107
|

107

Městská autobusová linka označená číslem 107 patří mezi nejstarší v Praze. Její historie sahá do období První republiky, ale na rozdíl od mnoha dalších linek neprošla častými a výraznými úpravami trasy. Jedinými výjimkami byly změny jejího ukončení především ve 30. a 40. letech 20. století.

105
|

105

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) označená číslem 105 (a její předchůdkyně) se na území Hlubočep a Barrandova vyskytuje, byť s přestávkami, už od roku 1933. „Stopětku“ provozuje pražský Dopravní podnik (zpočátku také jeho předchůdce Elektrické podniky), který na ní vypravuje autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních) a v poslední době též midibusy. Koncem 20. let byla zahájena výstavba zcela…

104
|

104

Autobusová linka Pražské integrované číslo 104 dnes spojuje městské části Velká Chuchle, Holyně a Slivenec s barrandovskou tramvajovou tratí. S několikaletou přestávkou ji můžeme v pražské síti potkávat již přes 70 let, s územím pražských Hlubočep je spjata po celou dobu své existence. V současné době na ni vypravuje pražský Dopravní podnik výhradně nízkopodlažní midibusy.

102
|

102

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) označená číslem 102 patří mezi nejstarší v Praze. Byla zavedena v roce 1926 – tehdy pod písmenným označením – a od té doby se s ní můžeme setkávat v severní části města. Provoz na ní zajišťoval (a zajišťuje) Dopravní podnik a jeho předchůdci svými autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních vozů).

112
|

112

Stěžejní linkou, zajišťující dopravní obslužnost městské části Praha-Troja, se stala velmi stabilní autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 112 (a její předchůdkyně). Potřebu a nenahraditelnost tohoto spojení umocnilo, už ve 30. letech, zavedení trasy k zoologické zahradě situované právě v Tróji.

101
|

101

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) nesoucí číselné označení 101 je nejstarší v systému pražské městské hromadné dopravy. Tímto obsáhlým článkem si přiblížíme její dlouhou a pestrou historii sahající do roku 1925 – tedy do druhého znovu zavedení autobusové dopravy v Praze. Prakticky po celou dobu své existence je provoz městským dopravcem zajišťován standardními autobusy a v novodobé historii také midibusy. Bohužel vlivem neustálého slučování a rušení linek v současnosti postupně opouští části své původní trasy. Od roku 2009 navíc přestala jezdit i na svou prapůvodní konečnou zastávku Čechovo náměstí…

103
|

103

Městská autobusová linka číslo 103 patří mezi nejstarší v Praze. Její historie sahá do období I. Československé republiky. Po celou dobu své existence spojuje katastrální území Ďáblic s okolím. V minulosti byl jejím dopravcem Dopravní podnik hlavního města Prahy, vystřídaný v novodobé historii dopravcem ČSAD Střední Čechy.

462
|

462

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 462 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. V letech 1984 až 1989 plnila úlohu účelové linky. Od prosince 2007 je regionální linkou v oblasti Strančic a Kunic, přičemž její spoje jsou tvořeny přejezdy z kmenové linky číslo 461. Dopravcem nejprve byl pražský dopravní podnik a od prosince 2007 firma Connex Praha, s. r. o. (a její nástupnické organizace Veolia Transport Praha s. r. o., Arriva Praha a od roku 2017 pak Arriva City, provozovna Praha-Malešice). Na „čtyřistašedesátdvojku“ byly (a jsou) nasazovány autobusy různých délek a provedení.

17
|

17

Denní tramvajová linka č. 17 se v síti pražské městské dopravy vyskytuje od roku 1923. Kromě dvou přerušení provozu ještě nebyla zrušena. Za více než sto let své existence prošla mnohými změnami vyvolanými úpravami a rozšiřováním kolejové sítě. Pražský dopravní podnik (a jeho předchůdce Elektrické podniky) na „sedmnáctku“ postupně vypravoval (a vypravuje) prakticky všechny typy tramvajových vozů (včetně souprav).

Atlas pražských autobusů

Atlas pražských autobusů

Ve středu 18. října 2023 vyjde kniha Atlas pražských autobusů, Autobusy konstrukčně vycházející z nákladních automobilů. V knize lze nalézt informace o počátcích autobusů na našem území, popis a přehled vozového parku prvních pražských autobusů z let 1907-1909. Dále je v knize popsáno provozní období pražských autobusů z období 1925-1964 a vozový park z let 1925-1975. Samostatnou kapitolou pak je přehled jednotlivých muzejních autobusů. Výše uvedené kapitoly jsou v knize popsány na cca 300 stranách, doplněných celou řadou dosud nepublikovaných a nezveřejněných informací a fotografií. U příležitosti vydání knihy Atlas pražských autobusů, Autobusy konstrukčně vycházející z nákladních automobilů plánujeme její křest v sobotu 21. října 2023 v areálu Automuzea Terezín. Všichni jste zváni!

276
|

276

Číslo 276 se v síti pražských autobusů objevilo třikrát. V 90. letech linka č. 276 během přepravních špiček pracovních dnů zajišťovala spojení sídlišť na Černém Mostě a v Bohnicích. V letech 2022 až 2023 se dvakrát stala školní linkou jezdící v oblasti Hrnčíř. Dopravcem a provozovatelem byl po celou dobu pražský dopravní podnik, který na linky nasazoval standardně dlouhé a kloubové autobusy, a v posledním období provozu dopravce Arriva City se standardně dlouhými autobusy a midibusy.

Konec trolejbusů Škoda 14 Tr v České republice

Konec trolejbusů Škoda 14 Tr v České republice

Od 80. let česká a slovenská města s trolejbusovým provozem (Teplice, Ústí nad Labem, Plzeň, Jihlava, Mariánské Lázně, Brno, Opava, Ostrava, Pardubice, Zlín – Otrokovice, České Budějovice, Bratislava, Žilina, Prešov a Bánská Bystrica) brázdily dvounápravové trolejbusy Škoda 14 Tr s hranatou karoserií. Ze standardní verze vzešla i třínápravová kloubová varianta, přičemž poslední vozy Škoda 15 Tr ještě jezdí v Ústí nad Labem a v Českých Budějovicích. V současnosti na našem území existuje okolo dvaceti těchto (dnes již) historických trolejbusů Škoda 14 Tr a Škoda 15 Tr. V neděli 18. června 2023 v Brně dojezdily poslední dva vozy Škoda 14 Tr, čímž skončil provoz těchto trolejbusů v České republice.

167
|

167

Městská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 167 patří do skupiny linek s malým počtem změn a úprav. Od svého zavedení v roce 1971 zajišťuje dopravní obslužnost motolské nemocnice s Košířemi a od poloviny 80. let také se Smíchovem. Mezi lety 1971 až 2012 na ni byly vypravovány standardně dlouhé autobusy a od roku 2012 (až dosud) na ni jsou vypravovány kloubové autobusy. Od počátku až do dnešních dnů je jejím dopravcem a provozovatelem pražský dopravní podnik.

166
|

166

Městská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 166 byla jednou zavedena, jednou zrušena a nakonec vznikla z jiné linky. Její doménou je dopravní obslužnost pražské části Třeboradice, kam jezdila přes čtyřicet let. Jejím dopravcem byl pražský dopravní podnik, který na linku nasazoval standardně dlouhé autobusy. V říjnu 2016 bylo č. 166 použito pro midibusovou linku č. 295, která rovněž končila v Třeboradicích. Linku provozovala firma ABOUT ME. Od roku 2019 je dopravcem společnost ČSAD Střední Čechy, a. s. Jak již bylo uvedeno, od roku 2016 se jedná o midibusovou linku.

