|

111

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 111 (a její předchůdkyně) patří mezi linky s velkým množstvím změn a úprav. Většinu svého „provozního života“ obsluhovala pražské čtvrtě Hostivař a Malešice. Předchůdkyně „stojedenáctky“, autobusová linka označená písmenem G, byla zavedena ještě během II. světové války. Dopravcem se stal pražský Dopravní podnik (a krátce též jeho předchůdce Elektrické podniky), který na linky vypravuje autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních).

14. října 2003 – Karosa C 734 ev. č. 3039/II na lince číslo 111 v terminálu Skalka – Zdeněk Liška

Od 15. února 1943 zavedly pražské Elektrické podniky autobusovou linku označenou písmenem G. Tehdy měla trasu: Nové Strašnice – Štěrboholská – Hostivař, U továren a jezdila jen ve špičkách všedních dnů. V této podobě byla zrušena již k 6. září 1943. Zanedlouho, 25. října 1943, došlo ke znovuzavedení „géčka“ v trase: Nové Strašnice – U továren, ale 5. května 1945 byla tato linka zrušena. V totožné trase se linka na scénu opět dostala 11. března 1946, ovšem s provozem pouze ve všední dny. Už 9. září téhož roku byla upravena, zřejmě již s rozšířeným celotýdenním provozem, do podoby: Nové Strašnice – Štěrboholská – Prágnerka – Dolní Měcholupy. Omezení rozsahu provozu na všední dny a nedělní odpoledne nastalo po 13. dubnu 1947, ale od 14. března 1948 byl zase zaveden celotýdenní provoz. V souvislosti s reorganizací linkového vedení pražské městské hromadné dopravy, uskutečněné k 31. prosinci 1951, obdržela autobusová linka G nové číselné označení 111. Od 24. července 1952 byla trasa prodloužena na Černokosteleckou, ke konečné tramvaje. Po 13. září 1952 jezdila „stojedenáctka“ přes zastávku Nádraží Hostivař. K jejímu zrušení došlo 3. října 1960.

1959 – Ve výřezu linkového vedení vidíme trasu a zastávky linky číslo 111 – Archiv DP

Znovu zavedena byla autobusová linka číslo 111 od 16. ledna 1963, tentokrát s celotýdenním provozem, v trase: Černokostelecká – Nádraží Hostivař – Dolní Měcholupy. Ještě k 2. květnu 1963 došlo k prodloužení trasy z Černokostelecké na Náměstí Kubánské revoluce, ale již 17. června téhož roku se „stojedenáctka“ dostala do podoby: Náměstí Kubánské revoluce – Štěrboholská – Autorenova / Dolní Měcholupy, přičemž úsekem: Štěrboholská – Dolní Měcholupy jezdily vybrané spoje ve špičkách pracovních dnů. Po 24. srpnu 1964 obsluhovala jak zastávku Autorenova, tak Dolní Měcholupy, kde končila. Od 3. ledna 1966 byla „stojedenáctka“ ukončena na Průběžné. Za tři roky, 14. ledna 1969, přišlo rozdělení linky na dvě větve. První, označená 111 A, měla trasu: Průběžná – Štěrboholská – Léčiva – Dolní Měcholupy – Autorenova a druhá, označená 111 B, jezdila úsekem: Průběžná – Štěrboholská – Nádraží Hostivař. Obě větve měly stanoven celotýdenní rozsah provozu.

19. července 1965 – Schéma trasy linky číslo 111 – publikace Linky MHD v Praze 1829-1990 (Pavel Fojtík)

K 3. srpnu 1970 došlo u větve 111 B k úpravě trasy: Průběžná – Nádraží Hostivař – Autorenova a zanedlouho, 28. června 1971 také u větve 111 A: Průběžná – Dolní Měcholupy, OÚNZ. Ke zrušení obou větví, resp. k jejich sloučení do „nové“ linky číslo 111 došlo 18. prosince 1971. Po tomto datu byla trasa: Průběžná – Štěrboholská – Autorenova – Dolní Měcholupy, ale úsekem: Autorenova – Dolní Měcholupy jezdil pouze každý druhý spoj. Již 4. dubna 1972 byla linka opět rozdělena, a to na číslo 111 (Nádraží Strašnice – Skalka – Černokostelecká – Dolní Měcholupy) s celotýdenním provozem a 111 A (Sídliště Rybníčky – Černokostelecká – Autorenova) s provozem v přepravních špičkách pracovních dnů. Od 30. června 1973 opět došlo k úpravě linky číslo 111 do podoby: Skalka, Hájecká (odpovídá dnešní zastávce Sídliště Skalka) – V Rybníčkách – Štěchovická – Černokostelecká – Dolní Měcholupy. Zanedlouho, 7. ledna 1974, byla linka 111 A zrušena a tím pádem se „stojedenáctka“ dostala do trasy: Skalka, Hájecká – Autorenova – Dolní Měcholupy. Úsekem: Autorenova – Dolní Měcholupy projížděl, v přepravních špičkách pracovních dnů, pouze každý druhý spoj. K 9. květnu 1974 byly zřejmě zavedeny všechny spoje v celé trase.

