|

158

30. ledna 2008 – Karosa B731 ev. č. 7152 na lince číslo 158 v terminálu Českomoravská – Pavel Hypš

Městská autobusová linka Pražské integrované dopravy číslo 158 spojuje téměř 50 let městskou část Čakovice s širším centrem Prahy, kde je možnost přestupu na kolejovou dopravu. Dopravce Dopravní podnik hlavního města Prahy na ni vypravuje autobusy standardní délky (vybrané spoje jsou garantovaně nízkopodlažní), které v poslední době doplnily i autobusy kloubové.

3. března 2011 – Karosa B951E na lince číslo 158 přijíždí k výstupní zastávce Letňany – Pavel Hypš

Nová linka číslo 158 (spolu s linkou číslo 159) vyjela poprvé dne 26. srpna 1968 v trase: VYSOČANY, ÚSTAV NÁRODNÍHO ZDRAVÍ (dnes Poliklinika Vysočany) – Prosek – Čakovice (dnes Čakovický zámek) – ČAKOVICE, ZÁVODY PRŮMYSLOVÉ AUTOMATIZACE (dnes Čakovice) – MIŠKOVICE. V provozu byla denně, koncový úsek do Miškovic obsluhovaly pouze vybrané spoje.

12. května 1975 – Schéma trasy linky číslo 158 – Archiv DP Praha

Od 23. ledna 1978 došlo k převedení námi popisované linky v Letňanech na novou Tupolevovu ulici. Změna se však pravděpodobně nesetkala s příliš velkým úspěchem, a již 3. května 1978 se linka číslo 158 vrátila do starých Letňan.

1980 – Výřez ze schématu MHD v Praze s linkou číslo 158 – sbírka Pavel Hypš

Od 3. ledna 1983 došlo k prodloužení všech spojů až do Miškovic. Po uzavření areálu Avia Letňany pro pravidelný autobusový provoz, ke kterému došlo od 1. února 1988, byla linka číslo 158 přetrasována v této oblasti přes zastávky Avia Letňany (před areálem) a Masokombinát Čakovice (později Červený mlýn, dnes Obchodní centrum Čakovice).

1989 – Výřez ze schématu MHD v Praze s linkou číslo 158 – sbírka Pavel Hypš

Od 23. listopadu 1990 došlo k prodloužení trasy linky číslo 158 do nově zprovozněného terminálu Českomoravská, u stejnojmenné stanice metra. Ke dni 20. května 2003 byla, po výstavbě mimoúrovňové křižovatky Kbelské a Prosecké ulice, zrušena zastávka Na Hranici (ve dnes slepém rameni ulice Beranových) a zřízena zastávka Výstaviště Letňany.

90. léta – Karosa C734 vyjíždí na lince číslo 158 z terminálu Českomoravská – Roman Vanka, web citybus.cz

Po zprovoznění úseku metra IV.C2 Ládví – Letňany, dne 9. května 2008, nastala v celé oblasti Prahy 8 a 9 výrazná změna linkového vedení. Linka číslo 158 byla při těchto změnách zrušena a nahrazena linkami číslo 110, 166 (v oblasti Starých Letňan) a linkou číslo 210 (v oblasti Čakovic a Miškovic).

23. února 2008 – Karosa B951E na lince číslo 158 v nástupní zastávce Českomoravská – Pavel Hypš

Při změnách na autobusové lince číslo 151, uskutečněných od 29. listopadu 2009, byla zavedena „nová“ autobusová linka jezdící z Českomoravské do Miškovic, která byla opět označena číslem 158. V Čakovicích nově vedla ulicemi Ke Stadionu a Vážská, přes zastávku Náměstí Jiřího Berana namísto původních zastávek Čakovický zámek.

9. listopadu 2015 – Karosa Citybus ev. č. 3413 na lince číslo 158 v zastávce Náměstí Jiřího Berana – Pavel Hypš

Od 15. října 2016 přišly další změny linkového vedení v oblasti Letňan a Čakovic, které degradovaly linku číslo 158 na převážně doplňkovou. Od tohoto data je vedena v trase: LETŇANY – Staré Letňany – Obchodní centrum Čakovice – Náměstí Jiřího Berana – Čakovice – TŘEBORADICE. Na původní trase byla nahrazena linkami číslo 152 (úsek: Českomoravská – Vysočanská – Prosek), 195 (úsek: Vysočanská – Prosek – Letňany – Staré Letňany) a především 140 (úsek: Prosek – Letňany – Čakovice – Miškovice).

7. dubna 2017 – Renault Citybus 12M ev. č. 3306 na lince číslo 158 v Třeboradicích – Pavel Hypš

Přes zastávku Nádraží Čakovice v Cukrovarské ulici jezdila po dlouhá léta celá řada autobusových spojů. Její využití však nebylo nikdy výrazné, i kvůli vysoké vzdálenosti od samotného nádraží. Pro linky číslo 140, 158 a 166 (později ještě 202, 275 a 915) tak došlo od 29. dubna 2017 ke zřízení výrazně bližší zastávky Nádraží Čakovice, v ulici Ke Stadionu. Původní zastávky nesou od toho data nový název Za Avií, a to podle názvu nejbližší kolmé ulice.

2. května 2017 – Karosa-Renault Citybus 12M ev. č. 3211 na lince číslo 158 v zastávce Nádraží Čakovice – Pavel Hypš

Kvůli nové zástavbě poblíž zastávky Staré Letňany docházelo ke kapacitním problémům linek projíždějících touto oblastí, a tak došlo od 1. prosince 2019 k posílení linky číslo 158 zavedením vložených spojů v trase Letňany – Staré Letňany – Avia Letňany – Sídliště Letňany (dříve Krausova). Tyto spoje jsou zajišťovány kloubovými autobusy, přejíždějícími sem z několika pořadí kmenové linky číslo 195.

6. prosince 2019 – SOR NB18 ev. č. 5017 na vloženém spoji linky číslo 158 v zastávce Rychnovská – Pavel Hypš

Až do výše zmíněného 1. prosince 2019 byla linka číslo 158 zajišťována standardně dlouhými autobusy Dopravního podniku hlavního města Prahy, vypravovanými převážně z garáží Klíčov. V dřívějších dobách bylo výjimečně možné na „stopadesátosmičce“ spatřit také kloubové autobusy Ikarus 280.

90. léta – Ikarus 280 vypravený na linku číslo 158 – Roman Vanka, web citybus.cz

Výjimkou v zajišťování linky se stal 16. červen 2011, kdy byla vyhlášena generální stávka odborů pražského dopravního podniku a z jeho garáží vyjela jen velmi malá část řidičů. Podle předem připraveného krizového plánu byla však linka číslo 158 jednou z těch, které zajistily autobusy soukromých dopravců. Převážnou většinu spojů zajišťoval dopravce Jaroslav Štěpánek sídlící v Praze-Horních Počernicích.

16. června 2011 – Karosa B731 ev. č. 1032 Jaroslava Štěpánka projíždí na lince číslo 158 ulicí Freyova – Pavel Hypš

Další spoje linky číslo 158 zajistily v tento den autobusy ČSAD Střední Čechy, a to díky přejezdům z kmenových linek číslo 375 a 376. Několik málo spojů brzy ráno a pozdě večer zajistil dopravce Stenbus, v rámci výjezdů resp. zátahů na linku číslo 269.

16. června 2011 – Dnes již vyřazená Karosa C734 s rekonstruovanými čely vyjíždí na lince číslo 158 ze zastávky Vysočanská – Pavel Hypš

Na lince číslo 158 proběhlo symbolické rozloučení s vozy Karosa B731, které proběhlo v pátek dne 12. září 2014. Na speciální vložené spoje, jedoucí z Českomoravské pouze do zastávky Letňany, byly v tento den vypraveny vozy ev. č. 7226, 7227, 7232, 7251 a 7252. Vložená pořadí byla tři, vozy se střídaly v terminálu Letňany.

12. září 2014 – Karosa B732 ev. č. 7252 během rozlučkové akce s těmito vozy na lince číslo 158 v zastávce Nad Jetelkou – Zdeněk Liška

Zdroje: publikace Linky MHD v Praze 1829-1990 (Pavel Fojtík, František Prošek), web ropid.cz, web citybus.cz, starší vydání Pražského deníku, web citytrans.cz, diskuse k-report.net

Podobné příspěvky

Napsat komentář