|

180

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 180 prošla během své existence trojím zavedením a dvojím zrušením. Při jejím prvním a druhém zavedení vzešla z jiných autobusových linek. Od konce 70. let s krátkou přestávkou spojuje Dejvice, Břevnov, Motol a Řepy. Dopravcem „stoosmdesátky“ vždy byl (a je) pražský Dopravní podnik, který na linku (linky) nasazoval jak standardně dlouhé, tak kloubové autobusy (včetně nízkopodlažních).

17. září 2014 – Karosa B 741.1922 ev. č. 6105 na lince číslo 180 stoupá z Dejvic Svatovítskou ulicí – Zdeněk Liška

Od 2. května 1972 zavedl pražský Dopravní podnik autobusovou linku X 128 vedenou v trase: Karlovo náměstí – Náměstí Míru – Orionka – Pod Rapidem – Sídliště Rybníčky. Rozsah provozu byl stanoven pouze na přepravní špičky pracovních dnů. Jednalo se tehdy o posilové spoje linky číslo 128, vedené ze Sídliště Rybníčky přes Karlovo náměstí do Jinonic. Po zrušení trolejbusového provozu v Praze,16. října 1972, obdržely tyto spoje nové číselné označení 180. V souvislosti se zahájením provozu prvního úseku pražského metra I. C (Kačerov – Sokolovská, nyní Florenc), dne 9. května 1974, začala „stoosmdesátka“ zajíždět ke stanici metra I. P. Pavlova.

 1975 – Ve výřezu linkového vedení vidíme trasu autobusové linky číslo 180 – Archiv DP

Počínaje 30. srpnem 1976 nastalo zkrácení trasy do zastávky Pod Rapidem. Další úprava trasy vstoupila v platnost 1. prosince 1977 a znamenala odklon ze zastávky Orionka přes Hollarovo náměstí do konečné Sídliště Malešice. První zrušení autobusové linky číslo 180 nakonec přišlo 1. července 1978. Na obě uvedené linky vypravoval dopravce standardně dlouhé autobusy. Ke znovuzavedení autobusové linky číslo 180 došlo 28. května 1979, ovšem v trase: Špejchar – Hradčanská – Břevnovská – Bílá Hora – Sídliště Řepy. Rozsah provozu měla stanoven jen na pracovní dny (celodenně), ale po 31. červenci 1982 začaly jezdit řepské napájecí linky číslo 180 a 225 celotýdenně. Mezi Špejcharem a Bílou Horou doplňovala stávající autobusovou linku číslo 108. Na „stoosmdesátce“ jezdily nejprve standardně dlouhé autobusy, které v nezjištěném termínu 80. let vystřídaly kloubové.

 19. října 1988 – Ikarus 280.08 ev. č. 4286 v obratišti Špejchar vypravený na linku číslo 180 – Jaroslav Veselý

Díky otevření tramvajové tratě: Vozovna Motol – Sídliště Řepy a zprovoznění úseku metra B na Dukelskou (dnes Nové Butovice) dne 26. října 1988, nastaly od následujícího dne, tedy od 27. října 1988, změny linkového vedení v dotčené oblasti města. Námi popisovaná linka tak měla trasu ve zkrácené a upravené podobě: Bílá Hora – Nevanova – Slánská – Sídliště Řepy. V úseku do Dejvic ji částečně nahradila nová autobusová linka číslo 463. Omezení rozsahu provozu jen na pracovní dny přišlo 14. ledna 1989.

 Ikarus 280 ev. č. 4503 vypravený na linku číslo 180 projíždí Motolem – yks82, web ikarusy.net

K 15. květnu 1989 byla autobusová linka číslo 180 sloučena se stávající posilovou linkou číslo 463, čímž se dostala do trasy: Kafkova – Břevnovská – Vypich – Dětská nemocnice (dnes Nemocnice Motol) – Nevanova – Bazovského – Blatiny – Sídliště Řepy. Přepravní směr na Bílou Horou obsloužila odkloněná autobusová linka číslo 257. Zároveň začala jezdit „stoosmdesátka“ také v sedlech pracovních dnů. Obě uvedené varianty námi popisované linky byly obsluhovány kloubovými autobusy.

Leden 1994 – Trasa se zastávkami autobusové linky číslo 180 uvedená v Seznamu linek a zastávek metra, tramvají a autobusů městské hromadné dopravy v Praze – sbírka Pavel Hypš

Další změna linky číslo 180 vstoupila v platnost až v souvislosti s otevřením úseku metra V. B (Nové Butovice – Zličín), dne 11. listopadu 1994, a znamenala odklon trasy přes zastávku Slánská, čímž se trasa dostala do podoby původní linky číslo 463. Řepské sídliště pak přes den obsluhovaly autobusové linky číslo 164, 225, školní linka číslo 437 a samozřejmě tramvajové linky číslo 4, 7 a 9.

25. září 2003 – Karosa B 731.1663 ev. č. 7031 na lince číslo 180 v zastávce Motol v Kukulově ulici – Zdeněk Liška

Do konce 90. let na „stoosmdesátce“ nedošlo k žádné další úpravě trasy, jen byl postupně upravován rozsah provozu (stále jen v pracovní dny) až do cca 20 h, což plošně souviselo s prodlužováním přepravních špiček v celé síti pražské městské hromadné dopravy. Od 24. ledna 2000 došlo k nahrazení kloubových autobusů standardně dlouhými vozy (včetně nízkopodlažních).

 29. října 2003 – Karosa B 731.1659.2 ev. č. 7246 na lince číslo 180 v konečné Sídliště Řepy – Zdeněk Liška

K zavedení celotýdenního a celodenního provozu na autobusové lince číslo 180 došlo až 30. srpna 2008. Současně linku obsluhovaly kloubové autobusy, ale jen v pracovní dny, o víkendech a státních svátcích standardně dlouhé autobusy.

15. července 2010 – Karosa B941 ev. č. 6209 v manipulační zastávce Kafkova – Pavel Hypš

Počínaje 1. říjnem 2010 vstoupilo v platnost prodloužení trasy ze stávající konečné Kafkova do terminálu metra Dejvická (v Šolínově ulici). Od 11. prosince 2011 byla trasa na opačné straně prodloužena o úsek: Sídliště Řepy – Halenkovská – Zličín, kde nahradila upravenou autobusovou linku číslo 164 a doplnila nově zavedenou linku číslo 264. Daným úsekem jezdil v pracovní dny ráno a odpoledne každý druhý spoj, v ostatních obdobích dne a týdne všechny spoje. Zároveň „stoosmdesátku“ obsluhovaly kloubové autobusy v pracovní dny do cca 20 h, standardní vozy v pracovní dny od 20 h a také o víkendech a státních svátcích.

15. dubna 2011 – Karosa B941 ev. č. 6201 v zastávce Vozovna Střešovice – Pavel Hypš

Už 2. ledna 2012 začaly na „stoosmdesátce“ v pracovní dny celodenně jezdit pouze kloubové autobusy. Od1. února 2014 se trasa dostala do současné podoby: Dejvická – Kafkova – Břevnovská – Vypich – Nemocnice Motol – Slánská – Sídliště Řepy – Halenkovská – Zličín – Obchodní centrum Zličín. Konečná zastávka Obchodní centrum Zličín se nachází před vstupem do obchodního domu IKEA, což byl původní název této zastávky. Úsekem: Obchodní centrum Zličín – Zličín jezdí všechny spoje od cca 5.30 h do 23 h dříve ukončené na Zličíně, tzn. v pracovní dny ráno a odpoledne každý druhý spoj, v ostatních obdobích dne a týdne všechny spoje. V daném úseku též jezdí vložené spoje, v pracovní dny v době od 13.30 h do 21.30 h a o víkendech a státních svátcích od 8.30 h do 21.30 h, na které jsou nasazovány v pracovní dny také standardně dlouhé autobusy. Díky uvedenému prodloužení byla zrušena „nákupní“ linka Avion. Ještě je nutné podotknout, že vybrané spoje i nadále končí v obratišti Sídliště Řepy. Od 14. prosince 2014 jsou kloubové vozy nasazeny na všechny spoje.

 9. února 2014 – SOR NB12 ev. č. 3630 u obchodního centra Zličín – Pavel Hypš

V souvislosti se stavbou tunelového komplexu Blanka se nedávno uvažovalo o další úpravě (prodloužení) autobusové linky číslo 180. Ze studie vyplývá, že trasa měla vést shodně ze Zličína až k Vozovně Střešovice a odtud nově ulicí Milady Horákové přes Hradčanskou, okolo smyčky Špejchar, tunelem do Holešovic na most Barikádníků a dále pokračovat po nynější trase autobusové linky číslo 201 do kbelské konečné Bakovská. Vzhledem k nemožnosti odstavování kloubových autobusů na Bakovské bylo od této varianty upuštěno.

2010 – 2014 – Nerealizovaný návrh prodloužení trasy autobusové linky číslo 180 – Sirka

Autor: Zdeněk Liška
Editace textu: Pavel Hypš
Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), knižní jízdní řády PID, web ropid.cz, poznatky autora
Poslední aktualizace: 6. února 2015

Podobné příspěvky

Napsat komentář