• Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  166

  Městská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 166 byla jednou zavedena, jednou zrušena a nakonec vznikla z jiné linky. Její doménou je dopravní obslužnost pražské části Třeboradice, kam jezdila přes čtyřicet let. Jejím dopravcem byl pražský dopravní podnik, který na linku nasazoval standardně dlouhé autobusy. V říjnu 2016 bylo č. 166 použito pro midibusovou linku č. 295, která rovněž končila v Třeboradicích. Linku provozovala firma ABOUT ME. Od roku 2019 je dopravcem společnost ČSAD Střední Čechy, a. s. Jak již bylo uvedeno, od roku 2016 se jedná o midibusovou linku.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  274

  Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 274 byla celkem třikrát zavedena, jednou přečíslovaná a jednou trvale zrušena. Počátkem 70. let patřila do tzv. „překryvné sítě“, v období let 1990 až 2008 spojovala terminál metra Palmovka s proseckou a letňanskou zástavbou a od roku 2023 je školní linkou. Provozovatelem a dopravcem linky č. 274 vždy byl (a je) pražský dopravní podnik, který na linku vypravoval standardně dlouhé (výjimečně kloubové) autobusy a midibusy. Městská autobusová linka č. 274 poprvé byla zavedena v rámci tzv. „překryvné sítě“, v níž autobusové linky měly označení v číselné řadě 2xx, kdy 2 na první pozici značila výši jízdného 2 Kčs. Mezi 2. lednem 1973 až…

 • Autobusy,  Linky MHD Karlovy Vary

  377

  Příměstská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 377 spojuje Prahu s Kostelcem nad Labem. Mnoho let byla doplňkovou linkou k tehdejším linkám číslo 365 (zanikla ke dni 7. dubna 2015) a 366 (zanikla k datu 9. května 2008), které rovněž jezdily z Prahy do Kostelce nad Labem. Autobusová linka číslo 377 byla zavedena v roce 2000 a do roku 2015 měla charakter tzv. "rychlíkové" linky a byla provozovaná jen v přepravních špičkách pracovních dnů. Až v roce 2015 došlo k výrazné úpravě trasy a také k zavedení celotýdenního provozu, kdy nahradila tehdy zrušenou linku číslo 365. Od roku 2019 jsou vybrané spoje linky číslo 377 zpřejezdované se stávající autobusovou…

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  310

  Příměstská autobusová linka číslo 310 je v systému Pražské integrované dopravy (PID) od roku 1996. Její trasa spojuje okraj Prahy (Zličín) s obcemi Chrášťany, Jinočany, Dobříč, Tachlovice, Nučice a vybrané spoje i Rudnou. Od svého vzniku až do současnosti neprošla žádnými změnami trasy, pouze došlo ke změnám dopravců. Na linku číslo 310 (byly) a jsou vypravovány standardně dlouhé autobusy. 

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  353

  Příměstská autobusová linka číslo 353 patří mezi nejstarší linky v systému Pražské integrované dopravy (PID). Zavedena byla už v roce 1993. Její trasa spojuje Prahu, Horní Počernice a Zeleneč (v novodobé historii vybranými spoji také obce Svémyslice a Horoušany, Horoušánky). Mezi léty 1993 až 2002 měla několik druhů rozsahu provozu, k zavedení celotýdenního provozu došlo až koncem roku 2002. Za dobu své existence "třistapadesáttrojku" provozovali společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. (v letech 1993 - 2002), Hotliner (2002 - 2006) a Arriva včetně jejích předchůdkyň (od roku 2007). Dopravci na linku vypravovali (a vypravují) především standardně dlouhé autobusy, ovšem kloubovými autobusy jsou zajišťovány vybrané spoje.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  246

  Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 246 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. V letech 1979 až 2012 spojovala Smíchov, Slivenec, Lochkov a Radotín, přičemž na linku byly nasazovány standardně dlouhé autobusy. Od roku 2017 se znovu objevila na scéně, kdy vedla ze Stodůlek do Radotína a na Zbraslav. Po změně v květnu 2023 byla ze Zbraslavi prodloužena k Poliklinice Modřany. Nyní jsou na linku nasazovány jednak midibusy, ale i standardně dlouhé autobusy. Dopravcem a provozovatelem autobusové linky číslo 246 byl (a je) pražský dopravní podnik.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  313

  Číslo 313 bylo u pražských autobusů použito už v první polovině 70. let, kdy s tímto oznčením jezdila noční linka. Příměstská autobusová linka číslo 313 byla zavedena v roce 1996, těsně před spuštěním systému Pražské integrované dopravy (PID). Její trasa nyní spojuje pražský Radotín, Kosoř, Třebotov, Roblín, Černošice a vybrané spoje také Vysoký Újezd a Vysoký Újezd, Kozolupy. Po celou dobu jsou na "třistatřináctku" nasazovány standardně dlouhé autobusy, od června 2013 na vybraná pořadí také midibusy. Provoz postupně zajišťovalo několik dopravců.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  248

  Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 248 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. V letech 1979 až 2012 zajišťovala dopravní spojení Holyně s pražským Smíchovem. Tehdy na ní byly nasazovány standardně dlouhé autobusy. Doposud dopravní obsluhu Holyně zajišťují autobusy a v budoucnosti se sem předpokládá prodloužení tramvajové tratě. Od roku 2018 je autobusová linka číslo 248 vedena po území pražského Radotína, ovšem jsou na ní nasazovány midibusy. V obou případech byl (a je) jejím dopravcem pražský dopravní podnik.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  247

  Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 247 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. V letech 1979 až 2012 spojovala Smíchov, Barrandov a Lochkov, a byly na ní vypravovány standardně dlouhé autobusy. Od roku 2018 jezdí z Radotína do Zbraslavi a jsou na ní nasazovány midibusy. V obou případech se dopravcem "dvěstěčtyřicetsedmičky" stal pražský dopravní podnik.

 • Česká města,  Hlavní město Praha

  Autobusy Ikarus 620 v Praze

  V 60. letech, kdy nastal nebývalý rozvoj autobusové dopravy (nejen) v tehdejším Československu, bylo třeba řešit dodávky nových autobusů pokrývajících tehdejší zvýšené přepravní nároky. Situaci měly řešit dodávky autobusů Ikarus 620/630 z Maďarské lidové republiky (MLR). V roce 1963 u nás proběhly zkoušky autobusu Ikarus 620, které ale nedopadly příznivě. I přes to během 60. let došlo k dodávkám zmíněných autobusů také do tehdejšího Československa.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  374

  Příměstská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 374 zajišťuje dopravní spojení Prahy s obcí Zdiby, městem Klecany a dále s obcemi Větrušice, Vodochody a Máslovice. Vybrané spoje z Máslovic pokračují přes zastávku Postřižín, U kapličky do konečné zastávky Odolena Voda, závod. Od svého zavedení byla (a je) provozována celotýdenně. Současná podoba autobusové linky číslo 374 vznikla sloučením s další linkou. V novodobé historii je dopravcem a provozovatelem společnost ČSAD Střední Čechy, a. s., která na "třistasedmdesátčtyřku" vypravuje standardně dlouhé autobusy.

 • Česká města,  Hlavní město Praha

  Nízkopodlažní autobusy Karosa 2070 a 2071 CITY BUS v Praze

  V úterý 29. srpna 2023 uplynuly tři roky od oficiálního rozloučení s nízkopodlažními autobusy Karosa 2070 a 2071 CITY BUS v pravidelném provozu v pražských ulicích. Tyto nízkopodlažní dvounápravové autobusy standardní délky se staly prvními nízkopodlažními autobusy dodávanými do hlavního města ve větších sériích. Zároveň znamenaly pokrok v obnově vozového parku. Kromě standardně dlouhé verze se vyráběly i kloubové nízkopodlažní autobusy CITY BUS, ale ty budou tématem jiného článku. Obě uvedené verze autobusů se dodávaly pod obchodním označením CITY BUS.

 • Česká města,  Středočeský kraj

  MILIČÍN

  Miličín je město v okrese Benešov. Žije zde 861 obyvatel a území města má rozlohu 2572 ha. Leží v průměrné nadmořské výšce 617 m, v sedle mezi vrchy Kalvárie (698 m) a Šibeník (656 m). Nachází se v oblasti nazývané Česká Sibiř. Leží na křížení trasy mezinárodní silnice E55 se silnicí na Mladou Vožici, která je ve vzdálenosti přibližně 15 km. Ve vzdálenosti 17 km jižně leží město Tábor, 21 km severozápadně město Sedlčany a 22 km severovýchodně město Vlašim a 25 kilometrů severně Benešov.

 • Hlavní město Praha

  Kloubové autobusy Karosa B 961 v Praze

  Třínápravové kloubové autobusy Karosa B 961 sériově vyráběl vysokomýtský výrobce v letech 2002 až 2006, a to v počtu 151 kusů. Model Karosa B 961 navazoval na předešlé městské kloubové autobusy Karosa B 941/B 941E. Od roku 2003 se také vyráběla inovovaná verze Karosa B 961E, která se lišila lepenými bočními okny a upraveným odvětráváním motorového prostoru. V roce 2023 v české republice dojezdily tyto autobusy v pravidelném provozu s cestujícími, ale několik vozů je ještě nasazováno na linky v rámci tzv. „Retroprovozu“. Pražský dopravní podnik v letech 2002 a 2003 pořídil celkem 31 autobusů Karosa B 961.1970, z nichž dosud existuje sedm provozuschopných vozů. Autobusy Karosa B 961 byly…

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  371

  Příměstská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 371 zajišťuje dopravní spojení Prahy s obcemi Zdiby, Klecany a Řež. Dlouhá léta se jednalo linku provozovanou jen v pracovní dny. Za dobu své existence došlo pouze k několika úpravám trasy (vyjma přejmenování některých zastávek). V současné době je dopravcem a provozovatelem společnost ČSAD Střední Čechy, a. s., která na "třistasedmdesátjedničku" vypravuje standardně dlouhé autobusy.

 • Česká města,  Hlavní město Praha

  AUTOBUSY PRAGA NDO V PRAZE

  V tehdejším Československu s autobusy Praga NDO byla rozvíjena autobusová doprava, i když uvedený model stále konstrukčně vycházel z nákladních automobilů. Tyto autobusy byly provozovány především Československými státními dráhami, ale i některými Dopravními podniky (např. Praha, Brno, Bratislava). Podvozek (rám) a šestiválcový motor dodávala pražská Praga (resp. Letecké závody, n. p.), karoserie a kompletaci vozů pak dělaly jednotlivé karosárny (např. fy. Lepil Rousínov, později n. p. Praga nebo Karosa, továrna na karoserie a vozy, n. p., Vysoké Mýto, do roku 1948 nesla název J. Sodomka, továrna karoserií a vozovka, Vysoké Mýto). Nejvíce karoserií pocházelo z vysokomýtské továrny. Autobusy Praga NDO se vyráběly nepřetržitě v letech 1938 až 1950, a to…

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  340

  Příměstská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 340 nyní spojuje město Roztoky s hlavním městem Prahou. Linka vzešla z několika svých předchůdkyň a v roce 1998 byla začleněna do systému PID. Následně docházelo k několika úpravám rozsahu provozu. Na linku číslo 340 (a její předchůdkyně) dopravci nasazovali standardně dlouhé autobusy. V rámci PID se dopravci a provozovateli staly společnosti ČSAD Kladno, a. s. (v letech 1998 až 2008) a Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. (od roku 2008 až dosud). Zajímavostí bylo, že výhradně pro linku číslo 340 pražský dopravní podnik v roce 2013 zakoupil dva nové autobusy SOR NB 12 (ev. č. 3687 a 3688) s klimatizační…

 • Bulharsko,  Zahraničí

  IGNATIEVO

  24. listopadu 2019 – Mercedes-Benz O405 na lince číslo 49 v obratišti na konci města – Pavel Hypš Ignatievo je město v severovýchodním Bulharsku. Nachází se v okrese Aksakovo v regionu Varna, přibližně 15 km od centra Varny. Jeho populace je asi 4296 lidí. K povýšení na město došlo teprve v roce 2011. Město se původně nazývalo Ruslar. Teprve roku 1934 došlo k jeho přejmenování na Ignatievo, na počest ruského diplomata Nikolaje Ignatieva. Dopravní obsluhu Ignatieva zajišťují výhradně autobusy ze systému městské dopravy Varna. Zajíždějí sem linky číslo 43, 49 a 121. Dopravcem všech tří linek je soukromá firma Transtriumf.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  909

  Noční autobusová linka číslo 909 je v systému Pražské integrované dopravy (PID) od roku 2017, ale už od roku 2008 existovala její přímá předchůdkyně, a to noční autobusová linka číslo 509 (později označená číslem 909). Provozovatelem obou nočních linek se stal pražský dopravní podnik, který na ně nasazoval (a nasazuje) standardně dlouhé autobusy (v letech 2008 až 2017) a od roku 2017 pak výhradně kloubové autobusy. 

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  208

  S nedávno obnovenou linkou Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 208 jsme se mohli v pražských ulicích setkávat v období 1975 až 2011 a opět od roku 2017. Po celou dobu své existence její trasy protínaly a protínají zejména severovýchodní kouty hlavního města. V současné době sem dopravce Arriva City standardně dlouhé autobusy, vybrané spoje jsou garantovaně nízkopodlažní.

 • Česká města,  Liberecký kraj

  LIBEREC

  Liberec (německy Reichenberg) je statutární město na severu Čech a krajské město Libereckého kraje. Má přibližně 104 tisíc obyvatel a je tak pátým největším městem České republiky (třetím v Čechách). Spolu se sousedním Jabloncem nad Nisou a okolními obcemi vytváří širší sídelní aglomeraci.