|

121

S autobusovou linkou Pražské integrované dopravy (PID) číslo 121 a jejími předchůdkyněmi se v síti pražských autobusů setkáváme od roku 1936. Za tu dobu byla během druhé světové války na téměř tři roky zrušena a následně prošla několika změnami. Dopravcem se stal pražský Dopravní podnik a jeho předchůdce Elektrické podniky. „Stodvacetjednička“ nesla zhruba 15 let písmenné označení. Většinou její provoz zajišťovaly (a zajišťují) standardně dlouhé autobusy, v poslední době je doplnily také kloubové vozy a midibusy.

29. srpna 2014 – SOR BN 12 ev. č. 3672 na lince číslo 121 v zastávce Sídliště Pankrác – Zdeněk Liška

Od 8. listopadu 1936 zavedly pražské Elektrické podniky autobusovou linku označenou písmenem L v trase:Lhotka, u koupadel – Korandova ul. – Vinutá ul. – Ledárny. Rozsah provozu byl celotýdenní. Až vlivem válečných událostí nastalo 15. listopadu 1942 omezení provozu pouze na všední dny a 27. září 1943 zrušení linky. Znovuzavedení „elka“ přišlo 17. června 1946, ovšem v trase: Lhotka – Klánova – Ledárny. Zpočátku měla linka stanoven rozsah provozu na špičky všedních dnů, ale později jezdila celotýdenně. Při reorganizaci linkového vedení pražské městské dopravy, uskutečněné k 31. prosinci 1951, obdržela autobusová linka L nové číselné označení 121. Prodloužení o úsek: Lhotka – Nemocnice Krč – Kačerov vstoupilo v platnost 29. listopadu 1954.

 1941 – Ve výřezu linkového vedení vidíme načrtnutou autobusovou linku L – Archiv DP

K 9. říjnu 1961 byly zavedeny vybrané spoje jezdící přes Výzkumné Ústavy A. S. Popova, jež měly stanoven rozsah provozu jen na špičky všedních dnů a soboty, ostatní spoje vedly přes Lhotku. Už 1. února 1962 směřovaly všechny spoje přes Lhotku. Od 15. července 1963 měla „stodvacetjednička“ trasu: Chodov – Spořilov – Hlavní – U mostu – Kačerov – Nádraží Braník, přičemž od 24. února 1964 přestala obsluhovat zastávku Hlavní. Ke dni 5. října 1964 nastalo zkrácení trasy do konečné Spořilov, ale 4. července 1966 přišlo opětovné prodloužení až na Chodov.

 Květen 1975 – Ve schématu linkového vedení je vidět trasa „stodvacetjedničky“ – Archiv DP

Změna koncového úseku trasy vstoupila v platnost 5. října 1970 a „stodvacetjednička“ tak nově vedla trasou: Chodov – Spořilov – Korandova – Na Lysinách – Černý kůň – Nádraží Braník. Ještě k 19. říjnu 1970 byl upraven další úsek: Chodov – Spořilov – V Zápolí – Na rolích – Budějovické nám. – V podzámčí – Nádraží Braník. Dne 17. ledna 1972 došlo k zavedení polonočního provozu v úseku: Chodov – Budějovické nám., ale už 17. února téhož roku obdržely polonoční spoje označení číslem 378. Zastávku Na Sádce začala obsluhovat námi popisovaná linka po 24. září 1973. Díky otevření prvního úseku pražského metra (Kačerov – Sokolovská, nyní Florenc) dne 9. května 1974, začala zajíždět autobusová linka číslo 121 právě do terminálu metra Kačerov.

 30. října 2003 – Karosa B 732 R ev. č. 5772/II na lince číslo 121 v terminálu Roztyly – Zdeněk Liška

K 22. květnu 1978 byly v přepravních špičkách pracovních dnů zavedeny vybrané spoje jedoucí z Chodova dál přes zastávku Majerova do konečné Sídliště Jižní Město a už od 28. srpna 1978 sem směřovaly všechny spoje. Zkrácení „stodvacetjedničky“ do terminálu Kačerov nastalo 8. listopadu 1980. Tato změna byla vyvolána otevřením (7. listopadu 1980) úseku metra II. C (Kačerov – Kosmonautů, nyní Háje). Další úprava vstoupila v platnost 27. října 1982 a znamenala změnu části trasy: Kačerov – Michelský les – Nad Havlem – Zálesí – Nádraží Braník. Od 27. května 1995, v souvislosti se zprovozněním tramvajové tratě do Modřan, se trasa autobusové linky číslo 121 dostala do podoby: Roztyly – Hlavní – Spořilov – Kačerov – V Zápolí – Na rolích – Budějovická – Na staré cestě – Zálesí – Novodvorská – Klánova – Na lysinách – Nádraží Braník. Přibližně v uvedené podobě setrvala přes deset let.

 26. června 2004 – Karosa B 731 ev. č. 7164 na lince číslo 121 v konečné Nádraží Braník – Zdeněk Liška

Zkrácení trasy do konečné Sídliště Spořilov nastalo k 10. listopadu 2005. Tato změna byla vyvolána prodloužením stávající autobusové linky číslo 136 do konečné Koleje Jižní Město. Současně došlo ke zkrácení autobusové linky číslo 118. Prodloužení trasy „stodvacetjedničky“ do podoby: Sídliště Spořilov – Nádraží Braník – Pobřežní cesta – Lihovar – Správa sociálního zabezpečení – Na Knížecí se týkalo pouze vybraných spojů jezdících pouze ve špičkách pracovních dnů. Uvedená změna vstoupila v platnost 1. září 2009. O tři roky později, konkrétně 1. září 2012, došlo k další úpravě trasy: Budějovická – Lísek – Nádraží Krč – Nádraží Braník.

 31. května 2007 – Karosa B 731 ev. č. 7160 na lince 121 u Nádraží Braník – Zdeněk Liška

Do současné podoby: Podolská vodárna – Klikovka – Pražského povstání – Kavčí Hory – Sídliště Pankrác – Pankrác (metro C) – Budějovická (metro C) – Antala Staška – Na staré cestě – Nádraží Braník se „stodvacetjednička“ dostala 29. června 2013. K témuž datu jezdily na lince do cca 20 h standarní autobusy, večer a o víkendech midibusy. V úseku: Kavčí Hory – Podolská vodárna nahradila autobusová linka číslo 121 linku číslo 148. Zajímavostí se stalo zavedení školního spoje v trase: Sulická – Nádraží Braník, k datu 31. října 2013. Ten je zajišťován kloubovým autobusem. Dosud poslední změna vstoupila v platnost 2. března 2014 a přinesla s sebou trvalé zavedení midibusů o víkendech.

24. května 2014 – Solaris Urbino 8,9 LE ev. č. 2048 na lince číslo 121 v zastávce Pražského povstání – Zdeněk Liška

Autor: Zdeněk Liška
Editace textu: Pavel Hypš
Zdroje: Linky pražské MHD 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), web ropid.cz, web mhdpraha.pes.cz
Poslední aktualizace: 15. října 2014

Podobné příspěvky

Napsat komentář