230

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) označená číslem 230 patří do skupiny relativně mladých linek, neboť byla zavedena v jihozápadní části Prahy až na sklonku 70. let. Ovšem historie jejích předchůdkyň, ať již přímých či nepřímých, sahá v čase mnohem dál. Od zavedení „dvěstětřicítky“ ji stále provozuje Dopravní podnik svými autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních) a také midibusy. 

13. června 2007 – Karosa B731 na lince číslo 230 v zastávce Luka – Pavel Hypš

Historie možných předchůdkyň „dvěstětřicítky“ sahá do období I. Československé republiky. Již v roce 1926 vyjela, na žádost tehdy malé obce Stodůlky, autobusová linka Autodopravní akciové společnosti označená číslem 1 v trase: Košíře, Zámečnice – Motol – Bílý Beránek – Stodůlky – Lužiny – Jinonice – Radlice, škola. Přes několik úprav (např. zkrácení z Košíř do Stodůlek) setrvala až do roku 1950, kdy ji pod označením 4037 převzal podnik ČSAD (Československá Státní Automobilová Doprava). V knižním jízdním řádu ČSAD z léta 1956 lze nalézt kmenovou linku číslo 01112 v trase: Praha-Smíchov, Nábřežní ul. – Motol, „Bílý Beránek“ – Stodůlky, MNV – Jinonice, závod a její druhou větev 01112a, jež měla trasu: Stodůlky, MNV – Jinonice, závod – Košíře, Jinonická. Po přečíslování linek ČSAD, uskutečněném v období 1960 – 1962, jsou v jízdním řádu z roku 1962 uvedeny zmíněné linky pod čísly 01155 (pův. 01112) a 01156 (pův. 01112a). V letech 1962 – 1966 došlo ke sloučení  obou linek do jedné, označené číslem 01155 a současně také k úpravě trasy do podoby: Praha-Smíchov, Nábřežní ul. – Stodůlky, nám. Lužina – (Stodůlky-Na Vidoulích) – Praha-Jinonice, závod. Takto je uvedena trasa v jízdním řádu z roku 1966 a v jízdním řádu vydaném o tři roky později je pod č. 01155 uvedena „městská doprava Praha – (Zličín) – Stodůlky s dvěma linkami.

 1956 – Jízdní řád autobusových linek ČSAD jezdících po Stodůlkách – sbírka Zdeněk Liška

Šlo o linky: „č. 1 Praha-Košíře, Na Zámečnici – Praha-Bílý Beránek – Stodůlky MNV – Praha-Jinonice, závod a č. 2 Praha-Košíře, Na Zámečnici – Praha-Motol – Zličín, závod – Praha-Bílá Hora.“ Jízdní řád platný od května 1971 uvádí jen jednu linku: „Praha-Košíře, Na Zámečnici – Praha-Bílý Beránek – Stodůlky MNV – Praha-Jinonice ZPA – Praha-Jinonice, závod.“ V jízdním řádu vydaném o pět let později je trasa linky shodná, pouze došlo ke změně ukončení v Praze na Košířském náměstí. Provozovatelem byl dopravní závod ČSAD 103 Praha-Smíchov. V roce 1978 nahradila zdejší městský provoz ČSAD linka Dopravního podniku číslo 219 vedená z Kotlářky přes Bílý Beránek a Stodůlky do Jinonic, kterou rok poté doplnila právě „dvěstětřicítka“.

 29. října 2008 – Karosa Citybus na lince číslo 230 v zastávce K Holyni – Pavel Hypš

Poprvé vyjela autobusová linka číslo 230 dne 22. prosince 1979 v trase: Kotlářka – Zličín, nádraží – Stodůlky, MNV – Řeporyjské nám. – Velká Ohrada – Jinonice, ZPA – Jinonice, Motorlet. Vzhledem k pozdější razantní změně uliční sítě nelze přesně tuto trasu popsat současnými názvy ulic a zastávek, ale dnes by se jednalo zhruba o trasu: Kotlářka – Bílý Beránek – Lidečská – Bavorská – Stodůlky – Řeporyjské náměstí – Píškova – Malá Ohrada – Karlštejnská – Vidoule – U Waltrovky. I tehdy šlo o poměrně zajímavé vedení linky nabízející mj. Řeporyjím přímé spojení do sousedních obcí. Již 28. září 1982 došlo k drobné úpravě trasy v oblasti Zličína, ovšem z dobových materiálů není zřejmé o co přesně se jednalo. Na trase byla zřízena zastávka Kovářova, nebo mohla být zrušena zastávka u zličínského nádraží (?). K 1. září 1983 přibyla zastávka Šostakovičovo náměstí v nové ulici Jeremiášova. Od 26. února 1985 byla zřízena zastávka Koroljovova, která se nacházela přibližně v místě dnešní zastávky Malá Ohrada. Kromě uvedených drobností vydržela „dvěstětřicítka“ bez dalších změn až do 3. listopadu 1985, než byla, díky prodloužení sítě metra o úsek I. B. (Smíchovské nádraží – Sokolovská, nyní Florenc), zrušena.

11. února 2009 – Karosa B732 ev. č. 5292 na lince číslo 230 v zastávce Amforová – Pavel Hypš

Za necelé tři roky, od 27. října 1988, došlo ke znovu zavedení autobusové linky číslo 230, tentokrát v trase: Dukelská (nyní Nové Butovice) – Řeporyjské náměstí. Naproti tomu v plánu Prahy z roku 1989 lze vystopovat trasu: Stodůlky (nyní Sídliště Stodůlky) – Cvetkovova – Dukelská – Řeporyjské náměstí. V roce 1990 byla „dvěstětřicítka“ vedena ve zmíněné trase (tj. Stodůlky – Cvetkovova – Nové Butovice – Píškova – Řeporyjské náměstí), ve špičkách pracovních dnů s intervalem 18 – 19 min., mimo špičky a o víkendech 24 (a více) min. V této zvláštní trase popsané dnešními názvy, vedla: Sídliště Stodůlky – Nárožní – Nové Butovice – Píškova – Řeporyjské nám. Takto setrvala až do července 1995, kdy byla ukončena v terminálu metra Nové Butovice.

1990 – Jízdní řád linky 230 – archiv OS Za záchranu historických trolejbusů a autobusů

Dne 26. září 1999 došlo k opětovnému prodloužení trasy do obratiště Sídliště Stodůlky. V každém provozním období obsahovala „dvěstětřicítka“ čtyři až sedm spojů (rozdíl dán vyplňováním mezer mezi příměstskými linkami), v sobotu dopoledne jezdilo deset spojů, odpoledne čtyři až šest, v neděli dopoledne jely čtyři a odpoledne čtyři až pět spojů. V celotýdenním večerním období byly v provozu pouze vybrané spoje.

 23. srpna 2011 – Karosa B931 na lince číslo 230 během jedné z mnoha řeporyjských výluk projíždí ulicí K Závětinám – Pavel Hypš

Významná změna trasy přišla od 2. září 2006, kdy byly spoje linky číslo 230 ve špičkách a sedlech pracovních dnů prodlouženy z Řeporyj přes Slivenec na Chaplinovo náměstí. Tímto počinem se vytvořilo zcela nové přímé spojení Stodůlky – Barrandov vedoucí místy, kterými dříve MHD nejezdila. Vzhledem k nízkému využití, zejména v úseku mezi Slivencem a Řeporyjemi, se po čase začalo diskutovat o možném zrušení provozu, ale díky urgenci všech zúčastněných městských částí nakonec proběhlo pouze zkrácení dopoledních spojů. Po 9. prosinci 2007 jezdily  úsekem Řeporyjské náměstí – Chaplinovo náměstí v pouze vybrané spoje ve špičkách pracovních dnů. Později byly všechny zkrácené spoje, jedoucí pouze v úseku Sídliště Stodůlky – Řeporyjské náměstí, převedeny na linku 256, takže nyní ze Stodůlek přes Řeporyje pokračují na Barrandov všechny spoje. Zároveň to ale znamená, že je linka číslo 230 mezi zastávkami Sídliště Stodůlky – Holyně v provozu jen ve špičkách pracovních dnů.

 2. září 2012 – Minibus SOR BN8.5 vyjíždí na lince číslo 230 z obratiště Filmové ateliéry – Pavel Hypš

Současná trasa: Sídliště Stodůlky – Řeporyjské nám. – Holyně – Slivenec – Klukovice – Poliklinika Barrandov – Filmové ateliéry je výsledkem velkých změn v dopravě provedených k 1. září 2012 a lze jí označit minimálně za zajímavou. V oblasti Barrandova došlo k prodloužení z Chaplinova náměstí k Filmovým ateliérům a zároveň tak vznikly dva závleky – do Klukovic a do Holyně, což poměrně výrazně prodloužilo jízdní dobu mezi konečnými zastávkami. Ve své celé trase je „dvěstětřicítka“ provozovaná pouze ve špičkách pracovních dnů ve 30 min. intervalu, navíc v sedlech pracovních dnů, ve večerním a víkendovém období jezdí vložené spoje z Filmových ateliérů do Klukovic v intervalu 30 min. a do Holyně v intervalu 60 min.

30. května 2013 – Vůz SOR NB12 na lince číslo 230 stanicuje v zastávce Raichlova – Pavel Hypš

Na víkendové spoje jsou nově nasazovány minibusy, jinak je linka obsluhována standardně dlouhými (a nízkopodlažními) autobusy. Do povědomí zájemců o dopravu se „dvěstětřicítka“ dostala při konci provozu pražských autobusů Karosa B732, kdy na ní byl, 18. dubna 2013, nasazen vůz ev.č. 5885.

18. dubna 2013 – Poslední jízda Karosy B732 na lince číslo 230, nedaleko obratiště Holyně – Sirka

Diskutovala se také možnost napřímení linky mezi Barrandovem a Holyní, čímž by zůstala zachována dopravní obslužnost Holyně a zároveň by mohla být zkrácena jízdní doba. Bohužel i přes rekonstrukci Werichovy ulice takovéto změně nic nenasvědčuje. Linka číslo 230, která dříve bývala hlavní řeporyjskou linkou, dnes hraje svoji úlohu hlavně na Barrandově. Díky komplikovanému vedení ztratila část svých cestujících, ale i přesto jde o užitečné spojení.

22. července 2013 – Díky výluce metra v létě 2013 se na týden linka říslo 230 opět podívala do obratiště Nové Butovice – Pavel Hypš

Autor: Sirka
Poděkování patří Zdeňku Liškovi za editaci textu a Pavlu Hypšovi za poskytnutí fotografií.
Zdroje: Pražský dopravní zeměpis (Fojtík P., Prošek F.), Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), dobové knižní jízdní řády ČSAD a PID
Poslední aktualizace: 6. ledna 2014

Napsat komentář