V této sekci se budeme seznamovat s jednotlivými druhy a linkami Pražské Integrované Dopravy (PID). Linky jsou rozděleny dle dopravních prostředků a dále dle účelu. Postupem času budou doplňovány dosud nezpracované linky, čímž by měl v budoucnu vzniknout jejich ucelený přehled.

Tramvajové linky jsou zpracovány rámcově, provozem pražských tramvají se detailně zabývá web Prazsketramvaje.cz.

Autobusové linky jsou sestaveny podrobněji. Jsou rozděleny dle svého účelu. Některé linky jsou uvedeny pod svým interním číslem, byť jsou všeobecně známé pod jiným označením, zpravidla pod lidovým názvem.

Články obsahují v drtivé většině provozní fotografie z dané linky, ukázky z jízdních řádů případně jiné materiály. V samotných textech se za změny trasy považují trvalé změny, na výlukové či dočasné úpravy není brán zřetel (pokud není uvedeno jinak). Důvodem jsou jejich časté výluky. Názvy zastávek, rozsahu provozu, používání vozidel nebo dopravců jsou opisovány z věrohodných zdrojů.  

Pro úplný přehled historie linek PID doporučuji tento seznam na wikipedii, který vrámci možností sám postupně doplňuji.