|

247

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 247 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. V letech 1979 až 2012 spojovala Smíchov, Barrandov a Lochkov, a byly na ní vypravovány standardně dlouhé autobusy. Od roku 2018 jezdí z Radotína do Zbraslavi a jsou na ní nasazovány midibusy. V obou případech se dopravcem „dvěstěčtyřicetsedmičky“ stal pražský dopravní podnik.

15. dubna 1982 – Karosa ŠM 11.1630 ev. č. 6370 ve zkušebním nátěru pražského dopravního podniku. Autobus byl vyfotografován na lince číslo 247 v původní konečné Hlubočepy – Tomáš Dvořák

Za první autobusové spojení Lochkova s Prahou lze považovat linku Československých drah označenou číslem 3489, jejíž trasa spojovala Lochkov a Slivenec s Prahou. Její existence je doložena v roce 1949. Naproti tomu už v roce 1931 existovala soukromá linka číslo 2021, která vedla z Prahy, ale končila ve Slivenci. Provoz linky číslo 3489 patrně v roce 1950 převzal podnik ČSAD (Československá státní automobilová doprava), v jehož režii byla označena číslem 01101. Už tehdy měla celotýdenní rozsah provozu. Zřejmě v roce 1956 k této lince přibyla její druhá větev 01101a, která spojovala Lochkov s železničním nádražím v Radotíně. Mezi lety 1960 až 1962 byly obě přečíslovány na čísla 01141 (původně 01101) a 01142 (původně 01101a). V období let 1962 až 1966 došlo ke sloučení obou linek do jedné, která pak byla označena číslem 01141 (Praha – Slivenec – Lochkov – Radotín). Nejpozději v roce 1974 obdržela nové označení číslem 11410. Autobusová linka ČSAD číslo 01141 (resp. 11410) se stala přímými předchůdkyněmi městských linek číslo 246, 247 a 248.

Léto 1956 – Jízdní řád autobusové linky číslo 01101 vyobrazený v dobovém knižním jízdním řádu – sbírka Zdeněk Liška

Ode dne 29. prosince 1979 byla zavedena autobusová linka číslo 247, která vedla trasou: Hlubočepy – Filmové ateliéry – Nový Slivenec – K Holyni – Lochkov. Rozsah provozu byl celotýdenní. Právě k datu 29. prosince 1979 byla trvale zrušena autobusová linka ČSAD číslo 11410. Od 28. února 1981 na lince číslo 247 došlo k úpravě rozsahu provozu jen na přepravní špičky pracovních dnů. Prodloužení trasy o úsek: Hlubočepy – Zlíchov vstoupilo v platnost od 4. února 1984. V souvislosti s výstavbou barrandovské výstupní komunikace byla trasa linky číslo 247 vedena odklonem přes Hlubočepy a Sliveneckou ulicí. Odklon trval od 11. července 1984 do 22. ledna 1985. Po skončení odklonu se od 22. ledna 1985 trasa „dvěstěčtyřicetsedmičky“ dostala do upravené podoby: Anděl – Křížová – Zlíchov – Hlubočepy – Filmové ateliéry – Lochkov, ale už od 4. června 1985 byla opět zkrácena do úseku: Hlubočepy – Lochkov.

3. listopadu 1985 – Jízdní řád autobusové linky číslo 247 po otevření úseku metra I. B. – sbírka Pavel Hypš

V souvislosti s otevřením úseku metra I. B Smíchovské nádraží – Sokolovská (nyní Florenc; úsek metra uveden do provozu ke dni 2. listopadu 1985) byla od 3. listopadu 1985 trasa linky číslo 247 upravena do podoby: Smíchovské nádraží – Lihovar – Serpentina – Filmové ateliéry – Sídliště Barrandov – K Holyni – Frančíkova – Lochkov. Od 1. září 1988 došlo ke zřízení zastávky Opálová (obsluhovaná ve směru na Smíchov) a zastávka Smaragdová byla nově obsluhována jen ve směru do Lochkova. Počínaje dnem 27. října 1988 byly zavedeny vybrané večerní spoje (zpravidla poslední spoje) vedené ze Smíchovského nádraží do Lochkova. Tyto spoje byly zajištěny přejezdy z kmenové linky číslo 246 a celotýdenně byly provozovány pouze ve směru do Lochkova. K jejich zrušení došlo až v listopadu 2003.

Leden 1994 – Výpis zastávek a popis provozu autobusové linky číslo 247 vyobrazený v materiálu Seznam linek a zastávek metra, tramvají a autobusů městské hromadné dopravy v Praze – sbírka Pavel Hypš

Až od 28. února 1998 byla trasa linky číslo 247 upravena do podoby: Smíchovské nádraží – Lihovar – Terasy (zastávka obsluhovaná jen v odpolední přepravní špičce ve směru na Smíchov) – Serpentina (zastávka obsluhovaná v ranní přepravní špičce ve směru Lochkov, v odpolední přepravní špičce opačným směrem) – Filmové ateliéry (zastávka obsluhovaná v ranní přepravní špičce ve směru Lochkov, v odpolední přepravní špičce opačným směrem) – Na Vrškách (zastávka obsluhovaná v ranní přepravní špičce ve směru Lochkov, v odpolední přepravní špičce opačným směrem) – Lamačova – Slivenec – Lochkov. Zanedlouho, už ode dne 1. července 1998 byla obsluha vybraných zastávek dále upravena: Smíchovské nádraží – Lihovar – Terasy (zastávka obsluhovaná v ranní přepravní špičce ve směru Lochkov, v odpolední přepravní špičce opačným směrem) – Na Vrškách (zastávka obsluhovaná v odpolední přepravní špičce směrem na Smíchov) – Filmové ateliéry (zastávka obsluhovaná v ranní přepravní špičce ve směru Lochkov, v odpolední přepravní špičce opačným směrem) – Na Vrškách (zastávka obsluhovaná v ranní přepravní špičce ve směru Lochkov, v odpolední přepravní špičce opačným směrem) – Lamačova – Slivenec – Lochkov.

Leden 2000 – Výpis zastávek se základními provozními informacemi k lince číslo 247 uvedené v materiálu Informace o pražské integrované dopravě – sbírka Pavel Hypš

Další úprava trasy vstoupila v platnost od 1. září 1999, kdy se dostala do podoby: Smíchovské nádraží – Lihovar – Terasy (zastávka obsluhovaná v ranní přepravní špičce ve směru na Smíchov, v odpolední přepravní špičce pak ve směru do Lochkova) – Serpentina (zastávka obsluhovaná jen v ranní přepravní špičce ve směru do Lochkova) – Filmové ateliéry (zastávka obsluhovaná v ranní přepravní špičce ve směru Lochkov, v odpolední přepravní špičce opačným směrem) – Na Vrškách (zastávka obsluhovaná v ranní přepravní špičce ve směru do Lochkova, v odpolední přepravní špičce směrem na Smíchov) – Lamačova – Slivenec – Lochkov. Od roku 1981 na lince číslo 247 stále fungoval provoz jen v obou přepravních špičkách pracovních dnů a od roku 1988 pak ještě s vybranými večerními spoji.

19. září 2003 – Karosa B 732.1658 ev. č. 7124 na lince číslo 247 v terminálu Smíchovské nádraží – Zdeněk Liška

V souvislosti s otevřením tramvajové trati: Hlubočepy – Sídliště Barrandov, kde dni 29. listopadu 2003, byla trasa námi popisované linky zkrácena (a upravena) do úseku: Chaplinovo náměstí – Nový Slivenec – Lochkov, přičemž rozsah provozu zůstal zachován jen na přepravní špičky pracovních dnů (bez večerních vybraných spojů). K prodloužení trasy do zastávky Pod Lochkovem (fakticky se jednalo o prodloužení do autobusového obratiště) došlo od 16. listopadu 2005. V podobě: Chaplinovo náměstí – Nový Slivenec – Lochkov – Pod Lochkovem byla autobusová linka číslo 247 zrušena k datu 1. září 2012.

10. ledna 2008 – Karosa C734 ev. č. 3040 na lince číslo 247 v zastávce K Holyni – Pavel Hypš

Ke znovuzavedení autobusové linky číslo 247 došlo od 1. září 2018, kdy vedla trasou: Nádraží Radotín – Vrážská – Lahovice – Zbraslavské náměstí – Žabovřeská – Sídliště Zbraslav. Od té doby je rozsah provozu opět celotýdenní s tím, že v přepravních špičkách pracovních dnů dosahují intervaly hodnot 20 až 40 minut, v ostatních období dne (týdne) pak 60 minut. Na linku jsou přednostně nasazovány midibusy. V souvislosti s prodloužením tramvajové tratě do Libuše, od 27. května 2023, byla trasa „dvěstěčtyřicetsedmičky“ upravena a odkloněna do podoby: Nádraží Radotín – Zbraslavské náměstí – U Včely – Žabovřesky – Zbraslav (původní zastávka Na Drahách). Rozsah provozu zůstal celotýdenní. Provoz autobusové linky číslo 247 v současné době je zajištěn také přejezdy z kmenových linek číslo 129 a 245.  

23. ledna 2019 – Ikarus E91 ev. č. 2002 na lince číslo 247 v zastávce Zbraslavské náměstí – Pavel Hypš

Zdroje:

  • Vývoj linek veřejné dopravy v Praze; Linky MHD 1875 – 2015 (Ing. F. Prošek, 2016)
  • ČSAD autobusová doprava v Praze a středních Čechách (Z. Liška, Ing. T. Javořík, 2015)
  • Pražský dopravní zeměpis svazek 1; obce připojené ku Praze v roce 1974 (Ing. F. Prošek,            Mgr. P. Fojtík, 1999)
  • Dobové knižní jízdní řády ČSAD a PID
  • www.pid.cz
  • poznatky autora

Podobné příspěvky

Napsat komentář