|

263

S autobusovou linkou Pražské integrované dopravy číslo 263 se můžeme setkávat historicky již potřetí. První varianta zajišťovala návoz a odvoz pracujících do průmyslových zón v Běchovicích a Xaverově. Druhá verze sloužila především jako nákupní linka k Obchodnímu centru Štěrboholy. No a nakonec dnešní variantou je školní linka, navážející žáky do International School of Prague v Nebušicích.

21. února 2020 – SOR BN12 ev. č. 4526 na lince číslo 263 v zastávce Bořislavka – foto Pavel Hypš

Autobusová linka označená číslem 263 se v Praze poprvé objevila 28. prosince 1981. Tehdy měla její trasa podobu Nádraží Čakovice – Závod Jiřího Dimitrova (dnes Za Avií) – Avia odbyt (dnes Avia Letňany) – Letňany (dnes Staré Letňany) – Letecké opravny – Jilemnická (dnes Bakovská) – Trabantská (dnes Satalice) – Nádraží Horní Počernice – Votuzská – Svépravice, Xaverov – Závod PSVS (dnes Nad Běchovicemi) – Výzkumné ústavy Běchovice. Současně dochází také k zavedení linek číslo 262 a 269, se kterými slouží především pro návoz a odvoz pracujících do rozrůstající se průmyslové zóny v Letňanech.

Jízdní řády linky 263 z roku 1996 – web Počernice.cz

Od 1. února 1988 jsou všechny tři linky zkráceny do konečné zastávky Avia Letňany a dále od 16. října 1995 dochází k úpravám tras v oblasti Horních Počernic, kdy začaly obsluhovat zastávky Komárovská a Třebešovská. Dne 9. listopadu 1998 byla v Běchovicích zřízena ve směru do Letňan zastávka Podnikatelská, 10. června 2001 v Satalicích obousměrně zastávka Dřevařská.

 Červen 2004 – Autobus linky 263 na konečné Avia Letňany – Lukáš Vrobel (web prahamhd.vhd.cz)

Od 12. prosince 2004 bylo všech šest spojů převedeno na souběžnou linku 269 a linka 263 (společně s linkou 262) ukončily provoz. Za dobu její existence ji zajišťovaly garáže Libeň, Hostivař a Klíčov, poslední jmenovaná její provoz také ukončila (kmenové pořadí 263/1 zajišťující všechny spoje a také školní linku 564).

 Linkové vedení v době zřízení linek 262, 263 a 269 – web citybus.cz

Opět se s linkou 263 setkáváme v roce 2009. Od 1. února 2009 je na základě zrušení bezplatné autobusové dopravy k obchodnímu centru Europark ve Štěrbolcech výrazně posílen provoz linky 163 v úseku Depo Hostivař – Obchodní centrum Štěrboholy. Obchodnímu centru se ale příliš nelíbí neochota dopravce Dopravního podniku hl. m. Prahy (i přes vysoký nárůst pořadí nehodlá snížit cenu za km, nelíbí se mu ani záměr autobusy polepit reklamou), a tak je od 1. května 2009 zavedena souběžná linka 263 Depo Hostivař – Obchodní centrum Štěrboholy dopravce Stenbus. Provoz byl celotýdenně zajištěn třemi vozy s celovozovou reklamou Europark a platil na ní běžný tarif PID.

 13. března 2010 – Autobus linky 263 v terminálu Depo Hostivař – Pavel Hypš

Výrazná změna přichází od 10. prosince 2010, kdy jsou vybrané spoje linky 263 prodlouženy z Obchodního centra Europark přes Štěrboholy a Dolní Počernice na konečnou Bezděkovská, kde nahrazuje linku 163 odkloněnou na Sídliště Rohožník. Zároveň s touto změnou je v Dolních Počernicích zřízena nová zastávka Ke Hrázi.

30. července 2012 – Autobus linky 263 v terminálu Depo Hostivař – Pavel Hypš

Další změny přicházejí o rok později, kdy je linka mezi Štěrboholy a Dolními Počernicemi vedena ještě se zajížďkou na Jahodnici jako náhrada za zrušenou linku 208. Od 9. prosince 2012 je pak zřízena na této zajížďce zastávka U Radiály.

 14. července 2012 – Autobus linky 263 u obchodního centra Štěrboholy – Pavel Hypš

Od Vánoc 2009 bylo na lince číslo 263 pravidlem, že zejména víkendový provoz byl výrazně posílen vloženými spoji, linka 163 zůstává v delších intervalech. Bylo to také jediné období, kdy bylo možné na lince pravidelně potkávat nepolepené autobusy

22. srpna 2013 – Karosa B932 ev. č. 1782 na lince číslo 263 v zastávce Nádraží Dolní Počernice – foto Pavel Hypš

Od zahájení provozu „nákupní“ linky číslo 263 pro ni dopravce Stenbus vyčlenil 3 autobusy. Jednalo se o Mercedes-Benz Citaro O530 Citaro ev. č. 1766, Karosu B932.1676 ev. č. 1767 a Iveco Crossway LE ev. č. 1771. Později po posílení linky se k nim přidala ještě Karosa Citybus 12M ev. č. 1779. Při výpadku některého z nich bylo možné zde vidět jakékoliv další autobusy dopravce splňující podmínky PID, naopak „Europarkové“ autobusy bylo možné díky přejezdu ráno spatřit na linkách číslo 269 a 562.

17. srpna 2012 – Autobus linky 263 na konečné Bezděkovská – Pavel Hypš

Vlivem posunu číselných řad došlo od 29. dubna 2017 k přečíslování námi popisované linky na číslo 208. Uvolnilo se tak místo pro novou školní linku číslo 263, která vyjela poprvé 22. srpna 2018. Datum jejího zavedení není omyl, školní rok zařízení ISP v Nebušicích totiž neodpovídá standardnímu školnímu roku u nás a řídí se anglickým vzorem.

10. září 2018 – Karosa B951 ev. č. 4097 na lince číslo 263 poblíž zastávky Jenerálka – foto Pavel Hypš

Linka číslo 263 je v provozu v trase: NA PÍSKÁCH – Bořislavka – Jenerálka – PRŮHONSKÝ HÁJ. Zajišťovány jsou dva spoje pouze v uvedeném směru, a to s odjezdy v 8:11 a 8:25 ze zastávky Na Pískách (později posunuty na 7:58 a 8:08). Přejíždí sem vozidla z kmenové linky číslo 161.

2. října 2018 – SOR BN12 ev. č. 4533 na lince číslo 263 vyjíždí od zastávky Na Pískách – foto Pavel Hypš

Zdroje: zrušený web vetinari.wz.cz (Linkové vedení 1984), publikace Historie městské hromadné dopravy v Praze (Pavel Fojtík, Stanislav Linert, František Prošek), web citybus.cz (Historie linky 263, přehled vozového parku ostatních dopravců), web rbfoto.wz.cz (Linkové vedení 1985), web Počernice.cz (Zpravodaj září 1996)

Podobné příspěvky

Napsat komentář