274
|

274

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 274 byla celkem třikrát zavedena, jednou přečíslovaná a jednou trvale zrušena. Počátkem 70. let patřila do tzv. „překryvné sítě“, v období let 1990 až 2008 spojovala terminál metra Palmovka s proseckou a letňanskou zástavbou a od roku 2023 je školní linkou. Provozovatelem a dopravcem linky č. 274 vždy…

377
|

377

Příměstská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 377 spojuje Prahu s Kostelcem nad Labem. Mnoho let byla doplňkovou linkou k tehdejším linkám číslo 365 (zanikla ke dni 7. dubna 2015) a 366 (zanikla k datu 9. května 2008), které rovněž jezdily z Prahy do Kostelce nad Labem. Autobusová linka číslo 377 byla zavedena v roce 2000 a do roku 2015 měla charakter tzv. „rychlíkové“ linky a byla provozovaná jen v přepravních špičkách pracovních dnů. Až v roce 2015 došlo k výrazné úpravě trasy a také k zavedení celotýdenního provozu, kdy nahradila tehdy zrušenou linku číslo 365. Od roku 2019 jsou vybrané spoje linky číslo 377 zpřejezdované se stávající autobusovou linkou číslo 302. Dopravcem a provozovatelem „třistasedmdesátsedmičky“ po celou dobu své existence je společnost ČSAD Střední Čechy, která na ni vypravuje standardně dlouhé autobusy. 

310
|

310

Příměstská autobusová linka číslo 310 je v systému Pražské integrované dopravy (PID) od roku 1996. Její trasa spojuje okraj Prahy (Zličín) s obcemi Chrášťany, Jinočany, Dobříč, Tachlovice, Nučice a vybrané spoje i Rudnou. Od svého vzniku až do současnosti neprošla žádnými změnami trasy, pouze došlo ke změnám dopravců. Na linku číslo 310 (byly) a jsou vypravovány standardně dlouhé autobusy. 

353
|

353

Příměstská autobusová linka číslo 353 patří mezi nejstarší linky v systému Pražské integrované dopravy (PID). Zavedena byla už v roce 1993. Její trasa spojuje Prahu, Horní Počernice a Zeleneč (v novodobé historii vybranými spoji také obce Svémyslice a Horoušany, Horoušánky). Mezi léty 1993 až 2002 měla několik druhů rozsahu provozu, k zavedení celotýdenního provozu došlo až koncem roku 2002. Za dobu své existence „třistapadesáttrojku“ provozovali společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. (v letech 1993 – 2002), Hotliner (2002 – 2006) a Arriva včetně jejích předchůdkyň (od roku 2007). Dopravci na linku vypravovali (a vypravují) především standardně dlouhé autobusy, ovšem kloubovými autobusy jsou zajišťovány vybrané spoje.

246
|

246

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 246 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. V letech 1979 až 2012 spojovala Smíchov, Slivenec, Lochkov a Radotín, přičemž na linku byly nasazovány standardně dlouhé autobusy. Od roku 2017 se znovu objevila na scéně, kdy vedla ze Stodůlek do Radotína a na Zbraslav. Po změně v květnu 2023 byla ze Zbraslavi prodloužena k Poliklinice Modřany. Nyní jsou na linku nasazovány jednak midibusy, ale i standardně dlouhé autobusy. Dopravcem a provozovatelem autobusové linky číslo 246 byl (a je) pražský dopravní podnik.

313
|

313

Číslo 313 bylo u pražských autobusů použito už v první polovině 70. let, kdy s tímto oznčením jezdila noční linka. Příměstská autobusová linka číslo 313 byla zavedena v roce 1996, těsně před spuštěním systému Pražské integrované dopravy (PID). Její trasa nyní spojuje pražský Radotín, Kosoř, Třebotov, Roblín, Černošice a vybrané spoje také Vysoký Újezd a Vysoký Újezd, Kozolupy. Po celou dobu jsou na „třistatřináctku“ nasazovány standardně dlouhé autobusy, od června 2013 na vybraná pořadí také midibusy. Provoz postupně zajišťovalo několik dopravců.

248
|

248

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 248 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. V letech 1979 až 2012 zajišťovala dopravní spojení Holyně s pražským Smíchovem. Tehdy na ní byly nasazovány standardně dlouhé autobusy. Doposud dopravní obsluhu Holyně zajišťují autobusy a v budoucnosti se sem předpokládá prodloužení tramvajové tratě. Od roku 2018 je autobusová linka číslo 248 vedena po území pražského Radotína, ovšem jsou na ní nasazovány midibusy. V obou případech byl (a je) jejím dopravcem pražský dopravní podnik.