351
|

351

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 351 se stala jednou z prvních v tehdy nově vznikajícím systému PID. V úplném začátku systému PID, počátkem 90. let, zkoušel pražský Dopravní podnik možnost integrace některých úseků na železničních tratích Československých drah. „Třistapadesátjednička“ vzešla z dříve provozovaných autobusových linek a postupnou integrací začala spojovat Prahu s nedalekými Neratovicemi. Jejím dopravcem se stal pražský Dopravní podnik, který na ni nasazuje standardně dlouhé autobusy (včetně nízkopodlažních).

319
|

319

Příměstská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 319 zajišťuje poměrně netradiční spojení ruzyňského letiště s okolními obcemi. Obdobně jezdily autobusové linky už dříve, byť v pozměněné podobě. Od konce srpna 2017 jezdí vybrané spoje linky číslo 319 také do města Unhošť.

303
|

303

Příměstská autobusové linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 303 spojuje hlavní město Prahu a středočeské město Říčany. Vzhledem k tomu, že trasa vede z konečné Černý Most přes Horní Počernice, Šestajovice, Klánovice, Újezd nad Lesy, Koloděje a Sibřinu do Říčan, dosahuje jízdní doba až 76 minut.

301
|

301

Příměstská autobusová linka Pražské integrované dopravy číslo 301 zajišťuje spojení obcí Ořech a Chýnice s Prahou. Oproti většině regionálních linek si neprošla téměř žádným vývojem. Dopravní podnik hlavního města Prahy sem vypravuje standardně dlouhé autobusy.

300
|

300

Příměstská autobusová linka Pražské integrované dopravy číslo 300 tvoří jednu z hlavních spojnic mezi Prahou, Buštěhradem a Kladnem. Dopravce ČSAD MHD Kladno sem vypravuje přednostně kloubové autobusy, objevují se zde však na vybraných spojích i standardně dlouhé vozy.

297
|

297

Midibusová linka Pražské integrované dopravy číslo 297 působila v síti pouhých 6 let, kdy zajišťovala několik místních přepravních vztahů na území Malešic, Strašnic a Vinohrad. První polovinu doby jejího provozu ji zajišťoval dopravce About Me, poté vystřídaný dopravcem Arriva City.

307
|

307

Číslo 307 v síti pražské městské dopravy bylo poprvé použito pro noční autobusovou linku už v 70. letech. Od roku 1996 je využito pro příměstskou linku Pražské integrované dopravy (PID). Trasa linky č. 307 nyní spojuje Prahu, Rudnou, Úhonice a Unhošť s Kladnem. Prodlužování trasy bylo vyvoláno rozvojem systému PID. Od zavedení linky v roce 1996 je provozovaná celodenně a celotýdenně. Dopravcem a provozovatelem „třistasedmičky“ a její předchůdkyně vždy byl podnik ČSAD Kladno (nyní člen skupiny Arriva), který na ně nasazoval standardně dlouhé a v novodobé historii kloubové autobusy.

302
|

302

Tímto článkem si přiblížíme především vývoj dopravní obslužnosti obce Přezletice. Již od 50. let 20. století sem zajížděly vybrané spoje autobusových linek spojujících zejména Prahu s Brandýsem nad Labem – Starou Boleslaví. Provozovatelem byl státní dopravce ČSAD (Československá státní automobilová doprava) a od první poloviny 90. let soukromí dopravci. K začlenění Přezletic do systému Pražské Integrované Dopravy (PID) dochází v roce 1996, kdy je zavedena autobusová linka číslo 302, kterou později několik let také doplňovala i linka číslo 386.

292
|

292

S minibusovou linkou Pražské integrované dopravy (PID) číslo 292, spojující nemocnici pod Petřínem a tramvajovou zastávku Malostranské náměstí. jsme se mohli setkávat pouhé čtyři roky. Byla zajímavá mimo jiné tím, že za celou dobu své existence ani v nejmenším nezměnila svou trasu, a také tím, že se na své trase se nepotkávala s žádnou jinou autobusovou linkou.

266
|

266

Autobusová linka číslo 266 po celou dobu své více než třicetileté historie zajišťovala spojení Prahy a satelitních částí Uhříněves a Hájek. V některých obdobích pokračovala dále na samý okraj Prahy, do Královic. Dnešní linka číslo 266 zajišťuje spojení z Řeporyj do škol ve Stodůlkách.

264
|

264

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 264 byla v historii pražské městské hromadné dopravy zavedena třikrát. V první variantě spojovala jihovýchodní části Prahy s  Královicemi, kdy ji bezmála 30 let provozoval pražský Dopravní podnik svými autobusy standardní délky a krátce též s kloubovými vozy. V prosinci 2011 se dostala znovu na scénu, tentokrát coby midibusová linka obsluhující bytovou zástavbu v západní části hlavního města, kdy ji zajišťovala firma Bosák bus. A nakonec dnešní školní linku číslo 264 v Újezdě nad Lesy zajišťuje standardně dlouhými autobusy dopravce Arriva City.

263
|

263

S autobusovou linkou Pražské integrované dopravy číslo 263 se můžeme setkávat historicky již potřetí. První varianta zajišťovala návoz a odvoz pracujících do průmyslových zón v Běchovicích a Xaverově. Druhá verze sloužila především jako nákupní linka k Obchodnímu centru Štěrboholy. No a nakonec dnešní variantou je školní linka, navážející žáky do International School of Prague v Nebušicích.

262
|

262

S autobusovou linkou Pražské Integrované Dopravy (PID) označenou číslem 262 se v historii pražské městské dopravy setkáváme již potřetí. Po prvním zavedení, z počátku 80. let, spojovala Klánovice, Letňany a krátce i Čakovice. Přibližně v tomto přepravním směru setrvala do svého zrušení. Druhou verzí byla midibusová linka jezdící po městské části Praha – Klánovice. A nakonec třetí, dnešní verze, je školní linka, zajišťující spojení Újezda nad Lesy, Běchovic a Čertous se školou v Horních Počernicích.

260
|

260

Již popáté brázdí ulice hlavního města autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 260. Třikrát ji provozoval Dopravní podnik svými autobusy standardní délky, poté ji zajistil dopravce Stenbus midibusy a v poslední variantě školního spoje je opět v režii Dopravního podniku hlavního města Prahy a zajišťují ji standardně dlouhé autobusy.

259
|

259

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 259 od svého zavedení více než 30 let zajišťovala přepravní spojení ve směru Praha – Vinoř. Po posunu číselných řad v roce 2017 je pod tímto označením skryta školní linka z Hostavic do škol v Kyjích a Hloubětíně.

258
|

258

S autobusovou linkou číslo 258 jsme se v pražské městské dopravě mohli setkávat téměř 20 let v oblasti Březiněvse. Dnes je však známa jako školní spoj, svážející děti z Hlubočep do školy na Barrandově. Dopravce Arriva Střední Čechy sem vypravuje standardně dlouhé autobusy. 1. září 1987 – Karosa ŠM 11 patřící ČSAD 101 Praha-Klíčov byla…

240
|

240

Městská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 240 byla pětkrát zavedena a čtyřikrát zrušena. V posledních letech zajišťuje spojení okrajových částí Prahy se stanicemi metra Černý Most a Háje. Mezi roky 1979 až 2002 čtyřikrát býval provozovatelem a dopravcem pražský dopravní podnik, po roce 2005 pak soukromé dopravní společnosti. Na linku číslo 240 vždy byly (a jsou) nasazovány autobusy standardní délky.

234
|

234

Autobusová linka Pražské integrované dopravy číslo 234 zajišťovala přes 20 let dopravní obsluhu odlehlé části Jarova, kde je větší vzdálenost od tramvajových zastávek. Po celou dobu provozu byl jejím dopravcem Dopravní podnik hlavního města Prahy a vypravoval na ni standardně dlouhé autobusy, doplněné v posledním období midibusy. Její aktuální verze je doplňkovou linku k lince…