rajská zahrada – Náměstí Míru – Kodaňská – Sídliště Spořilov. Po zrušení překryvní sítě,  9. května 1974, se objevuje pod novým označením 174. Ke stejnému datu je zároveň, ve směru z Dejvic, z Kodaňské odkloněna do zastávky Vršovice, Čechovo náměstí.

1975 – Schéma linkového vedení s linkou číslo 174

Ke dni 13. srpna 1978, v souvislosti s otevřením metra A v úseku Leninova (nyní Dejvická) – Náměstí Míru, se s linkou číslo 174 setkáváme v nové trase: Hradčanská – Vozovna Střešovice – Břevnovská – Vypich – Motol. Zároveň byl rozšířen provoz na celodenní a celotýdenní. Nepatrné prodloužení od 19. března 1979 spočívalo v zajíždění do konečné zastávky Bubeneč, Špejchar, otevřené již o necelý rok dříve pro tramvajové linky.

1980 – Trasa linky číslo 174 v přehledu linkového vedení

Po dostavbě ulice Bucharova a vybudování mimoúrovňové křižovatky Motol bylo s touto oblastí možné spojit nově vznikající sídliště Jihozápadní město. Počínaje 17. červnem 1985 byla linka 174 prodloužena po nových komunikacích přes zastávky K Vidouli a Náměstí Na Lužinách do obratiště Stodůlky. Zde byla ukončena do 26. října 1988, kdy došlo k prodloužení linky metra B do stanice Dukelská (nyní Nové Butovice). Od ranního výjezdu následujícího dne byla stanovena trasa Dukelská – Píškova – Mládí – Motol – Dětská nemocnice – Břevnovská – Vozovna Střešovice – Hradčanská – Špejchar. V té době byl interval v pracovní dny 8 – 15 minut, o víkendu a večer 19 – 21 min. Následovaly drobné změny spočívající ve zřízení zastávky Nová Kolonie 16. prosince 1989 a přejmenování zastávek Dukelská v roce 1990 a Favorského (nyní Amforová) a Cvetkovova (nyní Nárožní) v první polovině 90. let.

Prosinec 1993 – Trasa linky číslo 174 v přehledu linkového vedení

Roku 1994 finišovala výstavba sídlištního celku Velká Ohrada, a zároveň výstavba úseku metra B Nové Butovice – Zličín. Při příležitosti změn v návazné povrchové dopravě byla od 11. listopadu 1994 linka číslo 174 odkloněna do nově vybudované smyčky Velká Ohrada na kraji sídliště, zajímavého svým čtvercovým tvarem. Velká Ohrada tím také získala přímé spojení na novou stanici metra B Luka. Na tomto místě je vhodné dodat, že v polovině 90. let byla ještě přejmenována zastávka Sklady ČKD na Bucharovu a k 10. dubnu 1999 Dětská nemocnice na Nemocnici Motol.

 Říjen 1998 – Ikarus 280 jako linka číslo 174 v obratišti Velká Ohrada – sbírka web ikarusy.net

Mezi další provedené změny patří například mírné zkrácení intervalů od 8. května 2008 a proklad se souběžně jedoucí linkou číslo 180 v úseku Vozovna Střešovice – Motol, čímž se zkrátil souhrnný interval v odpolední špičce z 5 na 3,75 min.

9. května 2008 – Trasa linky číslo 174 v přehledu linkového vedení

V souvislosti s výstavbou tunelového komplexu Blanka v letech 2009 až 2013 nastala série krátkodobých i dlouhodobých změn různě po trase a v oblasti Střešovic byly využívány rozličné provizorní komunikace a přeložky. Ke 28. červnu 2008 mělo dojít k likvidaci obratiště Špejchar, nakonec ale k tomuto kroku nedošlo, a od poslední etapy stavby sem autobusy linky číslo 174 opět zajíždí, již ale bez cestujících. Navrácení výstupní a nástupní zastávky do obratiště Špejchar bylo předmětem mnoha diskuzí, ale díky přítomnosti soukromého parkoviště a izraelské ambasády se tak nestalo. Otázka je jestli tyto důvody byly závažné, ale každopádně v prostoru bývalého obratiště chybí po přestavbách nástupní plocha a od 6. ledna 2014 je tak nástupní i výstupní zastávka oficiálně trvale Hradčanská. Po dobu rozsáhlých stavebních prací v okolí Hradčanské byla linka od 1. února 2009 do 1. října 2010 dokonce dočasně odkloněna do zastávky Dejvická v Šolínově ulici.

 24. října 2008 – Karosa B941 ev. č. 6200 jako linka číslo 174 na Bělohorské ulici – Pavel Hypš

Pro svojí trasu vedenou mnoha místy se silnou individuální dopravou byla linka proslulá svým nepravidelným provozem a jistě není bez zajímavosti, že nezřídka docházelo ke zpoždění i přes hodinu a půl, nebo že jedno pořadí jezdilo pouze v úseku Vypich – Velká Ohrada, kde byl provoz plynulejší.

 6. srpna 2008 – Karosa B741 jako linka číslo 174 u zastávky Kafkova – Pavel Hypš

Od 1. září 2012 je linka zařazena do sítě tzv. metrobusů a již tradičně je zajišťována výhradně kloubovými vozy. Jedinou výjimkou byly v období 2009 až 2012 brzké ranní sobotní spoje, které zajišťoval standardní autobus najíždějící na linku číslo 217.

5. října 2012 – Karosa B741 ev. č. 6137 u zastávky Nemocnice Motol – Pavel Hypš

Některé změny, původně uvažované jako dočasné, posléze přešly do trvalého stavu a, jak bylo již uvedeno, od začátku roku 2014 se ustálila současná trasa Hradčanská – Vozovna Střešovice – Břevnovská – Vypich – Motol – Luka – Velká Ohrada. Díky výstavbě metra linky A z Dejvické do Motola se dají očekávat razantní změny trasy, budoucnost stosedmdesátčtyřky je tedy ve hvězdách.

24. října 2008 – Karosa B941 ev. č. 6252 přijíždí jako linka číslo 174 do zastávky Luka – Pavel Hypš

Autor: Sirka
Editace textu: Pavel Hypš, Zdeněk Liška
Zdroje: publikace Pražského dopravního zeměpisu, web doprava.cx, web ropid.cz, web tunelblanka.cz
Poslední aktualizace:

Napsat komentář