|

165

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) označená č. 165 spojovala výhradně okrajové části Prahy. Postupem času prošla rozmanitým vývojem a za celou dobu své existence prošla mnoha změnami trasy. V letech 1970 až 1995 jí provozoval pražský dopravní podnik, následně dopravce ČSAD Praha-Vršovice (a jeho nástupnické organizace). Od září 2018 ji znovu provozoval pražský dopravní podnik. Na „stošedesátpětce“ jezdily především autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních), výjimečně i kloubové autobusy. Jistě není bez zajímavosti, že na námi popisované lince se v roce 2019 zkoušely také autobusy s hybridním pohonem, a to Solaris a Iveco-Urbanway (oba nízkopodlažní v délce cca 12 m).

9. října 2019 – Iveco-Urbanway s hybridním pohonem ev. č. 4998 na lince č. 165 v terminálu Háje – Zdeněk Liška

Autobusová linka č. 165 byla zavedena od 1. června 1970, kdy vedla trasou: Šeberák – Kunratice – U třech svatých – U pošty – Modřany, samota – Modřany, Tylovo náměstí (později Modřany, Obchodní náměstí nebo také Modřany). Rozsah provozu měla stanoven jen na přepravní špičky pracovních dnů. Dopravcem se stal pražský dopravní podnik. Už od 7. ledna 1974 došlo k prodloužení trasy o úsek: Modřany – Cukrovar – Komořany. Počínaje dnem 1. února 1978 „stošedesátpětka“ jezdila trasou: Sídliště Jižní Město – Betonárka – Zupkova – Šeberov – Hrnčíře – Šeberák – Modřany – Komořany. Ode dne 28. května 1979 byl rozšířen rozsah provozu na přepravní špičky a sedla pracovních dnů.

1972 – Trasa autobusové linky č. 165 uvedená v materiálu Dopravní situace Praha 1972 – sbírka Pavel Hypš

V oblasti Modřan došlo, od 26. července 1979, k odklonu trasy přes zastávky Obecní domy a K Vystrkovu. Zanedlouho trasa „stošedesátpětky“ byla upravena na opačném konci, a to od 8. listopadu 1980, kdy se dostala do podoby: Jižní Město – K jezeru – Prašná – Protivova (nyní Hněvkovského) – Družby (nyní Opatov) – Šeberov – Šeberák – Modřany – Obecní domy – Cukrovar – Komořany. Už od 27. listopadu 1982 vstoupil v platnost další odklon trasy, kdy z konečné Jižní Město vedla přes zastávky Horčičkova, Kosmonautů (nyní Háje), Modrá škola a Protivova, z níž pokračovala po své trase do Komořan.

Listopad, prosinec 1980 – Ve výřezu z mapy je vidět trasa autobusové linky č. 165 – sbírka Pavel Hypš

Na opačné straně došlo v roce 1983 hned ke dvěma změnám trasy. První, která vstoupila v platnost od 27. ledna 1983, znamenala odklon ze zastávky Obecní domy přes zastávky Na Havránce a Modřany do zastávky Cukrovar. Druhá změna, platná od 6. dubna 1983, znamenala odklon trasy přes zastávky Observatoř Libuš, U otočky a Sídliště Modřany, z níž směřovala do zastávky Na Havránce (a pak pokračovala do Komořan). 

Září 1985 – Výpis zastávek autobusové linky č. 165 v dobovém materiálu – sbírka Pavel Hypš

V souvislosti s otevřením úseku metra III. C (Sokolovská, nyní Florenc – Fučíkova, nyní Nádraží Holešovice; úsek byl uveden do provozu dne 3. listopadu 1984), nastaly změny v povrchové dopravě, a to od 4. listopadu 1984, kdy se trasa autobusové linky č. 165 dostala do podoby: Jižní Město – Družby – Šeberov – Modřany – Komořany – Nádraží Zbraslav – Zbraslavské náměstí – Lahovice – Lahovický most – Prefa Radotín (zastávka obsluhovaná pouze ve směru tam) – Benátky (zastávka obsluhovaná pouze ve směru zpět) – Nádraží Radotín, přičemž v úseku: Komořany – Nádraží Radotín jezdily vybrané spoje v přepravních špičkách pracovních dnů. Od uvedeného data, tedy od 4. listopadu 1984, na „stošedesátpětce“ byl zaveden celotýdenní rozsah provozu.

Leden 1994 – Výpis zastávek autobusové linky č. 165 v dobovém materiálu – sbírka Pavel Hypš

Počínaje dnem 1. října 1986 došlo k úpravě trasy v oblasti Radotína, kdy ze zastávky Lahovický most vedla přes zastávky Prefa Radotín a Technometra do konečné Nádraží Radotín. Ke dni 10. května 1995 přišlo zkrácení trasy do úseku: Jižní Město – Komořany. Už od 15. července 1995 jezdila linka č. 165 v nové podobě: Jižní Město – Komořany – Prefa Radotín – Na Benátkách – Nádraží Radotín – Prvomájová – Cementárna Radotín, ovšem v úseku: Nádraží Radotín – Cementárna Radotín jezdily vybrané spoje v nepracovní dny a především pak v přepravních špičkách pracovních dnů (některé samostatné spoje vedly pouze daným úsekem).  

1999 – Karosa B 932E ev. č. 1301 na lince č. 165 – repro z publikace Pražské autobusy 1925 – 2000

Od 2. září 1995 byla trasa „stošedesátpětky“, v oblasti Radotína, odkloněna přes zastávku Technometra a zároveň došlo ke změně dopravce, jímž se stal tehdejší podnik ČSAD Praha-Vršovice, a. s. V roce 1997 u autobusové linkyy č. 165 došlo ke dvěma odklonům trasy. První, který začal platit od 17. března 1997, znamenal odklon ze zastávky Nádraží Modřany přes zastávky Modřanská škola, Pobřežní cesta a Lahovičky (odtud trasa vedla dál na Nádraží Radotín, resp. k Cementárně Radotín). Druhý odklon vstoupil v platnost od 1. listopadu 1997, kdy ze zastávky Nádraží Modřany vedla trasa přes zastávky Komořany, Zbraslavské náměstí a Přístav Radotín (odtud trasa vedla dál na Nádraží Radotín, resp. k Cementárně Radotín).

5. září 2002 – Karosa B 732 ev. č. 1296 na lince č. 165 v konečné Nádraží Radotín – Zdeněk Liška

Počínaje dnem 23. ledna 1999 byly na trase autobusové linky č. 165 zavedeny spoje jezdící úseky: Komořany – Nádraží Radotín (provozované v přepravních špičkách a v sedlech pracovních dnů a i v nepracovní dny; od 3. září 2001 nejezdily v sedlech pracovních dnů) a Nádraží Radotín – Cementárna Radotín (provozované v přepravních špičkách pracovních dnů a i v nepracovní dny). Ke dni 30. srpna 2003 došlo ke změně dopravce, kterým se stala společnost Connex Praha (nástupnická organizace ČSAD Praha-Vršovice). Od 1. listopadu 2003 byla trasa „stošedesátpětky“ mírně upravena, kdy ze zastávky Na Havránce pokračovala přes zastávky Obchodní náměstí (dříve Nádraží Modřany), Nádraží Modřany a Cukrovar Modřany, odkud pokračovala dál po své pravidelné trase.  

19. února 2004 – Karosa B 732 ev. č. 1316 na lince č. 165 v zastávce Nádraží Modřany – Zdeněk Liška

Od 1. září 2008 došlo k odkoupení firmy Connex Praha nadnárodní skupinou Veolia Transport (Veolia Transport Praha, s. r. o.), čímž se opět změnil dopravce „stošedesátpětky“.

V souvislosti se zavedením sítě tzv. „metrobusových“ linek, od 1. září 2012, byla trasa autobusové linky č. 165 upravena do podoby: Jižní Město – Šeberák – Obchodní náměstí – Komořany – Zbraslavské náměstí – Sídliště Zbraslav. Rozsah provozu zůstal i nadále celotýdenní. Ode dne 29. června 2013 vznikly samostatné spoje jezdící úsekem: Šeberák – Obchodní náměstí. Tyto spoje byly provozovány pouze v pracovní dny ve večerních hodinách. Hned od 1. července 2013 došlo k další změně dopravce, jímž se stala nadnárodní skupina Arriva (resp. Arriva Praha, s. r. o; od 1. června 2017 nese název Arriva City, s. r. o.), která tehdy zakoupila firmu Veolia Transport Praha, s. r. o.

20. února 2015 – SOR BN 12 ev. č. 1085 na lince č. 165 v zastávce Mikulova – Zdeněk Liška

Od 6. ledna 2014 byly na lince č. 165 zavedeny všechny spoje v celé trase (tzn. Jižní Město – Šeberov – Libuš – Sídliště Modřany – Komořany – Sídliště Zbraslav). Vzhledem k tomu, že dopravce (Arriva) měl problémy s vozovým parkem a s nedostatkem řidičů, stávalo se od roku 2015, že určitá pořadí „stošedesátpětky“ zajišťovali v rámci subdodávek také jiní dopravci (např. Stenbus, J. Štěpánek, CDAP). Tento stav setrval až do konce prázdnin 2018.

20. srpna 2018 – Karosa C 744 R (ex ev. č. 1528) na lince č. 165 v konečné Sídliště Zbraslav. Autobus byl na linku nasazen v rámci subdodávky firmy CDAP – Zdeněk Liška

Ke dni 15. října 2016 došlo ke zkrácení trasy linky č. 165 ke stanici metra Háje. Z důvodu vysoké frekvence autobusů v terminálu Háje, jezdí řidiči „stošedesátpětky“ čerpat přestávky do obratiště Jižní Město. Už od 11. prosince 2016 byly zavedeny (resp. upraveny) vložené spoje jezdící úsekem: U Tří svatých – Háje, provozované pouze v ranní přepravní špičce pracovních dnů. Počínaje dnem 1. září 2018 autobusovou linku č. 165 opět začal provozovat pražský dopravní podnik.

11. března 2019 – Karosa-Renault City Bus ev. č. 3202 na lince č. 165 zachycená v konečné Jižní Město při čerpání přestávky řidiče – Zdeněk Liška

Od 27. května 2023, v souvislosti se zavedením pravidelné tramvajové dopravy z Modřan do Libuše, byl provoz linky číslo 165 zrušen. Vybrané části její trasy byly nahrazeny prodloužením stávajících autobusových linek číslo 139, 154 a 246.

18. listopadu 2022 – SOR NB12 ev. č. 3956 na lince číslo 165 v zastávce Nádraží Zbraslav – Pavel Hypš

Tento článek je věnován památce dopravního fandy, spolupracovníka Dopravní webovky a kamaráda Jana Freitaga (*1988 – + 2019), který při dokumentování dopravy v létě 2019 tragicky zahynul.

20. srpna 2018 – Karosa C 744 R (ex ev č. 1528) na lince č. 165 v ulici K Šeberovu – Jan Freitag

Zdroje: Vývoj linek veřejné dopravy v Praze; Linky MHD 1875 – 2015 (F. Prošek, Praha 2016), internet: www. staryropid.cz, www. pid.cz; poznatky autora

Podobné příspěvky

Napsat komentář