Linky MHD Praha a PID

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  130

  Městská autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 130 je dlouhou dobu stálicí v západní části Prahy. Z historického pohledu měla mnoho společného se stávajícími autobusovými linkami číslo 137 a 230. Součástí článku je také povídání o možných předchůdkyních „stotřicítky“, u nichž jsou uvedeni provozovatelé a dopravci. V případě autobusové linky číslo 130 se stal provozovatelem pražský Dopravní podnik, který na linku vypravuje standardně dlouhé autobusy a od poloviny 90. let na ní garantovaně nasazuje nízkopodlažní vozy.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  462

  Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 462 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. V letech 1984 až 1989 plnila úlohu účelové linky. Od prosince 2007 je regionální linkou v oblasti Strančic a Kunic, přičemž její spoje jsou tvořeny přejezdy z kmenové linky číslo 461. Dopravcem nejprve byl pražský dopravní podnik a od prosince 2007 firma Connex Praha, s. r. o. (a její nástupnické organizace Veolia Transport Praha s. r. o., Arriva Praha a od roku 2017 pak Arriva City, provozovna Praha-Malešice). Na "čtyřistašedesátdvojku" byly (a jsou) nasazovány autobusy různých délek a provedení.

 • Linky MHD Praha a PID,  Tramvaje

  17

  Denní tramvajová linka č. 17 se v síti pražské městské dopravy vyskytuje od roku 1923. Kromě dvou přerušení provozu ještě nebyla zrušena. Za více než sto let své existence prošla mnohými změnami vyvolanými úpravami a rozšiřováním kolejové sítě. Pražský dopravní podnik (a jeho předchůdce Elektrické podniky) na "sedmnáctku" postupně vypravoval (a vypravuje) prakticky všechny typy tramvajových vozů (včetně souprav).

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  123

  Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 123 po celou dobu své existence spojuje oblast vilové zástavby na Šmukýřce s Košířemi (resp. Plzeňskou ulicí), kde byl je možný přestup na tramvajové linky. Díky relativně nízkému počtu změn trasy „stodvacettrojky“, ji lze zařadit mezi stabilní linky.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  276

  Číslo 276 se v síti pražských autobusů objevilo třikrát. V 90. letech linka č. 276 během přepravních špiček pracovních dnů zajišťovala spojení sídlišť na Černém Mostě a v Bohnicích. V letech 2022 až 2023 se dvakrát stala školní linkou jezdící v oblasti Hrnčíř. Dopravcem a provozovatelem byl po celou dobu pražský dopravní podnik, který na linky nasazoval standardně dlouhé a kloubové autobusy, a v posledním období provozu dopravce Arriva City se standardně dlouhými autobusy a midibusy.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  167

  Městská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 167 patří do skupiny linek s malým počtem změn a úprav. Od svého zavedení v roce 1971 zajišťuje dopravní obslužnost motolské nemocnice s Košířemi a od poloviny 80. let také se Smíchovem. Mezi lety 1971 až 2012 na ni byly vypravovány standardně dlouhé autobusy a od roku 2012 (až dosud) na ni jsou vypravovány kloubové autobusy. Od počátku až do dnešních dnů je jejím dopravcem a provozovatelem pražský dopravní podnik.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  166

  Městská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 166 byla jednou zavedena, jednou zrušena a nakonec vznikla z jiné linky. Její doménou je dopravní obslužnost pražské části Třeboradice, kam jezdila přes čtyřicet let. Jejím dopravcem byl pražský dopravní podnik, který na linku nasazoval standardně dlouhé autobusy. V říjnu 2016 bylo č. 166 použito pro midibusovou linku č. 295, která rovněž končila v Třeboradicích. Linku provozovala firma ABOUT ME. Od roku 2019 je dopravcem společnost ČSAD Střední Čechy, a. s. Jak již bylo uvedeno, od roku 2016 se jedná o midibusovou linku.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  274

  Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 274 byla celkem třikrát zavedena, jednou přečíslovaná a jednou trvale zrušena. Počátkem 70. let patřila do tzv. „překryvné sítě“, v období let 1990 až 2008 spojovala terminál metra Palmovka s proseckou a letňanskou zástavbou a od roku 2023 je školní linkou. Provozovatelem a dopravcem linky č. 274 vždy byl (a je) pražský dopravní podnik, který na linku vypravoval standardně dlouhé (výjimečně kloubové) autobusy a midibusy. Městská autobusová linka č. 274 poprvé byla zavedena v rámci tzv. „překryvné sítě“, v níž autobusové linky měly označení v číselné řadě 2xx, kdy 2 na první pozici značila výši jízdného 2 Kčs. Mezi 2. lednem 1973 až…

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  310

  Příměstská autobusová linka číslo 310 je v systému Pražské integrované dopravy (PID) od roku 1996. Její trasa spojuje okraj Prahy (Zličín) s obcemi Chrášťany, Jinočany, Dobříč, Tachlovice, Nučice a vybrané spoje i Rudnou. Od svého vzniku až do současnosti neprošla žádnými změnami trasy, pouze došlo ke změnám dopravců. Na linku číslo 310 (byly) a jsou vypravovány standardně dlouhé autobusy. 

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  353

  Příměstská autobusová linka číslo 353 patří mezi nejstarší linky v systému Pražské integrované dopravy (PID). Zavedena byla už v roce 1993. Její trasa spojuje Prahu, Horní Počernice a Zeleneč (v novodobé historii vybranými spoji také obce Svémyslice a Horoušany, Horoušánky). Mezi léty 1993 až 2002 měla několik druhů rozsahu provozu, k zavedení celotýdenního provozu došlo až koncem roku 2002. Za dobu své existence "třistapadesáttrojku" provozovali společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. (v letech 1993 - 2002), Hotliner (2002 - 2006) a Arriva včetně jejích předchůdkyň (od roku 2007). Dopravci na linku vypravovali (a vypravují) především standardně dlouhé autobusy, ovšem kloubovými autobusy jsou zajišťovány vybrané spoje.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  246

  Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 246 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. V letech 1979 až 2012 spojovala Smíchov, Slivenec, Lochkov a Radotín, přičemž na linku byly nasazovány standardně dlouhé autobusy. Od roku 2017 se znovu objevila na scéně, kdy vedla ze Stodůlek do Radotína a na Zbraslav. Po změně v květnu 2023 byla ze Zbraslavi prodloužena k Poliklinice Modřany. Nyní jsou na linku nasazovány jednak midibusy, ale i standardně dlouhé autobusy. Dopravcem a provozovatelem autobusové linky číslo 246 byl (a je) pražský dopravní podnik.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  313

  Číslo 313 bylo u pražských autobusů použito už v první polovině 70. let, kdy s tímto oznčením jezdila noční linka. Příměstská autobusová linka číslo 313 byla zavedena v roce 1996, těsně před spuštěním systému Pražské integrované dopravy (PID). Její trasa nyní spojuje pražský Radotín, Kosoř, Třebotov, Roblín, Černošice a vybrané spoje také Vysoký Újezd a Vysoký Újezd, Kozolupy. Po celou dobu jsou na "třistatřináctku" nasazovány standardně dlouhé autobusy, od června 2013 na vybraná pořadí také midibusy. Provoz postupně zajišťovalo několik dopravců.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  248

  Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 248 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. V letech 1979 až 2012 zajišťovala dopravní spojení Holyně s pražským Smíchovem. Tehdy na ní byly nasazovány standardně dlouhé autobusy. Doposud dopravní obsluhu Holyně zajišťují autobusy a v budoucnosti se sem předpokládá prodloužení tramvajové tratě. Od roku 2018 je autobusová linka číslo 248 vedena po území pražského Radotína, ovšem jsou na ní nasazovány midibusy. V obou případech byl (a je) jejím dopravcem pražský dopravní podnik.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  247

  Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 247 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. V letech 1979 až 2012 spojovala Smíchov, Barrandov a Lochkov, a byly na ní vypravovány standardně dlouhé autobusy. Od roku 2018 jezdí z Radotína do Zbraslavi a jsou na ní nasazovány midibusy. V obou případech se dopravcem "dvěstěčtyřicetsedmičky" stal pražský dopravní podnik.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  374

  Příměstská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 374 zajišťuje dopravní spojení Prahy s obcí Zdiby, městem Klecany a dále s obcemi Větrušice, Vodochody a Máslovice. Vybrané spoje z Máslovic pokračují přes zastávku Postřižín, U kapličky do konečné zastávky Odolena Voda, závod. Od svého zavedení byla (a je) provozována celotýdenně. Současná podoba autobusové linky číslo 374 vznikla sloučením s další linkou. V novodobé historii je dopravcem a provozovatelem společnost ČSAD Střední Čechy, a. s., která na "třistasedmdesátčtyřku" vypravuje standardně dlouhé autobusy.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  371

