|

BBC

Smluvní autobusová linka spojující kancelářský komplex Brumlovka se stanicí metra Budějovická vyjela poprvé 3.května 2007 v trase Budějovická – Brumlovka – Brumlovka, Za Betou a zpět. Linka byla značena zkratkou BBC (BB Centrum) a licenčním číslem 103123. Bezplatný provoz této linky mohli cestující a především zaměstnanci kancelářských budov využívat od pondělí do pátku od 7 do 19 hodin a to v intervalu 6 minut ve špičce a 12 minut v sedle. Na provoz této linky byly pořízeny dva třídveřové částečně nízkopodlažní vozy SOR BN 9.5 v reklamním potisku BB Centra.

23. května 2013 – Autobus SOR BN9.5 projíždí Vyskočilovou ulicí – Jiří Vařečka

Provozovatelem od samého počátku je společnost Connex Praha, s.r.o., která se během provozu stačila k 15.říjnu 2008 přejmenovat na Veolia Transport Praha, s.r.o. a od 1. července 2013 je společnost převzatá dopravní skupinou Arriva (Arriva Praha, s.r.o.)

4. května 2007 – SOR BN 9.5 registrační značky 7A4 3542 zachycen na odstavné ploše u metra Budějovická – Jiří Vařečka

Během svého provozu, mimo změn označení dopravce nebo obměnu reklamního polepu autobusů, prodělala pod označením BBC pouze jednu změnu. A to k 1. září 2009, kdy došlo ke zkrácení intervalu ve špičkách a naopak prodloužení intervalu během dopoledne. Dokázal se tak zefektivnit provoz za využití stejného počtu spojů.

23. května 2013 – Vůz SOR BN10.5 zapůjčený od výrobce poblíž zastávky Filadelfie – Jiří Vařečka

Dosud největší změnou, kterou tato minibusová smluvní linka prodělala, bylo k 1.listopadu 2011 rozšíření provozu linky. Došlo k přejmenování linky BBC na BB1 a zavedení linky BB2 (licenční číslo 103103) v trase Budějovická – Filadelfie – Brumlovka – Budějovická. V souvislosti s touto změnou proběhly změny provozních parametrů a byl pořízen další minibus SOR BN 9.5 a to registrační značky  2AM 5902.

5. března 2013 – Zkušební elektrobus Solaris Urbino PZ 778AU na lince BB2 v úseku mezi zastávkami Filadelfie a Brumlovka – Jiří Vařečka

Aktuální provoz obou linek zajišťují tedy tři autobusy, které jsou nasazovány z provozovny Vršovice (ul. U Seřadiště) na „kurzy“ BB1/1, BB2/1 a BB2/2. Vozy celý den jezdí svou linku, až na pořadí BB2/1, které ve 12:29 h vykoná pár spojů na lince BB1.

 3. září 2013 – Náhradní autobus SOR BN12 přijíždí k zastávce Budějovická – Pavel Hypš

V případě výpadku některého z nasazovaných vozidel je vypravován kterýkoliv autobus společnosti. Náhradními autobusy jsou vozy SOR CN 8.5, ale je známo i vypravení SOR BN 12, vysokopodlažní městské Karosy nebo kloubového Mercedesu.

Schéma vedení BBC linek

Autor: Jiří Vařečka
Poslední aktualizace: 14. listopadu 2013

Podobné příspěvky

Napsat komentář