• Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  108

  Autobusová linka číslo 108, resp. její předchůdkyně, byla v rámci pražské městské hromadné dopravy zavedena na sklonku 30. let hned dvakrát. Tehdy byla označena písmenem, od počátku 50. let nese číselné označení. V 60. a 70. letech prošla několika výraznými změnami a úpravami.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  128

  Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 128 existovala v síti pražské městské hromadné dopravy už od počátku 60. let. Od té doby byla čtyřikrát zavedena a třikrát zrušena. Její trasování ovlivnily také sítě ostatních druhů dopravních prostředků v Praze (trolejbusy, metro, tramvaje).

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  250

  Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 250 zajišťuje spojení odlehlejší městské části Újezd nad Lesy s okrajovým územím Prahy, čímž se řadí do skupiny napaječových linek. Předchůdkyně námi popisované linky vznikla už ve druhé polovině 50. let.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  200

  Číslo 200 bylo v síti pražských autobusů použito dvakrát. Nejprve, koncem šedesátých let, pro rekreační linku a od roku 1975 pro napaječovou linku, která začala spojovat bohnická sídliště se stanicemi metra na lince C.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  111

  Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 111 (a její předchůdkyně) patří mezi linky s velkým množstvím změn a úprav. Většinu svého "provozního života“ obsluhovala pražské čtvrtě Hostivař a Malešice.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  137

  Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 137 byla zavedena v roce 1969, kdy společně s dalšími linkami nahrazovala zrušené trolejbusové linky. Tehdy nové autobusové linky spojovaly především oblasti Jinonic a Smíchova, přičemž "stotřicetsedmička" pokračovala přes centrum Prahy až do Strašnic. Při otevírání některých úseků metra byla její trasa několikrát zkrácena. V novodobé historii však došlo k prodloužení trasy a k dalším úpravám.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  107

  Městská autobusová linka označená číslem 107 patří mezi nejstarší v Praze. Její historie sahá do období První republiky, ale na rozdíl od mnoha dalších linek neprošla častými a výraznými úpravami trasy. Jedinými výjimkami byly změny jejího ukončení především ve 30. a 40. letech 20. století.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  106

  Městská autobusová linka číslo 106 byla v systému pražské městské hromadné dopravy zavedena dvakrát, z toho jednou ještě pod písmenným označením. Pomineme-li téměř roční přestávku, můžeme se s ní setkávat od roku 1950.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  215

  Městská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 215 byla zavedena v roce 1980, a to kvůli dopravní obslužnosti vznikajících sídlišť na Lhotce a v Libuši. Za celou dobu své existence prošla jedinou změnou trasy a některými dílčími úpravami zastávek. Díky provoznímu charakteru "dvěstepatnáctka" patří mezi napáječové linky.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  790 (AE)

  Autobusová linka Airport Express (interně označená číslem 790) nyní spojuje ruzyňské letiště s železniční stanicí Praha - Hlavní nádraží. Její zavedení iniciovaly České dráhy, které v prosinci 2005 začaly pravidelně provozovat vlakové soupravy Pendolino, jež nejprve končily ve stanici Praha - Holešovice. V roce 2008 na území Prahy došlo k rozšíření sítě železničních tratí, a proto Pendolina nově končí ve stanici Praha - Hlavní nádraží, kam byla odkloněna také linka Airport Express.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  175

  Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) označená číslem 175 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. Po prvním zavedení se zároveň stala tzv. "překryvnou" linkou s odlišným tarifem. "Stosedmdesátpětka" nejprve jezdila ulicemi Prahy dlouhých 36 let (1972 až 2008) a postupně se trasa "stosedmdesátpětky" měnila zejména kvůli výstavbě sítě pražského metra. Ještě v roce 2008 došlo k jejímu znovuzavedení.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  112

  Stěžejní linkou, zajišťující dopravní obslužnost městské části Praha-Troja, se stala velmi stabilní autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 112 (a její předchůdkyně). Potřebu a nenahraditelnost tohoto spojení umocnilo, už ve 30. letech, zavedení trasy k zoologické zahradě situované právě v Tróji.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  352

  Příměstská autobusová linka č. 352 je v pražské městské dopravě od roku 1992, kdy systém Pražské integrované dopravy (PID) prakticky neexistoval. Společně s linkou č. 351 se tehdy staly prvními autobusovými linkami jezdícími za hranice Prahy. Po celou dobu existence "třistapadesátdvojka" spojuje jihozápadní oblast Prahy s přilehlými obcemi, přičemž stále jezdí celotýdenně a trasa prošla několika změnami.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  177

  Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 177 je momentálně nejdelší denní městskou autobusovou linkou. Poprvé existovala v letech 1973 až 1974, podruhé byla zavedena v roce 1975. Za celou dobu své existence prošla několika změnami a od roku 1995 jezdí prakticky ve shodné trase.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  145

  S autobusovou linkou Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 145 jsme se mohli v pražských ulicích setkávat nejprve mezi léty 1966 až 2008. Po celou tuto dobu spojovala především Vysočany se Zahradním Městem a v první polovině 70. let patřila do sítě tzv. překryvných autobusových linek. Znovu se na scéně objevuje autobusová linka číslo 145 od října 2016, kdy spojuje terminál metra Kobylisy s územím Čimic.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  164

  10. března 2016 – SOR BN8.5 na lince číslo 164 přijíždí k zastávce Bílá Hora – Pavel Hypš Historie autobusové linky Pražské integrované dopravy (PID) číslo 164 sahá do první poloviny 50. let, kdy byla zavedena její přímá předchůdkyně. K samotnému zavedení „stošedesátčtyřky“ došlo v roce 1969. Od té doby primárně obsluhovala území Zličína a Řep, i když byla v roce 2015 na několik měsíců zrušena. Dopravcem námi popisované linky se stal nejprve pražský dopravní podnik, který na ni nasazoval standardně dlouhé, ale i kloubové autobusy a také midibusy. V novodobé historii její provoz zajišťuje jiná společnost s midibusy. V roce 1952 poprvé vyjela posilová autobusová linka, provozovaná podnikem ČSAD…

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  162

  V červnu roku 2019 uplyne 40 let od zavedení autobusové linky Pražské integrované dopravy (PID) číslo 162. Po celou dobu své existence zajišťuje dopravní obslužnost pražské městské části Dolní Chabry s katastrálním územím Kobylis. Svým trasováním lze "stošedesátdvojku" zařadit do skupiny napáječových linek. Od svého zavedení v roce 1969 prošla pouze čtyřmi změnami trasy.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  144

  Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 144 byla třikrát zavedena a dvakrát zrušena. Od roku 1976 zajišťuje dopravní spojení jižní části sídliště Bohnice s okolím a od roku 1984 tvoří napaječovou linku navazující na linku metra C. Po celou dobu existence „stočtyřicetčtyřky“ byl (a je) jejím dopravcem pražský dopravní podnik, který na linku nasazuje standardně dlouhé i kloubové autobusy. Autobusovou linku číslo 144 poprvé zavedl pražský dopravní podnik už 7. listopadu 1966 v trase: Václavské náměstí – Výtoň – Novodvorská, ale k slavnostnímu zahájení provozu došlo o dva dny dříve – 5. listopadu 1966. Rozsah provozu byl tehdy stanoven jen na všední dny. Zanedlouho, 9. dubna 1967 nastalo rozšíření…

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  GLOBUS

  Zajímavou, poměrně mladou skupinou autobusových linek jsou tzv. „nákupní linky“. Samotný název napovídá, že jejich trasy směřují k obchodním centrům a jsou na ně nasazovány výhradně autobusy s reklamním polepem daného obchodního centra. Dalším společným znakem je bezplatná přeprava cestujících a nebo (v některých případech) značení písmeny (např. EUR – Europark, OCL – Obchodní Centrum Letňany). Provoz „nákupních linek“ zcela hradí obchodní řetězce, přičemž jsou označeny licenčními čísly a zařazeny mezi linky Pražské Integrované Dopravy (PID). Dvě, níže popisované „nákupní linky“ patří mezi nejstarší tohoto druhu na území Prahy. Obě mají společnou konečnou v terminálu stanice metra Zličín, polookružní trasu s délkou do 2 km a od roku 2005 také dopravce – pražskou…

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  AVION

  Zajímavou, poměrně mladou skupinou autobusových linek jsou tzv. „nákupní linky“. Samotný název napovídá, že jejich trasy směřují k obchodním centrům a jsou na ně nasazovány výhradně autobusy s reklamním polepem daného obchodního centra. Dalším společným znakem je bezplatná přeprava cestujících a nebo (v některých případech) značení písmeny (např. EUR – Europark, OCL – Obchodní Centrum Letňany). Provoz „nákupních linek“ zcela hradí obchodní řetězce, přičemž jsou označeny licenčními čísly a zařazeny mezi linky Pražské Integrované Dopravy (PID). Dvě, níže popisované „nákupní linky“ patří mezi nejstarší tohoto druhu na území Prahy. Obě mají společnou konečnou v terminálu stanice metra Zličín, polookružní trasu s délkou do 2 km a od roku 2005 také dopravce – pražskou…