|

246

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 246 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. V letech 1979 až 2012 spojovala Smíchov, Slivenec, Lochkov a Radotín, přičemž na linku byly nasazovány standardně dlouhé autobusy. Od roku 2017 se znovu objevila na scéně, kdy vedla ze Stodůlek do Radotína a na Zbraslav. Po změně v květnu 2023 byla ze Zbraslavi prodloužena k Poliklinice Modřany. Nyní jsou na linku nasazovány jednak midibusy, ale i standardně dlouhé autobusy. Dopravcem a provozovatelem autobusové linky číslo 246 byl (a je) pražský dopravní podnik.

8. října 2011 – Karosa B 732 R ev. č. 5898/II na lince číslo 246 v konečné Sídliště Radotín – Zdeněk Liška

Přímou předchůdkyní autobusové linky číslo 246 se stala linka Československých drah označená číslem 3489, jejíž trasa spojovala Lochkov a Slivenec s Prahou. Její existence je doložena v roce 1949. Provoz linky číslo 3489 patrně v roce 1950 převzal podnik ČSAD (Československá státní automobilová doprava), v jehož režii byla označena číslem 01101. Už tehdy měla celotýdenní rozsah provozu. Zřejmě v roce 1956 k této lince přibyla její druhá větev 01101a Lochkov – Radotín. Na této lince (druhé větvi) se nacházely zastávky Lochkov; Na Cikánce, rozcestí; Radotín, učiliště; Radotín, u Kubrů a Radotín, nádraží. Rozsah provozu byl celotýdenní. Zpočátku měla význam pro přepravu obyvatel Lochkova a Radotína k železničnímu nádraží v Radotíně, což dokazuje i fakt, že zpočátku v Lochkově na sebe spoje nenavazovaly. Mezi lety 1960 až 1962 byly obě přečíslovány na čísla 01141 (původně 01101) a 01142 (původně 01101a). V období let 1962 až 1966 došlo ke sloučení obou linek do jedné, rovněž s celotýdenním rozsahem provozu, která pak byla označena číslem 01141 (Praha – Slivenec – Lochkov – Radotín). Nejpozději v roce 1974 obdržela nové označení číslem 11410. Provozovatelem se stal podnik ČSAD, dopravní závod 103 (později 104) Praha-Smíchov. Autobusová linka ČSAD číslo 01141 (resp. 11410) zanikla na konci roku 1979.

Léto 1956 – Jízdní řád autobusové linky číslo 01101 a její druhé větve 01101a – sbírka Zdeněk Liška

Ode dne 29. prosince 1979 byla zavedena autobusová linka číslo 246, která vedla trasou: Hlubočepy – Filmové ateliéry – Nový Slivenec – K Holyni – Lochkov – Nádraží Radotín. Rozsah provozu byl celotýdenní. Prodloužení trasy o úsek: Hlubočepy – Zlíchov vstoupilo v platnost od 4. února 1984. V souvislosti s výstavbou barrandovské výstupní komunikace byla trasa linky číslo 246 vedena odklonem přes Hlubočepy a Sliveneckou ulicí. Odklon trval od 11. července 1984 do 22. ledna 1985. Po skončení odklonu se od 22. ledna 1985 trasa „dvěstěčtyřicetšestky“ dostala do upravené podoby: Anděl – Křížová – Zlíchov – Hlubočepy – Filmové ateliéry – Lochkov – Nádraží Radotín, ale už od 4. června 1985 byla opět zkrácena do úseku: Hlubočepy – Nádraží Radotín.

1974 – Jízdní řád autobusové linky číslo 11410 vyobrazený v dobovém knižním jízdním řádu – sbírka Zdeněk Liška

V souvislosti s otevřením úseku metra I. B Smíchovské nádraží – Sokolovská (nyní Florenc; úsek metra uveden do provozu ke dni 2. listopadu 1985) byla od 3. listopadu 1985 trasa linky číslo 246 upravena do podoby: Smíchovské nádraží – Lihovar – Serpentina – Filmové ateliéry – Nový Slivenec – Smaragdová – K Holyni – Lochkov – Nádraží Radotín. Od 1. září 1988 došlo ke zřízení zastávky Opálová (obsluhovaná ve směru na Smíchov) a zastávka Smaragdová byla nově obsluhována jen ve směru do Lochkova. Tato změna byla vyvolaná dokončením ulice Ke Smíchovu. Další změna trasy vstoupila v platnost od 1. července 1998, kdy se dostala do podoby: Smíchovské nádraží – Lihovar – Terasy – Na vrškách (zastávka obsluhovaná pouze ve směru na Smíchov) – Filmové ateliéry – Horní cesta (zastávka obsluhovaná pouze ve směru na Smíchov) – Serpentina – Horní cesta (zastávka obsluhovaná ve směru do Radotína) – Na vrškách – Lamačova – Lochkov – Nádraží Radotín.

3. listopadu 1985 – Jízdní řád autobusové linky číslo 246 po otevření úseku metra I. B. – sbírka Pavel Hypš

Ode dne 1. července 1999 došlo k dočasné změně trasy, kdy se dostala do podoby: Smíchovské nádraží – Lihovar – Terasy – Na vrškách (zastávka obsluhovaná pouze ve směru na Smíchov) – Slavínského (zastávka obsluhovaná pouze ve směru na Smíchov) – Filmové ateliéry – Na vrškách – Lochkov – Nádraží Radotín. Po skončení této změny byla, od 1. září 1999, trasa opět upravena do podoby: Smíchovské nádraží – Lihovar – Terasy (zastávka obsluhovaná pouze ve směru na Smíchov) – Serpentina (zastávka obsluhovaná ve směru do Radotína) – Barrandovská (zastávka obsluhovaná ve směru do Radotína) – Horní cesta (zastávka obsluhovaná ve směru do Radotína) – Slavínského (zastávka obsluhovaná pouze ve směru na Smíchov) – Filmové ateliéry – Na vrškách – Lamačova – Lochkov – Nádraží Radotín.

Listopad 1998 – Provozní informace a jízdní řád autobusové linky číslo 246 vyobrazený v materiálu Informace o pražské integrované dopravě – sbírka Pavel Hypš

V souvislosti s uvedením do provozu tramvajové tratě: Hlubočepy – Sídliště Barrandov, ke dni 29. listopadu 2003, začala autobusová linka číslo 246 zajíždět do barrandovského sídliště a její trasa byla upravena do podoby: Smíchovské nádraží – Filmové ateliéry – Na vrškách – Högerova – Chaplinovo náměstí – Štěpařská – Nový Slivenec – Lochkov – Nádraží Radotín. Rozsah provozu i nadále zůstal celotýdenní. Současně byly zavedeny vybrané spoje vedené úsekem: Smíchovské nádraží – Lochkov, které částečně suplovaly zkrácenou linku číslo 247. V podobě: Smíchovské nádraží – Nádraží Radotín autobusová linka číslo 246 byla zrušena ke dni 1. září 2012. Následně byla nahrazena stávající a upravenou linkou číslo 120.

5. února 2006 – Karosa B 731.1667 ev. č. 7202 na lince číslo 246 v zastávce Lihovar – Zdeněk Liška

Ke znovuzavedení autobusové linky číslo 246 došlo od 15. srpna 2017, kdy vedla trasou: Sídliště Stodůlky – Řeporyjské náměstí – Nádraží Radotín – Zbraslavské náměstí. Rozsah provozu byl (a je) celotýdenní. Fakticky se ale jednalo o přečíslování autobusové linky číslo 255. K datu 1. září 2018 došlo k převedení části spojů: Nádraží Radotín – Zbraslavské náměstí na linku číslo 247. Zároveň během sobot, nedělí a státních svátků v intervalu 60 minut celodenně jezdily spoje v úseku: Sídliště Stodůlky – Nádraží Radotín. Další změna (prodloužení a úprava) trasy vstoupila v platnost od 29. června 2019, kdy měla podobu: Zbraslavské náměstí – Nádraží Radotín – Řeporyjské náměstí – Holýšovská – Stodůlky – Bavorská – Obchodní centrum Sárská – Zličín. V úseku: Zličín – Obchodní centrum Sárská byly zavedeny vložené spoje, které nahradily dosavadní nákupní linku: Zličín – Globus Zličín – Zličín. Na uvedených spojích dosahoval interval 15 až 30 minut.

18. října 2020 – SOR BN8,5 ev. č. 2029 na lince číslo 246 v zastávce Zbraslavské náměstí – Pavel Hypš

Ode dne 3. ledna 2022 byly celotýdenně, ale pouze v dopoledních hodinách, zrušeny vložené spoje: Zličín – Obchodní centrum Sárská. Tyto vložené spoje existují dodnes, ovšem většinou jsou určeny autobusům, které následně zatahují do garáže. V souvislosti s otevřením tramvajové tratě do Libuše, od 27. května 2023, došlo k dalšímu prodloužení linky číslo 246 do podoby: Zličín – Obchodní centrum Sárská – Stodůlky – Holýšovská – Řeporyjské náměstí – Nádraží Radotín – Zbraslavské náměstí – Nádraží Zbraslav – Závist – Komořany – Obchodní náměstí – Poliklinika Modřany. Aktuálně je provoz zajištěn také přejezdy z autobusových linek číslo 130 a 230. Autobus linky číslo 246/1 po dojetí na konečnou zastávku Poliklinika Modřany, pouze okolo 7:30 h, pokračuje dál pod označením školní linky číslo 274.

7. září 2023 – Solaris Urbino 8.9 LE ev. č. 2070 na lince číslo 246 projíždí Obchodním náměstím v Modřanech – Pavel Hypš

Zdroje:

  • Vývoj linek veřejné dopravy v Praze; Linky MHD 1875 – 2015 (Ing. F. Prošek, 2016)
  • ČSAD autobusová doprava v Praze a středních Čechách (Z. Liška, Ing. T. Javořík, 2015)
  • Pražský dopravní zeměpis svazek 1; obce připojené ku Praze v roce 1974 (Ing. F. Prošek, Mgr. P. Fojtík, 1999)
  • Dobové knižní jízdní řády ČSAD a PID
  • www.pid.cz
  • poznatky autora

Podobné příspěvky

Napsat komentář