Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

263

Autobusová linka označená číslem 263 se v Praze poprvé objevila 28. prosince 1981. Tehdy měla její trasa podobu Nádraží Čakovice – Závod Jiřího Dimitrova (dnes Za Avií) – Avia odbyt (dnes Avia Letňany) – Letňany (dnes Staré Letňany) – Letecké opravny – Jilemnická (dnes Bakovská) – Trabantská (dnes Satalice) – Nádraží Horní Počernice – Votuzská – Svépravice, Xaverov – Závod PSVS (dnes Nad Běchovicemi) – Výzkumné ústavy Běchovice. Současně dochází také k zavedení linek číslo 262 a 269, se kterými slouží především pro návoz a odvoz pracujících do rozrůstající se průmyslové zóny v Letňanech.

Jízdní řády linky 263 z roku 1996 – web Počernice.cz

Od 1. února 1988 jsou všechny tři linky zkráceny do konečné zastávky Avia Letňany a dále od 16. října 1995 dochází k úpravám tras v oblasti Horních Počernic, kdy začaly obsluhovat zastávky Komárovská a Třebešovská. Dne 9. listopadu 1998 byla v Běchovicích zřízena ve směru do Letňan zastávka Podnikatelská, 10. června 2001 v Satalicích obousměrně zastávka Dřevařská.

 Červen 2004 – Autobus linky 263 na konečné Avia Letňany – Lukáš Vrobel (web prahamhd.vhd.cz)

12. prosince 2004 bylo všech šest spojů převedeno na souběžnou linku 269 a linka 263 (společně s linkou 262) ukončily provoz. Za dobu její existence ji zajišťovaly garáže Libeň, Hostivař a Klíčov, poslední jmenovaná její provoz také ukončila (kmenové pořadí 263/1 zajišťující všechny spoje a také školní linku 564).

 Linkové vedení v době zřízení linek 262, 263 a 269 – web citybus.cz

Opět se s linkou 263 setkáváme v roce 2009. Od 1. února 2009 je na základě zrušení bezplatné autobusové dopravy k obchodnímu centru Europark ve Štěrbolích výrazně posílen provoz linky 163 v úseku Depo Hostivař – Obchodní centrum Štěrboholy. Obchodnímu centru se ale příliš nelíbí neochota dopravce Dopravního podniku hl. m. Prahy (i přes vysoký nárůst pořadí nehodlá snížit cenu za km, nelíbí se mu ani záměr autobusy polepit reklamou), a tak je od 1. května 2009 zavedena souběžná linka 263 Depo Hostivař – Obchodní centrum Štěrboholy dopravce Stenbus. Provoz je celotýdenně zajištěn třemi vozy s celovozovou reklamou Europark a platí na ní běžný tarif PID.

 13. března 2010 – Autobus linky 263 v terminálu Depo Hostivař – Pavel Hypš

Výrazná změna přichází od 10. prosince 2010, kdy jsou vybrané spoje linky 263 prodlouženy z Obchodního centra Europark přes Štěrboholy a Dolní Počernice na konečnou Bezděkovská, kde nahrazuje linku 163 odkloněnou na sídliště Rohožník. Zároveň s touto změnou je v Dolních Počernicích zřízena nová zastávka Ke Hrázi. Další změny přicházejí o rok později, kdy je linka mezi Štěrboholy a Dolními Počernicemi vedena ještě se zajížďkou na Jahodnici jako náhrada za zrušenou linku 208. Od 9. prosince 2012 je pak s ročním (!) zpožděním zřízena na této zajížďce zastávka U Radiály.

 14. července 2012 – Autobus linky 263 u obchodního centra Štěrboholy – Pavel Hypš

Od Vánoc 2009 je na lince pak pravidlem, že zejména víkendový provoz je výrazně posílen vloženými spoji, linka 163 zůstává v delších intervalech. Je to také jediné období, kdy je možné na lince pravidelně potkávat nepolepené autobusy

 30. července 2012 – Autobus linky 263 v terminálu Depo Hostivař – Pavel Hypš

Od zahájení provozu novodobé linky 263 pro ni dopravce Stenbus vyčlenil 3 autobusy. Jedná se o Mercedes-Benz Citaro O530 Citaro ev. č. 1766 (rok výroby 1998), Karosu B932.1676 ev. č. 1767 (rok výroby 1997) a Iveco Crossway LE ev. č. 1771 (rok výroby 2009). Později po posílení linky se k nim přidala ještě Karosa Citybus 12M ev. č. 1779 (rok výroby 1999). Při výpadku některého z nich je možné zde vidět jakékoliv další autobusy dopravce splňující podmínky PID, naopak „Europarkové“ autobusy je možné díky přejezdu ráno spatřit na lince 269, dříve také na školní lince 562.

17. srpna 2012 – Autobus linky 263 na konečné Bezděkovská – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Poděkování patří také řidičům firmy Stenbus za spolupráci při focení, Zdeňku Liškovi za úpravu textu a Pavlu Stařeckému za doplnění informací

Zdroje: zrušený web vetinari.wz.cz (Linkové vedení 1984), publikace Historie městské hromadné dopravy v Praze (Pavel Fojtík, Stanislav Linert, František Prošek), web citybus.cz (Historie linky 263, přehled vozového parku ostatních dopravců), web rbfoto.wz.cz (Linkové vedení 1985), web Počernice.cz (Zpravodaj září 1996)
    Poslední aktualizace: 14. března 2013

Fanda do dopravy, cestovatel a fotograf

Zanechat Odpověď