|

161

Městská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 161 už 50 let spojuje satelitní městskou část Nebušice s Prahou, kde navazuje na tramvajovou síť a od roku 1978 jezdila ke stanici Dejvická na trase metra A. Po prodloužení metra A k Nemocnici Motol byla trasa „stošedesátjedničky“ zkrácena do stanice Bořislavka. Dopravcem se stal pražský dopravní podnik, který na linku číslo 161 nasazuje  standardně dlouhé autobusy (včetně nízkopodlažních) a midibusy.

15. listopadu 2008 – Karosa B931 ev. č. 7453 na lince číslo 161 v zastávce K Noskovně – Pavel Hypš

Vzhledem k absenci železniční dopravy v Nebušicích zajišťovaly jejich dopravní obsluhu autobusy. Od roku 1926 sem zajížděla soukromá linka číslo 2000 (Praha, Bubeneč – Nebušice – Tuchoměřice), později vystřídaná několika dalšími linkami jezdícími v obdobných trasách. Po převzetí veřejné linkové (někde i městské) autobusové dopravy národním podnikem ČSAD (Československá automobilová doprava; od roku 1950 Československá státní automobilová doprava), v roce 1949, byla původní linka číslo 2000 nově označena číslem 01013.

2. října 1949 – Jízdní řád linky 01014 – sbírka Národní knihovna Praha

Už na přelomu 40. a 50. let existovaly vybrané spoje jedoucí pouze do Nebušic, ovšem tyto tvořily  samostatnou linku označenou číslem 01014. Původní autobusová linka číslo 01013 později prošla dalším vývojem a nakonec ji nahradily linky pražské městské dopravy číslo 254 a 312. Linka číslo 01014 byla v roce 1952 přečíslována na číslo 01019 a v roce 1969 došlo k jejímu zrušení, resp. k jejímu nahrazení autobusovou linkou číslo 161.

1956 – Jízdní řád linky 01019 – sbírka Zdeněk Liška

Od 13. ledna 1969 došlo k zavedení nové autobusové linky městské dopravy číslo 161, která vedla trasou: Bořislavka – Jenerálka – Na parcelách – Nebušice, MNV – Nebušice. Rozsah provozu byl celotýdenní. První změna trasy potkala „stošedesátjedničku“ až ke dni 13. srpna 1978, kdy byla prodloužena do podoby: Leninova (od roku 1990 nese název Dejvická) – Horoměřická – Jenerálka – Na Parcelách – Nebušice. Prodloužení souviselo s uvedením do provozu úseku metra I. A (Náměstí Míru – Leninova; úsek otevřen už ke dni 12. srpna 1978).

1994 – Karosa C734 ev. č. 3049 na lince číslo 161 v Nebušicích – Petr Bechyně, web citybus.cz

Další změny se námi popisovaná linka dočkala až od 1. září 2012. V souvislosti se zrušením souběžné linky číslo 254, vybrané spoje „stošedesátjedničky“ pokračují ze zastávky K Noskovně do Přední Kopaniny, případně až do zastávky K Tuchoměřicům. Do obratiště Nebušice zajížděly pouze zde ukončené spoje. Od 9. prosince 2012 byla dodatečně zřízena zastávka Nebušice pro spoje jedoucí z Přední Kopaniny.

13. června 2019 – SOR BN12 ev. č. 4529 na lince číslo 161 v Přední Kopanině – Pavel Hypš

Po prodloužení trasy metra A o úsek: Dejvická – Nemocnice Motol, ke dni 7. dubna 2015, byla trasa autobusové linky číslo 161 zkrácena do podoby: K Tuchoměřicům / Přední Kopanina / Nebušice – Na Parcelách – Jenerálka – Bořislavka. Právě na Bořislavce byla vybudovaná stejnojmenná stanice metra. Nástupní a výstupní zastávky jsou umístěny v bývalých zastávkách Horoměřická.

4. února 2016 – SOR NB12 ev. č. 3596 v nástupní zastávce linky číslo 161 Bořislavka – Pavel Hypš

K datu 11. května 2018 došlo u vybraných spojů „stošedesátjedničky“ k převedení do autobusové linky číslo 312 a současně i k jejich prodloužení do nové zastávky Tuchoměřice, Outlet. Počínaje dnem 3. března 2019 byly uvedené spoje, ale pouze v některých časových obdobích dnů, zpět převedeny do linky číslo 161 a zkráceny do zastávky Přední Kopanina.

24. února 2016 – Renault Citybus ev. č. 3311 na lince číslo 161 v zastávce Jenerálka – Pavel Hypš

Jak již bylo uvedeno, tak po celou dobu existence linky číslo 161 je jejím dopravcem Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s., který na ni vypravuje výhradně autobusy standardní délky. Od 27. července 2012 do 14. března 2020 byl poslední spoj z Nebušic zajištěn minibusem, přejíždějícím sem z kmenové linky číslo 116.

27. února 2016 – Midibusový spoj linky číslo 161 v Nebušicích – Pavel Hypš

V souvislosti s omezením provozu linky číslo 312 došlo od 5. února 2024 k prodloužení vybraných spojů linky číslo 161 ve špičkách pracovních dnů z Přední Kopaniny na Letiště Václava Havla. Zde je umožněn přestup na linku číslo 356 do Tuchoměřic jako alternativa k nejedoucím spojům linky číslo 312.

Zdroje: Vývoj linek veřejné dopravy v Praze Linky MHD 1875 – 2015 (F. Prošek), internet: www.pid.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář