|

462

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 462 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. V letech 1984 až 1989 plnila úlohu účelové linky. Od prosince 2007 je regionální linkou v oblasti Strančic a Kunic, přičemž její spoje jsou tvořeny přejezdy z kmenové linky číslo 461. Dopravcem nejprve byl pražský dopravní podnik a od prosince 2007 firma Connex Praha, s. r. o. (a její nástupnické organizace Veolia Transport Praha s. r. o., Arriva Praha a od roku 2017 pak Arriva City, provozovna Praha-Malešice). Na „čtyřistašedesátdvojku“ byly (a jsou) nasazovány autobusy různých délek a provedení.

Číslo 462 se poprvé objevovalo u účelových linek pro zvláštní účely, kdy takto byla přečíslována původní účelová autobusová linka číslo 62. V letech 1984 a 1985, vždy 1. května, se jednalo o svozové autobusy ze Sídliště Zahradní Město západ (dnes Jesenická) na náměstí Jiřího z Poděbrad, jedno ze shromaždišť prvomájových průvodů. Ještě v červnu 1985 posílila linka číslo 462 provoz linky číslo 176 a zajistila návoz a odvoz cvičenců ze spartakiády na Stadionu Strahov do centra Prahy, náměstí I.P.Pavlova. Znovu jsme se s linkou číslo 462 mohli setkávat od 4. září 1989, která tehdy vedla trasou: Slánská – Sídliště Zličín. Rozsah provozu měla stanoven pouze na přepravní špičky pracovních dnů, kdy v ranní přepravní špičce jezdily autobusy ve směru tam a v odpolední přepravní špičce ve směru zpět. Linka zřejmě sloužila k posílení dopravy k nově otevřenému závodu ČKD. Ke zrušení účelové autobusové linky číslo 462 došlo už ke dni 27. listopadu 1989. Tehdy „čtyřistašedesátdvojku“ provozoval pražský dopravní podnik.

Až od 9. prosince 2007 se autobusová linka číslo 462 objevila (již) v systému PID, kdy byla zavedena v trase: Strančice, železniční stanice – Kunice – Kunice, Všešímy. Od počátku v zastávce Strančice, železniční stanice existují návaznosti na vlaky.

9. prosince 2007 – Jízdní řád nově zavedené regionální autobusové linky číslo 462 vyobrazený v dobovém knižním jízdním řádu platném pro roky 2007 až 2008 – sbírka Pavel Hypš

Rozsah provozu byl (a dosud je) stanoven pouze na pracovní dny, a to jen v době od cca 6.30 h do cca 18.30 h. V prvním roce provozu linka číslo 462 obsahovala jen tři páry spojů, od prosince 2008 pak čtyři páry spojů. Postupem času rostly počty spojů na současných devět párů.

15. prosince 2008 – Jízdní řád autobusové linky číslo 462 vyobrazený v dobovém knižním jízdním řádu platném od 15. prosince 2008 – sbírka Pavel Hypš

K významné změně trasy „čtyřistašedesátdvojky“ došlo ode dne 28. srpna 2016, kdy vybrané spoje začaly zajíždět ke Střední škole řemesel (SŠŘ) v Kunicích. Právě před SŠŘ vzniklo i autobusové obratiště, kde některé spoje jsou ukončeny. Další změna trasy vstoupila v platnost od 2. října 2023, kdy ze zastávky Strančice, železniční stanice jeden ranní spoj (pouze ve směru tam) pokračuje přes zastávku Mnichovice, náměstí do konečné Mnichovice, Požární dům. Důvodem je doprava žáků do školských zařízení. Pro úplnost dodejme, že aktuálně poslední spoj linky číslo 462 ze zastávky Strančice, železniční stanice pokračuje do Velkých Popovic k pivovaru (po trase kmenové linky číslo 461).

Zdroje:

  • Dobové knižní jízdní řády;
  • www.pid.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář