Posted in Autobusy Linky MHD Praha a PID

108

Autobusová linka číslo 108, resp. její předchůdkyně, byla v rámci pražské městské hromadné dopravy zavedena na sklonku 30. let hned dvakrát. Tehdy byla označena písmenem, od počátku 50. let nese číselné označení. V 60. a 70. letech prošla několika výraznými změnami a úpravami.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Praha a PID

128

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 128 existovala v síti pražské městské hromadné dopravy už od počátku 60. let. Od té doby byla čtyřikrát zavedena a třikrát zrušena. Její trasování ovlivnily také sítě ostatních druhů dopravních prostředků v Praze (trolejbusy, metro, tramvaje).

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Praha a PID

250

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 250 zajišťuje spojení odlehlejší městské části Újezd nad Lesy s okrajovým územím Prahy, čímž se řadí do skupiny napaječových linek. Předchůdkyně námi popisované linky vznikla už ve druhé polovině 50. let.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Praha a PID

200

Číslo 200 bylo v síti pražských autobusů použito dvakrát. Nejprve, koncem šedesátých let, pro rekreační linku a od roku 1975 pro napaječovou linku, která začala spojovat bohnická sídliště se stanicemi metra na lince C.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Praha a PID

115

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 115 brázdí pražské ulice už od roku 1949. Za tu dobu prošla řadou změn, úprav tras a rozsahu provozu. Jednou byla zrušena a vzápětí znovu zavedena.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Praha a PID

111

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 111 (a její předchůdkyně) patří mezi linky s velkým množstvím změn a úprav. Většinu svého „provozního života“ obsluhovala pražské čtvrtě Hostivař a Malešice.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Praha a PID

137

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 137 byla zavedena v roce 1969, kdy společně s dalšími linkami nahrazovala zrušené trolejbusové linky. Tehdy nové autobusové linky spojovaly především oblasti Jinonic a Smíchova, přičemž „stotřicetsedmička“ pokračovala přes centrum Prahy až do Strašnic. Při otevírání některých úseků metra byla její trasa několikrát zkrácena. V novodobé historii však došlo k prodloužení trasy a k dalším úpravám.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Praha a PID

109

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) označená číslem 109 patří mezi nejstarší v Praze. Její historie sahá, stejně jako například u linky číslo 102, až do roku 1926.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Praha a PID

107

Městská autobusová linka označená číslem 107 patří mezi nejstarší v Praze. Její historie sahá do období První republiky, ale na rozdíl od mnoha dalších linek neprošla častými a výraznými úpravami trasy. Jedinými výjimkami byly změny jejího ukončení především ve 30. a 40. letech 20. století.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Praha a PID

106

Městská autobusová linka číslo 106 byla v systému pražské městské hromadné dopravy zavedena dvakrát, z toho jednou ještě pod písmenným označením. Pomineme-li téměř roční přestávku, můžeme se s ní setkávat od roku 1950.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Praha a PID

215

Městská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 215 byla zavedena v roce 1980, a to kvůli dopravní obslužnosti vznikajících sídlišť na Lhotce a v Libuši. Za celou dobu své existence prošla jedinou změnou trasy a některými dílčími úpravami zastávek. Díky provoznímu charakteru „dvěstepatnáctka“ patří mezi napáječové linky.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Praha a PID

790 (AE)

Autobusová linka Airport Express (interně označená číslem 790) nyní spojuje ruzyňské letiště s železniční stanicí Praha – Hlavní nádraží. Její zavedení iniciovaly České dráhy, které v prosinci 2005 začaly pravidelně provozovat vlakové soupravy Pendolino, jež nejprve končily ve stanici Praha – Holešovice. V roce 2008 na území Prahy došlo k rozšíření sítě železničních tratí, a proto Pendolina nově končí ve stanici Praha – Hlavní nádraží, kam byla odkloněna také linka Airport Express.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Praha a PID

175

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) označená číslem 175 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. Po prvním zavedení se zároveň stala tzv. „překryvnou“ linkou s odlišným tarifem. „Stosedmdesátpětka“ nejprve jezdila ulicemi Prahy dlouhých 36 let (1972 až 2008) a postupně se trasa „stosedmdesátpětky“ měnila zejména kvůli výstavbě sítě pražského metra. Ještě v roce 2008 došlo k jejímu znovuzavedení.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Praha a PID

112

Stěžejní linkou, zajišťující dopravní obslužnost městské části Praha-Troja, se stala velmi stabilní autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 112 (a její předchůdkyně). Potřebu a nenahraditelnost tohoto spojení umocnilo, už ve 30. letech, zavedení trasy k zoologické zahradě situované právě v Tróji.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Praha a PID

352

Příměstská autobusová linka č. 352 je v pražské městské dopravě od roku 1992, kdy systém Pražské integrované dopravy (PID) prakticky neexistoval. Společně s linkou č. 351 se tehdy staly prvními autobusovými linkami jezdícími za hranice Prahy. Po celou dobu existence „třistapadesátdvojka“ spojuje jihozápadní oblast Prahy s přilehlými obcemi, přičemž stále jezdí celotýdenně a trasa prošla několika změnami.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Praha a PID

152

V historii pražské městské hromadné dopravy bylo číslo 152 pro městskou autobusovou linku použito dvakrát. Její trasy vždy protínaly převážně severní sektor hlavního města.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Praha a PID

177

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 177 je momentálně nejdelší denní městskou autobusovou linkou. Poprvé existovala v letech 1973 až 1974, podruhé byla zavedena v roce 1975. Za celou dobu své existence prošla několika změnami a od roku 1995 jezdí prakticky ve shodné trase.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Praha a PID

145

S autobusovou linkou Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 145 jsme se mohli v pražských ulicích setkávat nejprve mezi léty 1966 až 2008. Po celou tuto dobu spojovala především Vysočany se Zahradním Městem a v první polovině 70. let patřila do sítě tzv. překryvných autobusových linek. Znovu se na scéně objevuje autobusová linka číslo 145 od října 2016, kdy spojuje terminál metra Kobylisy s územím Čimic.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Praha a PID

164

10. března 2016 – SOR BN8.5 na lince číslo 164 přijíždí k zastávce Bílá Hora – Pavel Hypš Historie autobusové linky Pražské integrované dopravy (PID)…

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Praha a PID

162

V červnu roku 2019 uplyne 40 let od zavedení autobusové linky Pražské integrované dopravy (PID) číslo 162. Po celou dobu své existence zajišťuje dopravní obslužnost pražské městské části Dolní Chabry s katastrálním územím Kobylis. Svým trasováním lze „stošedesátdvojku“ zařadit do skupiny napáječových linek. Od svého zavedení v roce 1969 prošla pouze čtyřmi změnami trasy.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Praha a PID

144

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 144 byla třikrát zavedena a dvakrát zrušena. Od roku 1976 zajišťuje dopravní spojení jižní části sídliště Bohnice s…

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Praha a PID

GLOBUS

Zajímavou, poměrně mladou skupinou autobusových linek jsou tzv. „nákupní linky“. Samotný název napovídá, že jejich trasy směřují k obchodním centrům a jsou na ně nasazovány…

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Praha a PID

AVION

Zajímavou, poměrně mladou skupinou autobusových linek jsou tzv. „nákupní linky“. Samotný název napovídá, že jejich trasy směřují k obchodním centrům a jsou na ně nasazovány…

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Praha a PID

783

Vzhledem k vysoké frekvenci návštěvníků zoologické zahrady jezdilo po Praze, výhradně v letních sezónách, několik posilových linek doplňujících spoje pravidelné „stodvanáctky“. Jejich provoz zajišťoval (a zajišťuje) především…

Continue Reading...