|

291

Midibusová linka číslo 291 měla svou nezastupitelnou roli v rámci Prážské integrované dopravy více než 13 let. Její provoz zajišťovaly výhradně nízkopodlažní midibusy Dopravního podniku hlavního města Prahy. Zpočátku z garáží Kačerov, později vystřídané garáží Vršovice.

 9. června 2013 – Ikarus E91 na lince číslo 291 projíždí ulicí Ke Karlovu kolem porodnice U Apolináře – Pavel Hypš

Poprvé linka číslo 291 vyjela do ulic dne 18. dubna 2003. Měla za úkol zajistit dopravní obslužnost především nemocničních komplexů v oblasti Karlova a severovýchodní části Nového města, které byly v posledních letech poměrně opomíjeny. Před zavedením linky číslo 291 jezdil na Karlov pouze jeden ranní spoj školní autobusové linky 552, v 80. letech tudy však vedly výrazně frekventovanější linky číslo 148 a 193 a v 70. letech těmito místy projížděly dokonce tramvaje.

 4. února 2009 – Ikarus E91 na lince číslo 291 v zastávce U nemocnice – Pavel Hypš

Linka číslo 291 se stala průkopníkem v oblasti využití midibusů nejen v Praze, ale v rámci celé Pražské integrované dopravy. Z počátku se zde objevovaly dva vozy Ikarus E-91. Postupem času se počet vozů navýšil až na 6 a také se rozrostl počet linek, na které byly vypravovány. Později byly nahrazeny modernějšími vozy SOR BN8,5 a Solaris Urbino 8,9.

25. března 2013 – SOR BN8,5 na lince číslo 291 u zastávky Karlovo náměstí – Pavel Hypš

Z počátku byla linka číslo 291 provozována jen během pracovních dnů s celodenním intervalem 15 minut, který byl postupem času v ranní špičce pracovních dnů zkrácen na 10 minut. Postupem času byl též zaveden víkendový provoz s intervalem 30 minut během celého dne. V pracovní dny provoz zajišťovaly dva vozy, o víkendech stačil jeden.

 29. listopadu 2008 – Ikarus E91 na lince číslo v zastávce I.P.Pavlova – Pavel Hypš

Za celou svou existenci neprošla linka číslo 291 žádnou změnou trasy, a to až do svého zrušení. Autobusy na naprosto totožné trase však můžeme potkávat i dnes, avšak již pod číselným označením 148. Ke dni 15. října 2016 byla linka totiž v praxi pouze přečíslována, jelikož číselná řada 270 až 299 bude využita nově pro školní autobusové linky.

 21. dubna 2016 – Solaris Urbino 8,9 na lince číslo 291 u zastávky Apolinářská – Pavel Hypš

Autor: Ladislav Holík
Editace textu: Pavel Hypš
Zdroje: web ropid.cz

Text zveřejněn: 19. října 2016

Podobné příspěvky

Napsat komentář