• Česká města,  Hlavní město Praha

  VYŠEHRAD

  Vyšehrad je historické hradiště, hrad a pevnost v Praze, na skále nad pravým břehem řeky Vltavy na jižním okraji historického města, ve čtvrti Vyšehrad. Na Vyšehradském hřbitově se Slavínem u kostela sv. Petra a Pavla jsou pochovány významné české osobnosti, nachází se zde i nejstarší pražská rotunda sv. Martina. Skutečný vznik knížecího hradiště je kladen do druhé poloviny 10. století. Fakticky se Vyšehrad stal součástí Prahy za Karla IV., který jej přestavěl a napojil na opevnění nově založeného Nového Města. Od 15. do 19. století byl Vyšehrad s podhradím samosprávným městem, do roku 1848 podřízeným vyšehradské kapitule a připojeným k Praze roku 1883. Pevnostní podoba většiny Vyšehradu byla vystavěna mezi…

 • Česká města,  Plzeňský kraj

  PLZEŇ

  Plzeň je statutární město na západě Čech a metropole Plzeňského kraje. Leží na soutoku řek Mže, Radbuza, Úhlava a Úslava, z nichž vzniká řeka Berounka. Má zhruba 170 tisíc obyvatel a je tak čtvrtým největším městem v republice a druhým největším městem v Čechách.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  136

  Autobusová linka 136 dnes nabízí významné tangenciální spojení Kobylis, Proseka, Spořilova a Jižního Města s průjezdem centrem Prahy ve čtvrtích Žižkov, Vinohrady a Vršovice. Již od svého vzniku byla částečně spjata se svou dnešní trasou, a proto si nyní rozebereme její historii.

 • Rumunsko,  Zahraničí

  TEMEŠVÁR

  Město Temešvár (rumunsky Timișoara) je rumunské město v západní části země, sídlo župy Timiș, v regionu Banát. Žije zde přibližně 330 tisíc obyvatel a je tak po Bukurešti a Jasech třetím největším rumunským městem. Jedná se o průmyslové město s rozvinutými službami. Jeho jméno je odvozeno od jména řeky Timiș (maďarsky Temes – výslovnost „temeš“) a maďarské přípony -vár, znamenající „město“. Poprvé je Temešvár zmíněn v roce 1019 pod různými názvy (Dibiscos, Bisiskos, Tibiskos, Tibiskon, Timbisko), a to v pramenech z doby byzantského císaře Basileia II. Přesto o věrohodnosti těchto zpráv vedou někteří historikové spory a za datum založení města považují až rok 1212. Dominantou centra města je katedrální chrám…

 • Polsko,  Zahraničí

  OPOLÍ

  Opolí (polsky Opole) je město s postavením okresu v jižním Polsku, sídlo Opolského vojvodství a okresu Opolí. Historicky je hlavním městem Horního Slezska. V roce 2019 čítalo 128 035 obyvatel. Opolí proslavil Národní festival polské písně, jeden z nejpopulárnějších hudebních festivalů v Polsku, který se koná od roku 1963 každoročně v Amfiteátru tisíciletí na ostrově Paseka.

 • Autobusy,  Linky MHD Karlovy Vary

  32

  S výlukovou autobusovou linkou číslo 32 jsme se mohli v síti městské dopravy Karlovy Vary setkat dvakrát, v letech 2006 a 2016. Dopravní podnik Karlovy Vary na ni v obou případech vypravil pouze nízkopodlažní autobusy standardní délky, i když garantovány zde nebyly.

 • Česká města,  Ústecký kraj

  ÚSTÍ NAD LABEM

  Ústí nad Labem (německy Aussig) je statutární město na severozápadě Čech, centrum Ústeckého kraje. Leží na soutoku řek Labe a Bíliny mezi Českým středohořím a Krušnými horami. Žije zde přibližně 93 tisíc obyvatel, spolu s okolními městy tvoří aglomeraci s téměř půl milionem obyvatel.

 • Rakousko,  Zahraničí

  VÍDEŇ

  Vídeň (německy Wien) je hlavní město Rakouska, současně také statutární město a zároveň od 1. ledna 1922 jedna z jeho spolkových zemí, zcela obklopená územím spolkové země Dolní Rakousy. Leží na řece Dunaj a se svými 1,8 miliony obyvatel je největším rakouským městem a současně nejvýznamnějším kulturním, politickým a hospodářským centrem země.

 • Česká města,  Středočeský kraj

  KLADNO

  Kladno (německy Kladen) je statutární město ve středních Čechách, má přibližně 69 tisíc obyvatel a je tak největším městem Středočeského kraje a třináctým největším městem České republiky. Je známo pro svou těžbu černého uhlí v minulosti a také místní hokejový klub.

 • Německo,  Zahraničí

  BERLÍN

  Město Berlín je hlavní město a zároveň i spolková země Spolkové republiky Německo. Hlavním městem Německa se stal roku 1991 a od sjednocení Německa (a tím i obou částí města) Berlín patří k největším městům v Evropě a je druhým největším městem Evropské unie. První historicky doložené zmínění Berlína pochází z roku 1244. Roku 1451 se Berlín stává vládním městem braniborských markrabích a kurfiřtů, 1701 pak hlavním městem Pruského království, 1871 hlavním městem nově založené Německé říše. Kvůli velkému rozmachu průmyslu a nutnosti vytvořit odpovídající infrastrukturu byl vytvořen roku 1920 Velký Berlín, který kromě města samotného pojmul řadu okolních obcí a také do té doby samostatná města Charlettenburg, Schöneberg a…

 • Zahraničí

  Prag

  Prag ist die Hauptstadt und größte Stadt in der Tschechischen Republik und die 14. größte Stadt in der Europäischen Union. Er liegt etwas nördlich des Zentrums von Böhmen an der Moldau, ist aber als separate Region nicht Teil davon. Es ist Sitz eines großen Teils der staatlichen Institutionen und des Präsidenten der Republik.

 • Zahraničí

  PRAGUE

  Prague is the capital and largest city in the Czech Republic and the 14th largest city in the European Union. It lies slightly north of the centre of Bohemia on the Vltava River, but as an independent region it is not part of it. It is the seat of a large part of state institutions and the President of the Republic.

 • Zahraničí

  LONDON

  London ist die Hauptstadt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland im Südosten der Insel an der Themse. Es hat eine Bevölkerung von mehr als 8 Millionen. Insbesondere die Migration nach dem Krieg hat London zu einer multikulturellen Stadt von internationaler Bedeutung gemacht. Das erste Dorf an der Stelle der heutigen Stadt, Londonium genannt, wurde 43 von den Römern gegründet. Bereits im zweiten Jahrhundert gab es etwa 60.000 Einwohner. Doch erst im 12. Jahrhundert übernahm London winchester als Hauptstadt. Von 1831 bis 1925 war sie die größte Stadt der Welt. In den frühen Tagen der Stadt gab es zwei unabhängig entwickelnde Gebiete – London (heute ein Stadtteil namens City) und den…

 • Spojené království,  Zahraničí

  LONDÝN

  Londýn je hlavním městem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, ležící na jihovýchodě ostrova na řece Temži. Žije zde více než 8 milionů obyvatel. Zejména poválečná migrace vytvořila z Londýna multikulturní město mezinárodního významu. První obec na místě dnešního města, zvanou Londonium, založili roku 43 Římané. Již ve druhém století zde žilo kolem 60 tisíc obyvatel. Až ve 12. století však Londýn převzal po Winchesteru postavení hlavního města. Mezi lety 1831 až 1925 se jednalo o největší město světa. V počátcích vzniku města zde stáli dvě samostatně rozvíjející oblasti – Londýn (dnes čtvrť zvaná City) a královská čtvrť Westminster. Obě se postupně rozšiřovaly až došlo k jejich sloučení. Největší nárůst však nastal…

 • Zahraničí

  LONDON

  London is the capital of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, located in the south-east of the island on the River Thames. It has a population of more than 8 million. Post-war migration, in particular, has made London a multicultural city of international importance. The first village on the site of today’s city, called Londonium, was founded in 43 by the Romans. Already in the second century there lived around 60 thousand inhabitants. It wasn’t until the 12th century that London took over as capital after Winchester. Between 1831 and 1925 it was the largest city in the world. In the early days of the city’s creation,…

 • Zahraničí

  Leipzig

  Leipzig ist eine Stadt im Nordwesten Sachsens. Sie hat rund 593.000 Einwohner und ist damit Die größte Stadt Sachsens und die zehntgrößte Stadt Deutschlands. Die öffentlichen Verkehrsmittel Leipzigs werden von Straßenbahnen, Bussen, Zügen und in der Vergangenheit mit Oberbussen angeboten.

 • Zahraničí

  Leipzig

  Leipzig (German: Leipzig) is a city in the north-west of Saxony, Germany. It has about 593,000 inhabitants, making Leipzig the largest city in Saxony and the tenth largest city in Germany. Leipzig's public transport is provided by trams, buses, trains and, in the past, trolleybuses.