249

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 249 je od svého zavedení v roce 1979 stabilní linkou v Řeporyjích a Třebonicích. V první polovině 70. let bylo toto číselné označení použito pro jinou autobusovou linku. Za přímé předchůdkyně „novější dvěstěčtyřicetdevítky“ lze považovat jiné linky, které přímo souvisely s dopravní obsluhou Třebonic. Dopravcem autobusových linek číslo 249 se v obou případech stal pražský dopravní podnik, který na ně nasazoval (a nasazuje) standardně dlouhé autobusy. 

Karosa B951E na lince číslo 249 v Řeporyjích – Sirka

První autobusovou linkou zajišťující dopravní obslužnost Třebonic, se stala linka státního dopravce ČSAD (Československá státní automobilová doprava) označená 01121a. Ta vedla v trase: Praha-Smíchov, nábřeží – Malá Ohrada – Řeporyje, náměstí – Třebonice, Jednota – Dobříč u pomníku – Nučice, obec. Vznikla 2. června 1957. Zpočátku obsahovala pouze dva páry spojů provozované jen v pracovní dny. V období 1960 – 1962 došlo k jejímu přečíslování na číslo 01166 a v roce 1972 na číslo 11660. Mezi léty 1966 až 1969 přišla drobná změna trasy: Praha-Smíchov, náměstí 14. října – Praha-Košíře, Jinonická ul. – Praha-Jinonice, ZPA – Řeporyje, Malá Ohrada – Řeporyje, náměstí – Třebonice, Jednota – Dobříč u pomníku – Nučice, obec. Další úprava trasy vstoupila v platnost až v období 1976 – 1979 a znamenala prodloužení trasy na Mořinu. Patrně v prosinci 1979 bylo zrušeno zajíždění do Třebonic, ale linka dál existovala v pozměněné trase.

1959 – Jízdní řád autobusové linky ČSAD 01121a – archiv občanského sdružení Za záchranu historických trolejbusů a autobusů

V roce 1961 došlo k zavedení autobusové linky ČSAD číslo 01172, jež vedla v trase: Praha-Smíchov, Nábřežní ul. – Stodůlky, Bílý Beránek/Řeporyje, náměstí – Zadní Kopanina/ – Zličín, závod – Třebonice, u rybníka – Třebonice, Jednota – Jinočany, Jednota – Dobříč – Tachlovice. Spoje vedené ze zastávky Řeporyje, náměstí do Zadní Kopaniny měly charakter školní linky provozované jen v pracovní dny ráno. Na lince s celotýdenním rozsahem provozu existovaly různé varianty spojů. Mezi léty 1966 až 1969 přišla drobná změna trasy: Praha-Smíchov, náměstí 14. října – Praha, Bílý Beránek/Řeporyje, náměstí – Zadní Kopanina/ – Zličín, závod – Třebonice, u rybníka – Třebonice, Jednota – Jinočany, Jednota – Dobříč – Tachlovice. V roce 1972 došlo k přečíslování na číslo 11720. V období 1976 – 1978 došlo ke zkrácení trasy do zastávky Praha-Zličín, závod, která se nacházela přibližně v místě dnešní zastávky Strojírenská. Ke zrušení uvedené autobusové linky došlo patrně v prosinci 1979.

 1980 – Ve výřezu z mapy vidíme trasu autobusové linky číslo 249 – sbírka Pavel Hypš

 Číslo 249 se v síti pražské MHD poprvé objevilo už 1. února 1971. Tehdy jej pražský dopravce použil pro přečíslování stávající autobusové linky číslo 149. S novým označením patřila do sítě tzv. „překryvných“ autobusových linek, na nichž platilo vyšší jízdné – tehdejší 2 Kčs namísto běžné 1 Kčs. Původní autobusová linka číslo 149 vyjela 18. prosince 1967 v trase: Náměstí Říjnové revoluce (nyní Dejvická) – Stadion Jih (nyní Stadion Strahov) – Klamovka – Jinonice, Motorlet (nyní U Waltrovky) a o necelé tři roky později přišlo její prodloužení do zastávky Jinonice, ZPA (nyní Stará Stodůlecká). Linka byla v provozu pouze v přepravních špičkách pracovních dnů. Zajímavostí zůstal fakt, že část trasy v Jinonicích vedla shodně s trasou linky ČSAD 01121a (resp. 01166 a 11660). Dne 9. května 1974, kdy byl zprovozněn první úsek pražského metra (I. C Kačerov – Sokolovská, nyní Florenc), došlo k zániku tzv. „překryvné“ sítě autobusových linek, díky čemuž linka získala své původní číselné označení 149.

