|

160

23. listopadu 2003 – Karosa B732 ev. č. 5905 na lince č. 160 v obratišti Dejvická – Zdeněk Liška

Městská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 160 zajišťuje spojení odlehlé satelitní části Lysolaje s pražskými Dejvicemi. Tehdejší obec Lysolaje byla ku Praze připojena ke dni 1. ledna 1968, přičemž „stošedesátka“ sem začala jezdit od konce září 1968. Časem ovlivňovalo trasování linky také několik dlouhodobých výluk pozemních komunikací v oblasti Lysolají. Provoz „stošedesátky“ zajišťuje Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s., který na ni vypravuje autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních) a v poslední době převážně midibusy.

28. října 2008 – Karosa B951E ev. č. 4110 na lince číslo 160 v terminálu Dejvická – Pavel Hypš

Autobusová linka číslo 160 byla zavedena od 29. září 1968, kdy vedla trasou: Podbaba, Hotel International – V Podbabě – Břetislavka – U školy (nyní Žákovská) – Lysolaje, V Zátiší (později Nad pramenem a nyní Lysolaje). Rozsah provozu byl celotýdenní. Pro úplnost dodejme, že konečná Podbaba, Hotel International se nacházela prakticky vedle tramvajové smyčky Podbaba (ta zanikla v roce 2011 při prodloužení tramvajové trati do nové smyčky Nádraží Podbaba).

12. května 1975 – Schéma trasy linky číslo 160 – Archiv DP

V souvislosti se zahájením provozu úseku metra I. A (Leninova, nyní Dejvická – Náměstí Míru; úsek otevřen ke dni 12. srpna 1978) došlo od 13. srpna 1978 ke změnám v povrchové dopravě. V této souvislosti byla prodloužena také autobusová linka číslo 160 z konečné Hotel International do terminálu Leninova (nyní Dejvická). Vzhledem k rekonstrukcím pozemních komunikací byla trasa „stošedesátky“ vedena odklony přes Suchdol a existovala v podobách: Leninova – V Podbabě – Roztocká – Sídlištní – Lysolaje – Žákovská (od 22. září 1980 do 1. října 1984) a Leninova – V Podbabě – Rozcestí – Sídlištní – Žákovská – Lysolaje (od 8. prosince 1986 do 9. září 1989).

Září 1985 – Seznam zastávek linky číslo 160 – sbírka Pavel Hypš

Následně, od 9. září 1989, byla „stošedesátka“ ukončena v zastávce Žákovská. Do své původní trasy (Leninova – V Podbabě – Břetislavka – Žákovská – Lysolaje) se vrátila ke dni 12. května 1990. V období mezi 19. červencem 1994 až 3. květnem 1995 jezdila námi popisovaná linka trasou: Dejvická – V Podbabě – Mrazírny – Sídlištní – Žákovská. Další odklon trasy (Dejvická – V Podbabě – Roztocká – Sídlištní – Lysolaje – Žákovská) vstoupil v platnost od 17. března 1998, ale ke dni 1. září 1999 se trasa vrátila do původní podoby (Dejvická – V Podbabě – Břetislavka – Žákovská – Lysolaje).

6. července 1996 – Karosa B731 ev. č. 7204 projíždí na lince číslo 160 tunýlkem u Břetislavky – Petr Bechyně

Počínaje dnem 31. ledna 2006 autobusová linka číslo 160 začala jezdit opět odklonovou trasou: Dejvická – V Podbabě – Roztocká – Sídlištní – Lysolaje – Žákovská. Následně, od 10. července 2007, byla trasa opět upravena, a to do podoby: Dejvická – V Podbabě – Břetislavka – Žákovská. K datu 21. prosince 2007 se trasa vrátila do původního stavu (Dejvická – V Podbabě – Břetislavka – Žákovská – Lysolaje). Změna rozsahu provozu vstoupila v platnost od 11. prosince 2011, kdy spoje „stošedesátky“ nově jezdily v přepravních špičkách pracovní dnů, o večerech a několik spojů jezdilo i v nepracovní dny (tzn. o sobotách, nedělích a státních svátcích).

20. června 2011 – Karosa B951E ev. č. 4090 na lince číslo 160 v dočasné zastávce Podbaba – Pavel Hypš

Na další trvalou změnu trasy si autobusová linka číslo 160 počkala až do 2. března 2014, kdy došlo k zavedení (prodloužení) vybraných spojů z Lysolají přes Suchdol do obratiště Výhledy. Tyto spoje jsou provozované  v pracovní dny od cca 7 do cca 19 h. Nově tak „stošedesátka“ jezdí trasou: Dejvická – V Podbabě – Břetislavka – Žákovská – Lysolaje – Sídlištní – Kamýcká – Budovec – Suchdol – Zemědělská univerzita – Výhledy. Od téhož data, tedy od 2. března 2014, také došlo k rozšíření rozsahu provozu na celotýdenní. V úseku: Lysolaje – Výhledy tak námi popisovaná linka nahradila zkrácenou autobusovou linku číslo 359.

13. června 2019 – Solariss Urbino 8,9 ev. č. 2053 na lince číslo 160 přijíždí do obratiště Suchdol – Pavel Hypš

Od zavedení linky číslo 160 na ni byly vypravovány standardně dlouhé autobusy. Počínaje dnem 6. března 2011 v pracovní dny začal midibus zajišťovat vybrané spoje. Počínaje dnem 11. prosince 2011 začaly být nasazovány midibusy i na většinu spojů o víkendech a státních svátcích. V souvislosti se změnou trasy, uskutečněnou  v březnu 2014, začaly být vypravovány nízkopodlažní midibusy již na všechny spoje, vyjma posledních spojů jedoucích po půlnoci z Dejvické do Lysolají a zpět, na které přejíždí standardní autobus z kmenové linky číslo 355.

12. května 2015 – SOR BN8.5 na lince číslo 160 v terminálu Dejvická – Pavel Hypš

Za zmínku stojí opatření, které na lince číslo 160 platilo dne 19. února 2017. V tento den byl vyloučen tramvajový provoz v úseku: Vítězné náměstí – Nádraží Podbaba. Náhradní dopravu zajistily pravidelné autobusové linky, projíždějící tímto úsekem, pro které byla navíc zřízena zastávka Lotyšská. V souhrnném jízdním řádu těchto linek však vzniklo několik mezer, kdy nejel žádný spoj více než deset minut. Byly tedy zřízeny vložené spoje, jedoucí pouze ve zkrácené trase: Dejvická – Nádraží Podbaba, které byly označeny právě číslem linky 160.

19. února 2017 – Vložený spoj linky číslo 160 přijíždí do výstupní zastávky Nádraží Podbaba – Pavel Hypš

Zdroje: publikace Linky MHD v Praze 1829-1990 (Pavel Fojtík, František Prošek), Vývoj linek veřejné dopravy v Praze, Linky MHD 1875 – 2015 (F. Prošek), web ropid.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář