Posted in Autobusy Linky MHD Praha a PID

123

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 123 po celou dobu své existence spojuje oblast vilové zástavby na Šmukýřce s Košířemi (resp. Plzeňskou ulicí), kde byl je možný přestup na tramvajové linky. Díky relativně nízkému počtu změn trasy „stodvacettrojky“, ji lze zařadit mezi stabilní linky.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Praha a PID

502

Noční autobusová linka číslo 502 dnes vzájemně propojuje vzdálenější pražské čtvrtě Suchdol, Stodůlky a Řeporyje s tramvajovou sítí a navazuje i na několik dalších autobusových linek….

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Praha a PID

249

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 249 je od svého zavedení v roce 1979 stabilní linkou v Řeporyjích a Třebonicích. V první polovině 70. let bylo toto číselné…

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Praha a PID

245

S autobusovou linkou číslo 245 se v historii pražské městské hromadné dopravy setkáváme již po třetí. Poprvé šlo o tzv. „překryvnou“ linku a v obou…

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Praha a PID

230

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) označená číslem 230 patří do skupiny relativně mladých linek, neboť byla zavedena v jihozápadní části Prahy až na sklonku 70. let. Ovšem…

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Praha a PID

174

Linka číslo 174 dnes spojuje velkokapacitní sídliště Velká Ohrada se stanicí metra Luka, a zároveň zajišťuje i přímé spojení do oblasti Motola, Břevnova a Střešovic….

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Praha a PID

130

Dnes již zrušená autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 130 byla dlouhou dobu stálicí v západní části Prahy. Z historického pohledu měla mnoho společného se stávajícími autobusovými…

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Praha a PID

129

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) označená číslem 129 patří mezi jednu z mála linek, které vzešly z trolejbusové linky. Jejím provozovatelem se stal pražský Dopravní podnik a…

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Praha a PID

Chráněno: 130 reedice

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Continue Reading...