 1991 – Jízdní řád autobusové linky číslo 249 – archiv občanského sdružení Za záchranu historických trolejbusů a autobusů

Dne 22. prosince 1979 vyjela autobusová linka pražského dopravního podniku číslo 249 v nové trase: Kotlářka – Zličín, nádraží – Konstruktiva (nyní Bavorská) – Stodůlky, MNV – Řeporyjské náměstí – Třebonice. Vzhledem k pozdějším razantním změnám uliční sítě nelze přesně tuto trasu popsat současnými názvy ulic a zastávek, ale dnes by se jednalo zhruba o trasu: Kotlářka – Bílý Beránek – Lidečská – Bavorská – Stodůlky – Řeporyjské náměstí – Třebonice. Mezi zastávkami Zličín, nádraží a Třebonice vedla trasa, stejně jako v případě své předchůdkyně (autobusové linky ČSAD číslo 01172, resp. 11720), komunikacemi které už z části neexistují. Interval „dvěstěčtyřicetdevítky“ byl zpočátku stanoven na 68 min. v přepravních špičkách pracovních dnů, v ostatních obdobích dne a týdne dosáhl 80 min. Ačkoliv ve stodůlecké kronice se objevuje údaj o vedení linky mimo nádraží Zličín již od 12. července 1982, několik jiných zdrojů hovoří o 28. září 1982, kdy došlo k úpravě trasy, linka přestala obsluhovat katastr Zličína a jezdila ve trase: Kotlářka – Vozovna Motol – Konstruktiva (nyní Bavorská) – Lýskova – Řeporyjské náměstí – Třebonice. K 1. září 1983 přibyla zastávka Šostakovičovo náměstí (nyní oblast zast. Stodůlky) pravděpodobně přímo v nově vybudované Jeremiášově ulici. Po zprovoznění nové komunikace Bucharova v roce 1985 byla linka 249 vedena z oblasti Motola přímo do Stodůlek. Přesné datum této změny dobové materiály jednoznačně neuvádějí, v některých historických pramenech se objevuje údaj konec června. K 3. listopadu 1985 je již prokazatelně uvedena zastávka K Vidouli. V roce 1986 činil interval v přepravních špičkách pracovních dnů „jen“ 26 min., v ostatních obdobích dne a týdne 40 min.

 31. července 2003 – Karosa B731 ev. č. 7129 na lince číslo 249 v Třebonicích – Zdeněk Liška

Když došlo 26. října 1988 k otevření úseku metra III.B (Smíchovské nádraží – Dukelská, nyní Nové Butovice), od následujícího dne byla trasa „dvěstěčtyřicetdevítky“ upravena do podoby: Třebonice – Řeporyjské náměstí – Malá Ohrada – Dukelská (nyní N. Butovice)  – Cvetkovova (nyní Nárožní) – Stodůlky (nyní Sídliště Stodůlky). Počínaje 16. prosincem 1989 zřejmě přišlo zřízení zastávky Nová kolonie. Patrně k 1. červenci 1995 byla autobusová linka číslo 249 zkrácena ke stanici metra Nové Butovice. Od 26. září 1999 se vrátila do konečné Sídliště Stodůlky, čímž se dostala trasa dosoučasné podoby: Sídliště Stodůlky – Luka – Řeporyjské náměstí – Třebonice. Už od roku 2000 činí interval v přepravních špičkách pracovních dnů 20 minut a v ostatních obdobích 60 minut.

 18. června 2010 – Autobus ev. č. 7186 na zvláštní jízdě na lince číslo 249 v zastávce Třebonice – Sirka

Od 7. dubna 2015, v souvislosti s otevřením nového úseku metra A do konečné stanice Nemocnice Motol, byla linka 249 zrušena a nahrazena linkou 179.

Autor: Sirka
Zdroje: Pražský dopravní zeměpis (Fojtík P., Prošek F.), Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), knižní jízdní řády ČSAD a PID z vybraných let, web ROPID.cz
Text zveřejněn: 28. listopadu 2016

Napsat komentář