231
|

231

S polookružní městskou autobusovou linkou číslo 231 jsme se v Praze poprvé mohli setkat v roce 1979. Od té doby jezdí neustále v téměř totožné podobě. Málo známou skutečností je fakt, že trasa „dvěstětřicetjedničky“ nikde nepřesahuje (a ani nepřesahovala) katastrální území pražské čtvrti Smíchov. Provozovatelem se stal Dopravní podnik, který na linku vypravuje své autobusy standardní délky, včetně nízkopodlažních.

194
|

194

Městská autobusová linka Pražské integrované dopravy číslo 194 dnes zajišťuje dopravní obsluhu oblastí Starého Města a Petrské čtvrti, které jsou vzdálenější od tramvajových linek nebo stanic metra. Dopravcem je firma About Me a vypravuje sem výhradně nízkopodlažní midibusy.

176
|

176

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 176 existuje od roku 1972. Byla zavedena v souvislosti se zrušením trolejbusové dopravy v Praze. Postupné úpravy její trasy přicházely především kvůli rozšiřování sítě podzemní dráhy (metra). Dopravcem „stosedmdesátšestky“ je po celou dobu pražský dopravní podnik, který na ni nasazuje standardně dlouhé autobusy (nově jen nízkopodlažní).

175
|

175

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) označená číslem 175 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. Po prvním zavedení se zároveň stala tzv. „překryvnou“ linkou s odlišným tarifem. „Stosedmdesátpětka“ nejprve jezdila ulicemi Prahy dlouhých 36 let (1972 až 2008) a postupně se trasa „stosedmdesátpětky“ měnila zejména kvůli výstavbě sítě pražského metra. Ještě v roce 2008 došlo k jejímu znovuzavedení.

164
|

164

Historie autobusové linky Pražské integrované dopravy (PID) číslo 164 sahá do první poloviny 50. let, kdy byla zavedena její přímá předchůdkyně. K samotnému zavedení „stošedesátčtyřky“ došlo v roce 1969. Od té doby primárně obsluhovala území Zličína a Řep, i když byla v roce 2015 na několik měsíců zrušena. Dopravcem námi popisované linky se stal nejprve pražský dopravní podnik, který na ni nasazoval standardně dlouhé, ale i kloubové autobusy a také midibusy. V novodobé historii její provoz zajišťuje jiná společnost s midibusy.

134
|

134

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) označená číslem 134 byla třikrát zavedena a dvakrát zrušena. V prvním svém existenčním období setrvala v provozu téměř 33 let a podruhé něco málo přes tři roky. Její trasy v nejdelších variantách směřovaly většinou napříč městem. Provozovatelem se stal pražský Dopravní podnik, který na „stotřicetčtyřku“ nasazoval autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních). Současně je třeba uvést, že zde jezdily ve zkušebním provozu též prototypy autobusů Karosa ŠM 11 (ev. č. 5001 a 5002) nebo prototyp kloubové varianty Karosa ŠM 16,5. Současná podoba linky číslo 134 zajišťuje především místní přepravní vztahy na Praze 4 a zajiťována je standardními autobusy Dopravního podniku.

146
|

146

Autobusová linka pražské městské hromadné dopravy číslo 146 brázdí ulice hlavního města již ve čtvrté podobě. Zajímavá byla zejména díky specifickému rozsahu provozu. Dopravcem „stočtyřicetšestky“ vždy býval pražský Dopravní podnik, který na ni nasazoval autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních), až její poslední varianta je v režii soukromých dopravců.

153
|

153

Autobusová linka pražské městské hromadné dopravy označená číslem 153 byla několikrát zrušena a několikrát zavedena. Dopravcem byl nejdříve Dopravní podnik, v následujícím období soukromá firma Veolia Transport Praha (nyní Arriva Praha), poté opět Dopravní podnik a dnes ji zajišťuje dopravce About Me. Linku obsluhovaly standardně dlouhé i kloubové autobusy, zatímco dnes ji zajišťují výhradně nízkopodlažní midibusy.

154
|

154

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 154 byla třikrát zavedena a dvakrát zrušena. Nejprve existovala v letech 1967 až 1968, následně v letech 1968 až 2013 a nyní od roku 2016. „Stopadesátčtyřka“ prošla mnoha změnami trasy a na rozdíl od jiných autobusových linek na ní existovaly samostatné spoje určené především k přepravě žáků a studentů. Jejím dopravcem byl (a je) pražský dopravní podnik, který na ni nasazuje standardně dlouhé, nyní již pouze nízkopodlažní autobusy.

159
|

159

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 159 byla dvakrát zavedena a dvakrát zrušena. Dlouhá léta byla klíčová pro spojení Čakovic s okolím. Provozovatelem „stopadesátdevítky“ byl vždy pražský dopravní podnik, který na ni v letech 1968 až 2001 nasazoval standardně dlouhé (někdy i kloubové) autobusy (včetně nízkopodlažních). V období let 2015 až 2016 existovala v podobě midibusové linky.

132
|

132

Dnes již zrušená autobusová linka pražské městské hromadné dopravy číslo 132 zajišťovala přepravní spojení z Bořislavky přes Břevnov a Strahov do Košíř nebo také do Jinonic. V 70. letech patřila mezi tzv. překryvné linky. Posledních 20 let své existence jezdila pouze v přepravních špičkách pracovních dnů. Provozovatelem se stal Dopravní podnik, který na „stotřicetdvojku“ nasazoval standardně dlouhé autobusy.

114
|

114

S autobusovou linkou Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 114 (a její předchůdkyní) jsme se téměř 80 (!) let mohli setkávat v oblasti Kačerova a Kunratic. Na rozdíl od jiných, takto dlouho existujících autobusových linek, však neprošla bouřlivým vývojem a četnými změnami. Dopravcem se stal pražský Dopravní podnik (a jeho předchůdce Elektrické podniky), který na linku postupně nasazoval jednak standardně dlouhé, ale i kloubové autobusy (včetně nízkopodlažních).

107
|

107

Městská autobusová linka označená číslem 107 patří mezi nejstarší v Praze. Její historie sahá do období První republiky, ale na rozdíl od mnoha dalších linek neprošla častými a výraznými úpravami trasy. Jedinými výjimkami byly změny jejího ukončení především ve 30. a 40. letech 20. století.

105
|

105

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) označená číslem 105 (a její předchůdkyně) se na území Hlubočep a Barrandova vyskytuje, byť s přestávkami, už od roku 1933. „Stopětku“ provozuje pražský Dopravní podnik (zpočátku také jeho předchůdce Elektrické podniky), který na ní vypravuje autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních) a v poslední době též midibusy. Koncem 20. let byla zahájena výstavba zcela…

104
|

104

Autobusová linka Pražské integrované číslo 104 dnes spojuje městské části Velká Chuchle, Holyně a Slivenec s barrandovskou tramvajovou tratí. S několikaletou přestávkou ji můžeme v pražské síti potkávat již přes 70 let, s územím pražských Hlubočep je spjata po celou dobu své existence. V současné době na ni vypravuje pražský Dopravní podnik výhradně nízkopodlažní midibusy.

102
|

102

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) označená číslem 102 patří mezi nejstarší v Praze. Byla zavedena v roce 1926 – tehdy pod písmenným označením – a od té doby se s ní můžeme setkávat v severní části města. Provoz na ní zajišťoval (a zajišťuje) Dopravní podnik a jeho předchůdci svými autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních vozů).

112
|

112

Stěžejní linkou, zajišťující dopravní obslužnost městské části Praha-Troja, se stala velmi stabilní autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 112 (a její předchůdkyně). Potřebu a nenahraditelnost tohoto spojení umocnilo, už ve 30. letech, zavedení trasy k zoologické zahradě situované právě v Tróji.