1975 – Ve výřezu linkového vedení je vidět trasa autobusové linky číslo 111 – Archiv DP

V souvislosti s otevřením1) úseku metra II. A (Náměstí Míru – Želivského) byla, od 20. prosince 1980, „stojedenáctka“ odkloněna do terminálu Želivského. Zavedení vybraných spojů do zastávky Léčiva přišlo 1. listopadu 1983 a 3. září 1984 došlo k drobné úpravě v daném místě. Zastávky v Černokostelecké a Průmyslové ulici začaly být, námi popisovanou linkou, obsluhovány po 22. lednu 1985.

1986 – Výpis jízdního řádu linky číslo 111 – sbírka Pavel Hypš

Odklon z terminálu Želivského do konečné Zahradní Město, Cíl (nyní Centrum Zahradní Město) přes Skalku nastal 5. července 1990. Počínaje 30. srpnem 1993 jezdila „stojedenáctka“ ve zkrácené trase: Skalka – Myšlínská – V Chotejně – U Továren – Dolnoměcholupská – Dolní Měcholupy. Po této úpravě jezdila pouze v přepravních špičkách pracovních dnů. Od 3. dubna 1995 proběhla další úprava: Skalka – Myšlínská – U Továren – Dolnoměcholupská – Dolní Měcholupy – Bolevecká – Sídliště Petrovice. Současně byl upraven rozsah provozu na pracovní dny od cca 5 h do cca 19 h.

21. dubna 1995 – Karosa B731 ev. č. 7033 na lince číslo 111 ve výstupní zastávce Skalka – Roman Vanka, web citybus.cz

Okolo roku 2000 došlo k drobné úpravě rozsahu provozu (od cca 8 h do cca 19 h) a k nasazování nízkopodlažních vozů na vybrané spoje. Další změna trasy vstoupila v platnost 28. ledna 2001 a znamenala zkrácení provozu do cca 18.30 h a prodloužení: Skalka – Sídliště Petrovice – Dolnokřeslická – MÚ Křeslice – Pitkovice, ale úsekem: Sídliště Petrovice – Pitkovice jezdily vybrané spoje v přepravních špičkách pracovních dnů. Tato změna rovněž znamenala zrušení autobusové linky číslo 220, resp. převedení jejích spojů právě na „stojedenáctku“.

Listopad 2005 – Setkání linek číslo 111 a 232 na konečné v Pitkovicích – web prahamhd.vhd.cz

Od 1. prosince 2005 nastala úprava trasy do podoby: Skalka – Myšlínská – U Továren – Dolní Měcholupy. Současně byl prodloužen provoz do cca 19 h. K 1. září 2007 jezdila „stojedenáctka“ v trase: Skalka – Na Návsi – Dubeček – Dubeč, ovšem stále jen v pracovní dny, ale už do cca 20 h.

28. června 2007 – Karosa B732 ev. č. 5744 na lince číslo 111 přijíždí do zastávky Myšlínská – Pavel Hypš

Do současné podoby byla upravena k 14. prosinci 2008, čímž trasa získala podobu: Skalka – Myšlínská – U Továren – Na Návsi (od 14. června 2009 Dolní Měcholupy) – Za Pavilonem (T) (od 2. března 2014 obousměrně) – Dubeč – Pod Oborou – Koloděje. K témuž datu došlo k zavedení celotýdenního provozu. K 8. březnu 2009 došlo k přemístění nástupní zastávky Skalka z obratiště do ulice Na Padesátém.

3. září 2012 – SOR NB12 ev. č. 3532 na lince číslo 111 v Kolodějích – Pavel Hypš

Po celou dobu provozu linky číslo 111 je jejím dopravcem Dopravní podnik hlavního města Prahy a vypravuje na ni standardně dlouhé autobusy. V letech 2012 a 2013 se však na prvním brzkém ranním spoji o víkendech objevoval minibus, přejíždějící sem z pořadí 101/4.

21. dubna 2013 – SOR BN8.5 ev. č. 2017 na lince číslo 111 v terminálu Skalka – Pavel Hypš

Poznámky:

1) Daný úsek metra byl uveden do provozu 19. prosince 1980.

Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), knižní jízdní řády PID a další materiály, web ropid.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář