245

S autobusovou linkou číslo 245 se v historii pražské městské hromadné dopravy setkáváme již po třetí. Poprvé šlo o tzv. „překryvnou“ linku a v obou zbývajících verzích zajišťovala (a dodnes zajišťuje) obsluhu okrajových částí Prahy. Jejím provozovatelem se vždy stal Dopravní podnik, který na „dvěstěčtyřicetpětku“ nasazoval autobusy standardní délky a poslední dobou jí dominují midibusy. Současně je třeba zmínit, že se v 80. letech na jejím provozu zřejmě podílel i státní dopravce ČSAD.

 22. února 2009 – Zimní idylka s Karosou B732 problíž zastávky Otěšínská – Pavel Hypš

V síti pražské městské hromadné dopravy se číslo 245 poprvé objevilo od 1. února 1971. Tehdy šlo o původní přečíslovanou linku číslo 145 (Nový Hloubětín – Vysočanská radnice – Harfa – Spojovací – Sídliště Malešice – V Rybníčkách – Zahradní Město – Zahradní Město, Cíl) provozovanou v přepravních špičkách pracovních dnů. V této podobě patřila do skupiny tzv. „překryvných“ linek. „Dvěstěčtyřicetpětka“ byla zrušena, současně s ostatními „překryvnými“ linkami, k 9. květnu 1974.

Výřez trasy z roku 1972 – sbírka Pavel Hypš

Než se blíže seznámíme s další variantou autobusové linky číslo 245, uvádíme dvě její možné předchůdkyně, provozované tehdejším státním dopravcem ČSAD (Československá Státní Automobilová Doprava – tento název používán po roce 1950). V období 1956 – 1959 došlo k zavedení autobusové linky číslo 01123 v trase: „Radotín, nádr. – Zbraslav, nám. – Modřany, závod“. Mezi léty 1960 – 1962 byla přečíslovaná na 01169 a v roce 1972 na 11690. Prakticky v totožné trase setrvala, s celodenním a celotýdenním rozsahem provozu, až do svého zrušení, resp. převedení právě na linku Dopravního podniku číslo 245, v roce 1979. Na uvedené lince také existovaly různé varianty ukončení některých spojů (např. v oblasti nynější zastávky Zbraslavské nám.).

Jízdní řád linky ČSAD číslo 01169 z roku 1962

Druhou obdobnou linkou se stala tzv. druhá větev (kmenové linky 01143, po roce 1972 nesla číslo 11430) označená01143 A (resp. 11431), jež měla trasu: (Praha) Modřany – (Praha) Zbraslav – (Praha) Lipence. V uvedené podobě byla zavedena v období 1962 – 1966. Linku tvořilo několik spojů provozovaných pouze v pracovní dny. Zároveň je vhodné uvést, že mezi léty 1974 – 1976 došlo ke zřízení vybraných spojů jedoucích v drobně odlišné trase až do Řitky. Tyto spoje byly zrušeny mezi léty 1976 – 1979. I tato linka zanikla v roce 1979. Obě výše uvedené linky po celou dobu své existence  provozoval dopravní závod ČSAD 103 Praha-Smíchov.

Jízdní řád linky ČSAD číslo 11431 z roku 1966

Na scénu se znovu dostává autobusová linka číslo 245 od 29. prosince 1979, tentokrát v trase: Nádraží Braník – Modřany – Komořany – Zbraslavské nám. – Lahovice – Nádraží Radotín – Cementárna Radotín. Do konečné zastávky Cementárna Radotín zajížděly pouze vybrané spoje v přepravních špičkách pracovních dnů a také ve dnech pracovního klidu. V úseku: Nádraží Radotín – Cementárna Radotín navíc jezdily posilové spoje v přepravních špičkách pracovních dnů. Od 10. března 1980 došlo k omezení uvedených spojů. Další změna nastala po 1. říjnu 1986, kdy byla trasa zobousměrněna okolo Nádraží Radotín. Do té doby jezdila každým směrem jinou ulicí – od Zbraslavi ulicí Vrážskou a opačně ulicí Výpadovou. Koncem 80. let jezdila „dvěstěčtyřicetpětka“ celodenně (od 6 h do 22 h) a celotýdenně. Interval byl stanoven na špičky pracovních dnů na 18 – 30 min., v sedlech a o víkendech (případně státních svátcích) na 64 min. a večer na neskutečných 75 – 100 min. V uvedené podobě setrvala až do 9. května 1995, než byla zrušena.

 6. října 2012 – Ikarus E91 na lince číslo 245 přijíždí k radotínskému nádraží – Pavel Hypš

Po třetí se s linkou číslo 245 setkáváme od 1. září 2001, ovšem v trase: Nádraží Radotín – Pod Říhákem – Lahovská – K Višňovce – Lahovská – Pod Říhákem – Nádraží Radotín. Její trasa obousměrně vedla ulicí Strážovskou a u zastávky K Višňovce bylo vybudováno panelové obratiště. Ještě 8. prosince téhož roku opouští oblast Otěšínské kvůli rozsáhlým stavebním pracím a je vedena malým okruhem původní linky 256 přes zastávky Ametystová a Živcová. K 11. květnu 2004 došlo k opětovnému prodloužení na Otěšínskou, závlek na Živcovou však zůstal ve směru z Radotína i nadále.

Schéma tras linky číslo 245 – ROPID, úprava autor

Provoz linky byl od začátku zajišťován přejezdy z kmenové linky číslo 256, a to čtyřmi spoji v ranní špičce a třemi spoji dopoledne. Odpoledne jezdila po 60 min. a o víkendech po 120 min. Tento stav setrval celých deset let až do 11. prosince 2011, kdy byla linka číslo 245 výrazně posílena a tak v současné době má ve špičkách pracovních dnů interval cca 30 min. a cca 60 minut v ostatních obdobích. Od stejného data ztratila polookružní charakter, ale v praxi kromě jednoho spoje i nadále všechny jezdí dokola.Její provoz je od té doby zajištěn jedním kmenovým autobusem z garáží Vršovice.

3. října 2010 – Díky fotojízdě dopravních nadšenců se na linku číslo 245 podívala i Karosa C734 z garáží Řepy – Jan Pokorný

Počínaje 6. březnem 2011 začaly být na linku číslo 245 nasazovány minibusy. Zpočátku pouze na vybrané spoje, a od jejího osamostatnění od linky 256 v prosinci 2011 zajšťují spoje všechny. Byl to zároveň počátek nasazování nízkopodlažních autobusů, jelikož pro bezbariérové vozy standardní délky je strmá trasa nevhodná. Zde se hodí připomenout, že ve svém nejpříkřejším úseku u zastávky Lahovská linka překoná výškový rozdíl cca 60 m, což ji řadí na čelní místo mezi autobusové linky s nejvyšším překonaným stoupáním v Praze. Od 3. března 2013 je ve dnech školního vyučování jeden spoj v trase Otěšínská – Nádraží Radotín nahrazen školní linkou číslo 569. Její trasa je naprosto shodná, pouze z nádraží pokračuje ještě dále do zastávky Škola Radotín.

 8. dubna 2013 – Solaris Urbino 8,9 na lince číslo 245 za zastávkou Pod Říhákem – Pavel Hypš

Autor: Sirka
Poděkování patří Pavlu Hypšovi a Janu Pokornému za poskytnutí fotografií.
Zdroje: Pražský dopravní zeměpis (Fojtík P., Prošek F.), Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), web ropid.cz, kronika obce Radotín
Poslední aktualizace: 29. ledna 2014

Napsat komentář