  Příměstská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 371 zajišťuje dopravní spojení Prahy s obcemi Zdiby, Klecany a Řež. Dlouhá léta se jednalo linku provozovanou jen v pracovní dny. Za dobu své existence došlo pouze k několika úpravám trasy (vyjma přejmenování některých zastávek). V současné době je dopravcem a provozovatelem společnost ČSAD Střední Čechy, a. s., která na "třistasedmdesátjedničku" vypravuje standardně dlouhé autobusy.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  340

  Příměstská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 340 nyní spojuje město Roztoky s hlavním městem Prahou. Linka vzešla z několika svých předchůdkyň a v roce 1998 byla začleněna do systému PID. Následně docházelo k několika úpravám rozsahu provozu. Na linku číslo 340 (a její předchůdkyně) dopravci nasazovali standardně dlouhé autobusy. V rámci PID se dopravci a provozovateli staly společnosti ČSAD Kladno, a. s. (v letech 1998 až 2008) a Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. (od roku 2008 až dosud). Zajímavostí bylo, že výhradně pro linku číslo 340 pražský dopravní podnik v roce 2013 zakoupil dva nové autobusy SOR NB 12 (ev. č. 3687 a 3688) s klimatizační…

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  909

  Noční autobusová linka číslo 909 je v systému Pražské integrované dopravy (PID) od roku 2017, ale už od roku 2008 existovala její přímá předchůdkyně, a to noční autobusová linka číslo 509 (později označená číslem 909). Provozovatelem obou nočních linek se stal pražský dopravní podnik, který na ně nasazoval (a nasazuje) standardně dlouhé autobusy (v letech 2008 až 2017) a od roku 2017 pak výhradně kloubové autobusy. 

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  208

  S nedávno obnovenou linkou Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 208 jsme se mohli v pražských ulicích setkávat v období 1975 až 2011 a opět od roku 2017. Po celou dobu své existence její trasy protínaly a protínají zejména severovýchodní kouty hlavního města. V současné době sem dopravce Arriva City standardně dlouhé autobusy, vybrané spoje jsou garantovaně nízkopodlažní.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  261

  Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID), označená číslem 261, zajišťuje svým jediným spojem přepravu školáků ze Zbraslavi, Lahovic a Radotína do základní školy ve Velké Chuchli. Po většinu své historie se však pod tímto číslem skrývala linka zcela jiná, spojující širší centrum Prahy se satelitní částí Klánovice, které jsou součástí hlavního města od roku 1974. Historie jejích autobusových předchůdkyň sahá až do období I. Československé republiky, od konce 40. let zajišťoval provoz státní dopravce ČSAD (Československá automobilová doprava; od roku 1950 Československá státní automobilová doprava). V pražské městské hromadné dopravě jsme se s „dvěstěšedesátjedničkou“, provozovanou Dopravním podnikem, setkávali od prosince 1981. Zpočátku byla dopravní obslužnost Klánovic zajištěna železnicí, která sem byla zavedena roku 1845.…

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  136

  Autobusová linka 136 dnes nabízí významné tangenciální spojení Kobylis, Proseka, Spořilova a Jižního Města s průjezdem centrem Prahy ve čtvrtích Žižkov, Vinohrady a Vršovice. Již od svého vzniku byla částečně spjata se svou dnešní trasou, a proto si nyní rozebereme její historii.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  959

  Noční příměstská autobusová linka Pražské integrované dopravy číslo 959 nabízí jednou za noc spojení Prahy s městy Říčany a Kostelec nad Černými lesy a několika nácestnými obcemi. Dopravce ČSAD Polkost sem vypravuje standardně dlouhé autobusy z garáží v Kostelci nad Černými lesy.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  397

  Příměstská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 397 byla dvakrát zavedena, ale jednou u ní došlo k přečíslování. V podobě, ve které jezdí od roku 2002 setrvala do současnosti, přičemž spojuje okraj Prahy s Modleticemi. Linka je zajímavá svou trasou a malým počtem spojů.

 • Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

  159

  Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 159 byla dvakrát zavedena a dvakrát zrušena. Dlouhá léta byla klíčová pro spojení Čakovic s okolím. Provozovatelem "stopadesátdevítky" byl vždy pražský dopravní podnik, který na ni v letech 1968 až 2001 nasazoval standardně dlouhé (někdy i kloubové) autobusy (včetně nízkopodlažních). V období let 2015 až 2016 existovala v podobě midibusové linky.