|

115

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 115 brázdí pražské ulice už od roku 1949. Za tu dobu prošla řadou změn, úprav tras a rozsahu provozu. Jednou byla zrušena a vzápětí znovu zavedena. Do června 2013 byl jejím provozovatelem pražský Dopravní podnik a nyní ji má v režii soukromá firma ČSAD Polkost spol. s. r. o. z Kostelce nad Černými Lesy. Oba dopravci na „stopatnáctku“ nasazovali a nasazují autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních).

1. srpna 2013 – Rekonstruovaná Karosa B 732 ev. č. 1006 na lince číslo 115 v ulici Pod Chodovem – Jan Freitag

Od 9. prosince 19491) zavedl pražský Dopravní podnik autobusovou linku označenou písmenem P v trase: Kolbenka – Harfa – Hrdlořezy – Malešice – Nové Strašnice. Rozsah provozu byl stanoven na všední dny. V důsledku reorganizace linkového vedení pražské městské dopravy, provedené k 31. prosinci 1951, získala autobusová linka P nové číselné označení 115. K 24. červenci 1952 nastalo zkrácení trasy na Černokosteleckou. Celotýdenní provoz začal 30. října 1955 a současně došlo k úpravě trasy: Vysočany – Spojovací – Černokostelecká. Úsekem Vysočany – Spojovací se jezdilo pouze ve všední dny. Další úprava vstoupila v platnost 3. října 1958 a znamenala mírné prodloužení: Vysočany – Vysočanské nám. – Černokostelecká, přičemž úsekem: Vysočany – Vysočanské nám. jezdila „stopatnáctka“ jen ve všední dny.

31. prosince 1958 – Schéma trasy linky číslo 115 – publikace Linky MHD v Praze 1829-1990

Po 3. říjnu 1960 nahradila dočasně zrušenou linku číslo 111 a měla upravenou trasu: Vysočany – Vysočanské nám. – Černokostelecká – Štěrboholská – Autorenova – Dolní Měcholupy, přičemž úsekem: Autorenova – Dolní Měcholupy vedly jen vybrané spoje. K 16. lednu 1963 byla trasa zkrácena do zastávky Malešická silnice, ale už 2. května téhož roku jezdily všechny spoje na Černokosteleckou. Od 2. prosince 1963 měla autobusová linka číslo 115 trasu: Vysočany – Vysočanské nám. – Černokostelecká – Autorenova, přičemž úsekem: Černokostelecká – Autorenova jezdily spoje pouze ve špičkách všedních dnů. Trvalé zavedení všech spojů do konečné Vysočany přišlo 26. dubna 1964. 

1964 – Ve výřezu linkového vedení vidíme trasu autobusové linky číslo 115 – Archiv DP

Ještě 11. prosince 1964 nastalo prodloužení trasy do obratiště Nový Hloubětín. Po 4. červenci 1966 začala „stopatnáctka“ jezdit z Vysočanského nám. přes Ohradu na Černokosteleckou, odkud pokračovala dál k Autorenově. K témuž dni byla zavedena autobusová linka X 115, s celotýdenním rozsahem provozu, v trase: Černokostelecká – Malešické nám.

19. července 1965 – Schéma trasy linky číslo 115 – publikace Linky MHD v Praze 1829-1990

Počínaje 10. prosincem 1967 jsme mohli znát autobusovou linku číslo 115 v trase: Nový Hloubětín – Černokostelecká – Kabelovna – Závod Kablo, přičemž úsekem: Kabelovna – Závod Kablo jezdily vybrané spoje ve špičkách všedních dnů. Ještě týž den přišlo zrušení linky X 115.

1972 – Trasa autobusové linky číslo 115 uvedená v materiálu „Dopravní situace Praha 1972“ – sbírka Pavel Hypš

V Malešicích nastala od 4. dubna 1972 drobná úprava trasy, kdy z Malešického nám. vedlo několik spojů přes Sídliště Malešice. Tyto spoje jezdily v pracovní dny, o nedělích a celotýdenně večer. Už 13. června 1972 došlo k úpravě rozsahu provozu v úseku: Kablo – Černokostelecká, kudy směřovala část spojů ve špičkách pracovních dnů a zároveň existovaly i samostatné spoje jedoucí uvedeným úsekem. Rovněž byl drobně upraven rozsah provozu. Zanedlouho, 16. října 1972, měla „stopatnáctka“ trasu: Nový Hloubětín – Malešické nám. – Sídliště Malešice – Černokostelecká – Kablo a rozsah provozu stanoven na špičky pracovních dnů a nedělní večery. Úsekem: Černokostelecká – Nový Hloubětín jezdily spoje pouze ve špičkách pracovních dnů. K 25. březnu 1973 nastalo prodloužení trasy ze stávající konečné Kablo do obratiště Léčiva. Současně všechny spoje projížděly celou trasou, ale 20. prosince 1980 nastalo omezení rozsahu provozu jen na špičky pracovních dnů. Uvedené omezení souviselo s otevřením úseku metra II. A (Náměstí Míru – Želivského), které nastalo 19. prosince 1980.

2. listopadu 1985 – Schéma trasy linky číslo 115 – web prazsketramvaje.cz

Až po 22. lednu 1986 začala obsluhovat zastávky Na Homoli a Průmyslová (nyní Rádiová). K 9. červenci 1990 přišlo zrušení autobusové linky číslo 115, ale ještě týž den nastalo její znovuzavedení, ovšem v trase: Chodov – Benkova – Donovalská – Háje – Newtonova – Sídliště Petrovice. Tehdy byl rozsah provozu stanoven pouze na špičky pracovních dnů.

cca 1990 – Karosa C734 ev. č. 3095 na lince číslo 115 v obratišti Chodov – web citybus.cz

K 27. květnu 1995 došlo k úpravě trasy do podoby: Chodov – Benkova – Donovalská – Litochlebské nám. – Opatov – Metodějova – Háje. Další změna trasy vstoupila v platnost už 18. listopadu 1995, a tak měla podobu: Chodov – Chodovec – Blažimská – Hotel Košík (později Keblovská) a celotýdenní rozsah provozu.

19. září 2003 – Karosa B 732.1658 ev. č. 7087 na lince číslo 115 v obratišti Chodov – Zdeněk Liška

Do současné (polookružní) podoby: Chodov – Pod Chodovem – Knovízská – Městský archiv (do 21. října 2006 Keblovská, od 1. července 2022 Městský archiv Chodovec) – Blažimská – Chodovec – Pod Chodovem – Chodov se trasa „stopatnáctky“ dostala 21. října 2006.

27. srpna 2010 – Irisbus Citybus 12M ev. č. 3415 na lince číslo 115 v zastávce Městský archiv – Pavel Hypš

Mezi lety 2008 až 2011 se na lince číslo 115 občasně objevovaly kloubové autobusy, při konání větších společenských akcí v Top Hotelu u zastávky Městský archiv.

10. prosince 2011 – Karosa B741 ev. č. 6065 v nástupní zastávce linky číslo 115 Chodov – Pavel Hypš

Dosud poslední změnou se stalo od 29. června 2013 převedení linky pod dopravce ČSAD Polkost. Nový dopravce na linku nasazuje rovněž standardně dlouhé autobusy (včetně nízkopodlažních).

24. března 2014 – Karosa C 954 ev. č. 1614 na lince číslo 115 stanicuje v zastávce Knovízská – Jan Freitag

Závěrem lze říci, že autobusová linka číslo 115 prošla pestrým a rozmanitým vývojem. Linek s polookružní  trasou, zároveň sloužících coby napaječové k metru, v síti pražské městské hromadné dopravy není mnoho. I přes to zde má „stopatnáctka“ své nezastupitelné místo.

29. července 2013 – Iveco – Citelis ev. č. 1010 ve výstupní zastávce Chodov určené lince číslo 115 – Zdeněk Liška

Poznámka:

1) V knize Pražské autobusy 1925 – 2005 (Fojtík P., Prošek F.) je uvedeno zavedení autobusové linky P k 5. prosinci 1949.

Zdroje: Linky pražské MHD 1829 – 1990 (Prošek F., Fojtík P.), knižní jízdní řády PID, Pražské autobusy 1925 – 2005 (Fojtík P., Prošek F.), web ropid.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář