|

132

Dnes již zrušená autobusová linka pražské městské hromadné dopravy číslo 132 zajišťovala přepravní spojení z Bořislavky přes Břevnov a Strahov do Košíř nebo také do Jinonic. V 70. letech patřila mezi tzv. překryvné linky. Posledních 20 let své existence jezdila pouze v přepravních špičkách pracovních dnů. Provozovatelem se stal Dopravní podnik, který na „stotřicetdvojku“ nasazoval standardně dlouhé autobusy.

Přelom 60. a 70. let – Karosa ŠM 11 ev. č. 5225 na lince číslo 132 projíždí poblíž podolské porodnice – Archiv DP

Od 10. února 1964 zavedl Dopravní podnik autobusovou linku číslo 132 s celotýdenním provozem v trase:Bořislavka – Nám. Na Ořechovce – Malovanka – Stadion Jih – Klamovka – Anděl/Motorlet, přičemž k Motorletu zajížděly vybrané spoje ve špičkách a o večerech pracovních dnů. Po 18. prosinci 1967 došlo k prodloužení trasy o úsek: Anděl – Karlovo nám. – Výtoň – Na strži – Sídliště Pankrác I. K 1. únoru 1971 byla „stotřicetdvojka“ začleněna do sítě tzv. překryvných linek, díky čemuž získala nové označení číslem 232. V souvislosti s otevřením prvního úseku pražského metra I. C (Kačerov – Sokolovská, nyní Florenc), dne 9. května 1974, nastalo zkrácení trasy do původní podoby (tzn. Anděl – Bořislavka) a současně námi popisovaná linka obdržela původní označení číslem 132.

Počínaje 24. listopadem 1976 začala autobusová linka číslo 132 nově obsluhovat úsek: Vozovna Střešovice – Pod Královkou – Malovanka a po 13. srpnu 1978 vedla trasa Myslbekovou ulicí, čímž vynechala zastávku Pod Královkou. Už 1. září 1980 přišlo omezení rozsahu provozu jen na špičky pracovních dnů. Kvůli otevření úseku metra I. B (Smíchovské nádraží – Moskevská, nyní Anděl – Sokolovská, nyní Florenc), došlo k 3. listopadu 1985 k drobné úpravě trasy spočívající v odklonu ke stanici Moskevská, ale do terminálu později pojmenovaného Na Knížecí. S drobnými úpravami setrvala „stotřicetdvojka“, provozovaná pouze v přepravních špičkách pracovních dnů, v trase: Na Knížecí – Klamovka – Stadion Strahov – Hládkov – Vozovna Střešovice – Bořislavka do 29. května 2000 než byla definitivně zrušena a částečně nahrazena posílením linky číslo 217.

Listopad 1998 – Jízdní řád autobusové linky číslo 132 z posledního období její existence – sbírka Pavel Hypš

Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), knižní jízdní řády PID, web ropid.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář