|

124

Linka číslo 124 zajišťuje více než 50 let dopravní obsluhu vilové čtvrti Dobeška na Praze 4. Postupem času se její význam zvyšuje a několikrát byla prodlužována. Po celou dobu provozu je jejím dopravcem Dopravní podnik hlavního města Prahy, a zajišťují ji vozy stadndardní délky, vybrané spoje jsou dnes garantovaně nízkopodlažní.

6. dubna 2008 – Konečná zastávka Dvorce, kam linka číslo 124 jezdí od svého zavedení v roce 1959 – Pavel Hypš

Poprvé vyjíždí do pražských ulic linka číslo 124 dne 1. září 1959 v trase: DVORECKÉ NÁMĚSTÍ – U školy – Na Dobešce (T) – V Křovinách (Z) – Na Zemance – RYŠÁNKA. Již od 1. prosince 1959 dochází k úpravě trasy, kdy je vedena obousměrně přes zastávku V Křovinách a zastávce Na Dobešce je zrušena.

 3. února 2008 – Karosa Citybus 12M v zastávce Dvorce – Pavel Hypš

Od 3. října 1960 jsou linky číslo 124 a 118 prodlouženy z Ryšánky (resp. Zelené lišky) přes Hadovitou k tramvajové trati na Michelské náměstí. K dalšímu prodloužení obou linek, tentokrát na Kloboučnickou, došlo od 2. května 1961.

15. ledna 1962 – Jízdní řád linky číslo 124 – sbírka Pavel Hypš

S platností od 2. září 1963 byla „stodvacetčtyřka“ vedena přes zastávku Na Strži. K další změně dochází až 19. října 1970, odkdy je, spolu s linkami číslo 118 a 121, vedena z Budějovického náměstí do zastávky Na Rolích a dále do Michle.

19. července 1965 – Schéma trasy linky číslo 124 – publikace Linky MHD v Praze 1829-1990

Počínaje 16. říjnem 1972 je pro linky číslo 124 a 178 zřízena zastávka Sídliště Antala Staška. Od 22. prosince 1974 je ovšem vyměněna za zastávku Krčská. Ke 23. listopadu 1990 dochází k výraznému prodloužení linky číslo 124, a to z Kloboučnické přes Ukrajinskou a Kodaňskou do terminálu Želivského. Nahradila zde zkrácenou linku číslo 106 a odkloněnou linku číslo 127.

1. září 1989 – Schéma trasy linky číslo 124 – sbírka Pavel Hypš

Během reorganizace linkového vedení v oblasti Modřan a Braníka, platné k 27. květnu 1995, je námi popisovaná linka navrácena do ulice Antala Staška, jako tomu bylo do roku 1974. Od června 1996 začala touto ulicí jezdit pouze ve směru do Michle, opačně vedla opět přes zastávku Krčská. Dne 18. leda 1997 došlo ke zkrácení do trasy: Dvorce – Kavkazská.

2. září 2000 – Jízdní řád linky číslo 124 – sbírka Pavel Hypš

Počínaje 2. zářím 2006 se, kvůli nutnosti zajistit dopravní obsluhu nově vzniklého vršovického justičního paláce, linka číslo 124 opět vrací do původní trasy na Želivského. Od 14. dubna 2009 je zavedeno zastavování „stodvacetčtyřky“ v zastávce linky číslo 121 Na Strži.

 30. ledna 2007 – Karosa B732 ev. č. 5868 přijíždí na lince číslo 124 do terminálu Želivského – Pavel Hypš

Jako náhrada zrušené linky číslo 234 je od 1. září 2009 prodloužen přibližně každý druhý spoj linky číslo 124 z Želivského přes zastávky Mezi Hřbitovy, Červený dvůr, Malešická a Vackov do obratiště Habrová.

 22. února 2010 – Karosa Citybus ev. č. 3029 na lince číslo 124 v obratišti Habrová – Pavel Hypš

Od 1. září 2012 je „stodvacetčtyřka“ opětovně vedena obousměrně přes zastávku Krčská, stejně jako tomu bylo do roku 1996. Ke stejnému datu byla zřízena zastávka Pod Jezerkou, přímo na tramvajovém tělese. Po rekonstrukci Michelské ulice došlo od 20. listopadu 2012 k přesunu stávajících zastávek Michelská a zřízení nové zastávky Ohradní.

30. března 2015 – Karosa Citybus ev. č. 3315 na lince číslo 124 v zastávce Ohradní – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: publikace Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Pavel Fojtík), publikace 20 let Ropid (kolektiv autorů), web ropid.cz
Poslední aktualizace: 11. června 2015

Podobné příspěvky

Napsat komentář