502

Noční autobusová linka číslo 502 dnes vzájemně propojuje vzdálenější pražské čtvrtě Suchdol, Stodůlky a Řeporyje s tramvajovou sítí a navazuje i na několik dalších autobusových linek. Jejím dopravcem je Dopravní podnik hlavního města Prahy a vypravuje na ni v klasickém provozu autobusy standardní délky.

7. prosince 2010 – Karosa B731 ev. č. 7252 v obratišti Sídliště Stodůlky – Pavel Hypš

Poprvé vyjíždí námi popisovaná linka, ještě pod číselným označením 307, dne 15. května 1972 v trase: Podbaba, Hotel International (dnes Čínská) – Vysoká škola zemědělská (dnes Zemědělská univerzita) – Suchdol. Její číselné označení bylo  odvozeno od denní linky, kterou doplňovala, v tomto případě číslo 107. Číslice 3 na začátku vyznačovala trojnásobný tarif oproti běžným denním linkám.

31. prosince 2013 – Karosa B931 ev. č. 7313 v zastávce Vítězné náměstí – Sirka

V souvislosti se sjednocením tarifu a oddělením nočních linek z číselné řady, se námi popisovaná linka objevuje pod číslem 502 poprvé 9. května 1974. Po otevření úseku metra I.A Náměstí Míru – Leninova (dnes Dejvická) je od 13. srpna 1978 linka číslo 502 prodloužena přes Leninovu na Prašný most.

24. prosince 2013 – SOR NB12 ev. č. 3639 na Řeporyjském náměstí – Sirka

Od 7. února 1979 začal jeden spoj ve směru od Suchdola zajíždět do zastávky Odstavná plocha Suchdol, která se nacházela mezi zastávkami Kamýcká a Mrazírny (dnes V Sedlci), kde byla deponována část vozů z garáží Dopravního podniku Dejvice. Od 1. července 1981 došlo k dalšímu prodloužení trasy, a to z Leninovy do zastávky Hradčanská. V této trase linka setrvala bezmála dvacet let, pouze v srpnu 1996 byla zřízena zastávka Odstavná plocha Suchdol i v opačném směru.

 1. září 1999 – Jízdní řád linky číslo 502 – sbírka Sirka

K 1. září 2001 byla linka číslo 502 zkrácena do trasy Vítězné náměstí – Suchdol. Od 2. října 2004, v souvislosti se zrušením garáží Dejvice, bylo zrušeno také zajíždění do zastávky Odstavná plocha Suchdol.

 20. října 2002 – Jízdní řád linky číslo 502 – sbírka Pavel Hypš

Ke dni 30. srpna 2008 proběhly plošné změny ve vedení nočních linek Pražské integrované dopravy. Linka číslo 502 byla prodloužena z Vítězného náměstí přes Vozovnu Střešovice, Břevnovskou, Vypich a Motol do zastávky Sídliště Stodůlky. Od 12. prosince 2010 byla ještě prodloužena do zastávky Řeporyjské náměstí, naopak zrušeno je zajíždění do obratiště Sídliště Stodůlky.

 2. května 2011 – Karosa B931 ev. č. 7314 na Řeporyjském náměstí – Pavel Hypš

V zastávce Bucharova ve směru do Řeporyj funguje vzájemný garantovaný přestup s linkou číslo 508, na Vítězném náměstí je zajištěna návaznost tramvajové linky linky číslo 51. Poslední spoj ve směru ze Suchdola je ukončen v zastávce Vítězné náměstí, v obratišti denních linek na Dejvické. Tam na něj již navazuje metro linky A.

23. října 2012 – Spoj linky číslo 502 jedoucí pouze na Vítězné náměstí – Pavel Hypš

Ačkoliv zde jsou tradičně nasazovány vozy standardní délky ve vysokopodlažním provedení, může se zde výjimečně objevit i autobus kloubový, jako tomu bývá při konání některých akcí v areálu České zemědělské univerzity. Kvůli nárůstu počtu nízkopodlažních standardních vozů se negarantovaně objevuje již i tento typ autobusů.

9. května 2011 – SOR NB12 ev. č. 3593 v obratišti Suchdol – Pavel Hypš

Autor: Sirka
Editace textu: Pavel Hypš
Zdroje: web prahamhd.vhd.cz, web ropid.cz, web citybus.cz
Poslední aktualizace

Napsat komentář