|

127

S autobusovou linkou číslo 127 jsme se v síti pražské městské hromadné dopravy mohli setkávat téměř 44 let. Za tu dobu byla dvakrát zavedena a dvakrát zrušena. Jejím dopravcem se stal pražský Dopravní podnik, který na linku nasazoval jak standardně dlouhé, tak i kloubové autobusy.

 23. června 2004 – Karosa B 732 ev. č. 5589/II na lince číslo 127 v Sídlišti Bohnice – Zdeněk Liška

Od 3. října 1960 zavedl Dopravní podnik autobusovou linku číslo 127 v trase: Vysočany, Zákostelní (zastávka se nacházela přibližně v oblasti nynějšího Náměstí OSN) – Vysočanská radnice (obsluhovaná pouze v opačném směru) – Harfa – Nákladové nádraží Žižkov – Čechovo náměstí – Kloboučnická. Rozsah provozu byl stanoven jen na všední dny. Ke dni 16. března 1970 došlo k odklonu trasy ze zastávky Vysočanská radnice do konečné Nový Hloubětín. Omezení rozsahu provozu pouze na špičky všedních dnů nastalo 3. ledna 1971. V souvislosti se zaváděním sítě tzv. překryvných autobusových linek, byla „stodvacetsedmička“ 1. února 1971 přečíslovaná na 227.

1972 – Autobusová linka číslo 227 zveřejněná v materiálu „Dopravní situace Praha 1972“ – sbírka Pavel Hypš

K 19. listopadu 1973 nastal odklon trasy linky číslo 227, kdy z Vysočan nově vedla přes zastávku K Žižkovu, pokračovala Koněvovou ulicí na Ohradu a Nákladové nádraží Žižkov a dále jela po své pravidelné trase až na Kloboučnickou. Při zprovoznění prvního úseku pražského metra I. C (Kačerov – Sokolovská, nyní Florenc), dne 9. května 1974, přišlo zrušení překryvné sítě a tak námi popisovaná linka získala původní číselné označení, tedy 127. Až 20. prosince 1980 došlo k úpravě trasy v oblasti Vršovic, díky které „stodvacetsedmička“ nově jela úsekem: Kodaňská – Čechovo náměstí (obsluhovaná pouze v uvedeném směru) – Koh-i-noor (obsluhovaná pouze v opačném směru) – Ukrajinská – Kloboučnická. Tato změna byla vyvolaná prodloužením úseku metra II. A (Náměstí Míru – Želivského; úsek zprovozněn už 19. prosince 1980). Autobusová linka číslo 127 byla nakonec v popisované podobě zrušena 23. listopadu 1990, tedy po otevření dalšího úseku metra B na Českomoravskou. 

1986 – Takto byla uvedena linka číslo 127 v dobovém knižním jízdním řádu – sbírka Pavel Hypš

Ještě týž den, tedy 23. listopadu 1990 vyjela autobusová linka číslo 127 v trase: Bohnice, Nisa (nyní Poliklinika Mazurská) – Střelničná – Prosek – Špitálská – Nový Hloubětín. Rozsah provozu měla stanoven jen na přepravní špičky pracovních dnů. V první polovině 90. let1) byla trasa prodloužena po Kolbenově ulici do zastávky Hejtmanská, odkud dál obsloužila zastávky Generála Janouška, Doležalova, Kapitána Stránského a konečnou Sídliště Černý Most II (nyní se přibližně v místě konečné nachází zastávka Bryksova). Při prodloužení trasy metra B na Černý Most (8. listopadu 1998) nastalo k 9. listopadu 1998 zkrácení trasy do Nového Hloubětína. Pravděpodobně od téhož data začala jezdit do Sídliště Bohnice. Od 10. června 2001 došlo k odklonu trasy do terminálu stanice metra Českomoravská namísto dosavadní konečné Nový Hloubětín. Změna přišla díky otevření stanice metra B Kolbenova. Naposledy vyjela „stodvacetsedmička“ v pátek 25. června 2004, od následujícího dne je oficiálně trvale zrušena a nahrazena prodloužením linky metra C  do stanice Ládví a zároveň posílením autobusové linky číslo 145.

Poznámka:

1) Přesné datum se autorovi nepodařilo zjistit. V uvedené podobě prokazatelně jezdila v lednu 1994.

Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), knižní jízdní řády a další materiály PID, web ropid.cz

Podobné příspěvky