Vítejte na stránkách Dopravní webovky. Stránky si kladou za cíl Vás seznámit s provozem veřejné hromadné dopravy v různých koutech naší republiky i ve světě, a to ne jen z pohledu běžného cestujícího. V článcích se snažíme rozebírat určitě zajímavosti do detailů a zvláštní pozornost je pak věnována historii jednotlivých provozů. Jelikož podobným tématem se několik webů již zabývá, snažíme se také o to, aby informace z jednotlivých měst byly pokud možno aktuální. Rozebrána jsou jak města s rozsáhlou sítí městské dopravy, tak také menší města, kde třeba ani MHD samostatně provozána není a v neposlední řadě i vybrané české obce.

Samostatnou sekci pak tvoří linky Pražské integrované dopravy, která má za cíl Vás seznámit s jednotlivými linkami, jejich účelem a opět také historickým vývojem, a to i včetně jejich předchůdkyň před vznikem samotného integrovaného systému.

Důležitá je pro nás také zpětná vazba Vás čtenářů, a ta je umožena hned několika způsoby. Dopravní webovku najdete na sociální síti Facebook, kde se zároveň nachází i rozsáhlá fotogalerie z jednotlivých měst a obcí. Přímo tady na stránkách je možnost psát vzkazy a také se zapojit do diskusí pomocí diskusního fóra. V neposlední řadě je možná komunikace e-mailem přímo s autory webu.

Uvítáme veškeré Vaše ohlasy a připomínky na web. Rádi budeme i za jakoukoliv spolupráci, a to ve formě psaní článků, dodání zajímavých fotografií, historických materiálů nebo dokumentů, nebo jakoukoliv jinou pomoc při tvorbě webu.

Pavel Hypš, zakladatel webu Dopravní webovky