|

274

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 274 byla celkem třikrát zavedena, jednou přečíslovaná a jednou trvale zrušena. Počátkem 70. let patřila do tzv. „překryvné sítě“, v období let 1990 až 2008 spojovala terminál metra Palmovka s proseckou a letňanskou zástavbou a od roku 2023 je školní linkou. Provozovatelem a dopravcem linky č. 274 vždy byl (a je) pražský dopravní podnik, který na linku vypravoval standardně dlouhé (výjimečně kloubové) autobusy a midibusy.

7. ledna 2004 – Karosa B 732 ev. č. 5916 na lince č. 274 v zastávce Prosek – foto Zdeněk Liška

Městská autobusová linka č. 274 poprvé byla zavedena v rámci tzv. „překryvné sítě“, v níž autobusové linky měly označení v číselné řadě 2xx, kdy 2 na první pozici značila výši jízdného 2 Kčs. Mezi 2. lednem 1973 až 9. květnem 1974 „dvěstěsedmdesátčtyřka“ spojovala Náměstí Říjnové revoluce se Sídlištěm Spořilov, přičemž od 9. května 1974 došlo jednak ke změně trasy, ale především k přečíslování na č. 174. Touto změnou tak poprvé zanikla autobusová linka č. 274.

2. dubna 1974 – Škoda 706 RTO MTZ ev. č. 4750 na lince č. 274 na předmostí Hlávkova mostu – foto Tomáš Dvořák

V souvislosti s otevřením úseku metra II. B (Florenc – Českomoravská; úsek uveden do provozu ke dni 22. listopadu 1990) došlo, od 23. listopadu 1990, k zavedení městské autobusové linky č. 274 vedené v trase: Palmovka – Prosek – Nový Prosek – Průjezdní (nyní Letňanská). Rozsah provozu byl stanoven na přepravní špičky a sedla pracovních dnů, sobotní dopoledne a nedělní odpoledne. Už od 3. dubna 1991 byl provoz omezen jen na přepravní špičky pracovních dnů. Počínaje dnem 16. března 1996 byl provoz dále rozšířen na polonoční pracovních a nepracovních dnů, ovšem v tomto období spoje jezdily pouze jednosměrně z Palmovky do konečné Průjezdní.

Leden 1994 – Výpis zastávek autobusové linky č. 274 v Seznamu linek a zastávek metra, tramvají a autobusů MHD v Praze – sbírka Pavel Hypš

Ke dni 2. března 1998 přišlo prodloužení a úpravy trasy do podob: Palmovka – Prosek – Průjezdní – Letňany (nyní Staré Letňany) – Avia Letňany – Tupolevova – Průjezdní – Prosek – Palmovka (v tomto směru provozovaná v ranní přepravní špičce pracovních dnů) a Palmovka – Prosek – Průjezdní – Tupolevova – Avia Letňany – Letňany – Průjezdní – Prosek – Palmovka (v tomto směru provozovaná v odpolední přepravní špičce pracovních dnů). Rozsah provozu byl omezen jen na přepravní špičky pracovních dnů. Počínaje dnem 1. července 2000 byl zrušen provoz linky během letních školních prázdnin. Ode dne 20. května 2003 na trase přibyla zastávka Výstaviště Letňany.

Listopad 1998 – Provozní informace k autobusové lince č. 274 vyobrazené v publikaci Informace o pražské integrované dopravě – sbírka Pavel Hypš

Až od 1. července 2005 byl rozsah provozu omezen jen na ranní přepravní špičky pracovních dnů a od 1. září 2005 byl zrušen provoz linky v ranních přepravních špičkách pracovních dnů, ale jen během letních školních prázdnin (toto omezení se týkalo až letních prázdnin roku 2006). Patrně po celou dobu zůstal zachován provoz v odpoledních přepravních špičkách pracovních dnů. V souvislosti s otevřením úseku metra IV. C 2 (Ládví – Letňany; úsek otevřen ke dni 8. května 2008) došlo, od 9. května 2008, k trvalému zrušení autobusové linky č. 274 (Palmovka – Avia Letňany).

Prosinec 2006 – Jízdní řád autobusové linky č. 274 vyobrazený v knižním jízdním řádu – sbírka Pavel Hypš

Po otevření tramvajové trati: Sídliště Modřany – Libuš, od 27. května 2023, byla zavedena školní linka č. 274 vedená trasou: Poliklinika Modřany – Poliklinika Modřany – U Libušského potoka – Sídliště Modřany – Levského. Provoz byl zajišťován pouze ve dnech školního vyučování jedním spojem ráno v uvedeném směru.

9. června 2023 – Solaris Urbino 8,5 na lince číslo 274 přijíždí k zastávce Modřanská rokle – Pavel Hypš

Už od 4. září 2023 byla trasa „dvěstěsedmdesátčtyřky“ prodloužena a upravena do podoby: Poliklinika Modřany – Sídliště Libuš – Kunratická škola. K témuž datu byl zaveden i spoj jedoucí od Kunratické školy k Poliklinice Modřany.

7. září 2023 – SOR NB12 ev. č. 4026 na lince číslo 274 poblíž zastávky Jirčanská – Pavel Hypš

Zdroje:

  • Vývoj linek veřejné dopravy v Praze; Linky MHD 1875-2015 (Ing. F. Prošek, 2016)
  • Knižní jízdní řády
  • www.pid.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář