|

122

Bezmála 60 let brázdila pražské ulice městská autobusová linka číslo 122, původně zřízená jako „tovární linka“ pro dopravu dělníků Závodu Kablo. Později měl vliv na její trasování rozvoj sítě podzemní dráhy (metra) nebo dílčí úpravy linkového vedení povrchové dopravy. Dopravcem „stodvacetdvojky“ byl vždy pražský Dopravní podnik, který na ni nasazoval výhradně standardně dlouhé (včetně nízkopodlažních) a krátce i kloubové autobusy. Zajímavostí jistě je i fakt, že na tuto linku byly naposledy nasazeny v pravidelném provozu autobusy Karosa B 732.

19. dubna 2013 – Karosa B 732 R ev. č. 5885/II vypravená naposledy do pravidelného provozu na zvláštní pořadí linky číslo 122. Snímek byl pořízen v terminálu Depo Hostivař – Zdeněk Liška

Od 3. ledna 1954 zavedl pražský Dopravní podnik autobusovou linku číslo 122 v trase: Chodov – U křížku – Nádraží Hostivař – Závod Kablo. Rozsah provozu byl stanoven na špičky všedních dnů a až do roku 1968 na ní platil výjimečný nepřestupný tarif. V nezjištěném datu roku 1968 došlo k prodloužení linky z Chodova až na Spořilov, kudy zpočátku jezdily jen vybrané spoje a později všechny spoje. Počínaje 24. zářím 1973 měla „stodvacetdvojka“ upravenou trasu: Spořilov – Chodov – Náměstí Jana Marata – Závod Kablo, přičemž úseky: Spořilov – Chodov a Náměstí Jana Marata – Závod Kablo jezdila pouze ve špičkách pracovních dnů. Ve zbývající části, tzn. Chodov – Náměstí Jana Marata jezdila ve špičkách a v sedlech pracovních dnů.

 1959 – Ve výřezu linkového vedení pražské městské dopravy vidíme načrtnutou autobusovou linku číslo 122 – Archiv DP

V souvislosti s otevřením prvního úseku pražského metra I. C (Kačerov – Sokolovská, nyní Florenc) dne 9. května 1974, došlo u „stodvacetdvojky“ k úpravě trasy: Budějovická – Spořilov – Náměstí Jana Marata – Kablo, ovšem úsekem: Náměstí Jana Marata – Kablo jezdily vybrané spoje ve špičkách pracovních dnů a o sobotách odpoledne. Zbývající část obsluhovala linka celotýdenně. Prodloužení z konečné Kablo do konečné Léčiva nastalo 26. března 1975, přičemž rozsah provozu zůstal shodný jako v předchozí úpravě. Od 17. července 1976 vybrané spoje autobusové linky číslo 122 nekončily na Kablu, ale právě v konečné Léčiva.

1986 – Autobusová linka číslo 122 uvedená v knižním jízdním řádu – sbírka Pavel Hypš

Už k 6. prosinci 1976 měla námi popisovaná linka upravenou trasu: Ryšánka – Budějovická – Spořilov – Náměstí Jana Marata – Sklářská – V Chotejně – Kablo – Léčiva. Úsekem: Náměstí Jana Marata – Léčiva jezdily vybrané spoje v pracovní dny a některé spoje v sobotu odpoledne. Další změnu vyvolalo otevření úseku metra II. C (Kačerov – Budovatelů, nyní Chodov – Kosmonautů, nyní Háje) už 7. listopadu 1980. Od následujícího dne, tedy od 8. listopadu 1980, měla „stodvacetdvojka“ dál upravenou trasu: Budovatelů (nyní Chodov) – Benkova – K obecním hájovnám – Sklářská – Léčiva. K témuž datu nastalo omezení rozsahu provozu jen na přepravní špičky pracovních dnů. Počínaje 30. srpnem 1982 zajížděla autobusová linka číslo 122 do obratiště Nádraží Hostivař, kde byla v mimošpičkovém období ukončena. Z dostupných informací vyplývá, že obratiště, resp. přestupní terminál Nádraží Hostivař, byl uveden do trvalého užívání 4. října 1982 (některé zdroje uvádí rok 1984?), kdy zároveň došlo k otevření tramvajové tratě: Náměstí Jana Marata – Nádraží Hostivař. Ještě k 30. srpnu 1982 přišlo zavedení celotýdenního rozsahu provozu.

6. listopadu 2003 – Karosa B 731.1663 ev. č. 7014 na lince číslo 122 v obratišti Chodov – Zdeněk Liška

Už 27. listopadu 1982 došlo k odklonu trasy do terminálu metra Družby (nyní Opatov), odkud po 23. únoru 1983 pokračovala do konečné Koleje Jižní Město. K 17. červnu 1985 měla autobusová linka číslo 122 dál upravenou trasu: Budovatelů (nyní Chodov) – Volha – U dálnice – Družby (nyní Opatov) – K obecním hájovnám – Nádraží Hostivař – Léčiva. Od 2. dubna 1988 začaly celotýdenně jezdit některé vybrané spoje také úsekem: Nádraží Hostivař – Léčiva. Mezi květnem 1995 až říjnem 19971) nastalo zkrácení trasy všech spojů do zastávky Nádraží Hostivař a zároveň přišla úprava rozsahu provozu, kdy linku tvořily spoje jezdící v pracovní dny dopoledne a večer a také v neděli odpoledne. Počínaje 4. říjnem 1997 jezdila námi popisovaná linka vybranými spoji v pracovní dny opět na konečnou Léčiva. Rozsah provozu byl stanoven na pracovní dny (celodenně) do cca 20 h a k tomu jezdilo několik večerních spojů. Současně existoval i nedělní provoz v době od cca 16 h do cca 20 h, jehož zrušení nastalo až 1. září 2004, kdy ho částečně nahradily posílené autobusové linky číslo 177 a 195.

 28. srpna 2008 – Karosa 2071.40 ev. č. 3449 na lince číslo 122 v zastávce Opatov – Pavel Hypš

Jelikož stávající autobusové linky číslo 177 a 195 kapacitně nepokrývaly přepravní poptávku v dopoledním období pracovních dnů, došlo 30. srpna 2003 k zavedení intervalu 30 min. a to v relaci: Chodov – Nádraží Hostivař, přičemž každý druhý spoj pokračoval dál do konečné Léčiva. Zároveň vznikly vložené spoje vedené úsekem: Volha – Chodov (pouze v uvedeném směru), čímž souhrnný interval v dané části trasy činil 15 min. Pro návoz studentů z vysokoškolských kolejí do školských zařízení byly k 3. dubnu 2006 zřízeny další vložené spoje: Chodov – Volha provozované na konci ranní přepravní špičky pracovních dnů (resp. dnů školního vyučování). Do konečné Nádraží Hostivař jezdila „stodvacetdvojka“ cca do 21.30 h, úseky: Nádraží Hostivař – Léčiva a Volha – Léčiva obsluhovaly jen vybrané spoje. Celkový rozsah provozu byl stanoven na pracovní dny v době od cca 5 h do cca 22 h. Právě uvedené vložené spoje: Chodov – Volha nahradila od 9. prosince 2007 upravená a posílená stávající autobusová linka číslo 114. Za zmínku ještě stojí přejmenování konečné Léčiva na nový název Zentiva, uskutečněné k 30. červnu 2007.

 4. srpna 2011 – Karosa B741 ev. č. 6120 na lince číslo 122 přijíždí do zastávky Opatov – Pavel Hypš

Výrazné změny autobusové linky číslo 122 vstoupily v platnost 1. září 2009, kdy se trasa dostala do podoby: Depo Hostivař – Na Homoli – Radiová – Kablo – Zentiva – Nádraží Hostivař – K obecním hájovnám – Opatov – Metodějova – Háje – Jižní Město. Linku nově obsluhovaly kloubové a také standardně dlouhé autobusy. Rozsah provozu byl stanoven na přepravní špičky pracovních dnů a také existovalo několik vybraných spojů jezdících ve večerních hodinách pracovních dnů. K 6. březnu 2011 zavedl dopravce provoz garantovaných spojů nízkopodlažními autobusy. Ke zkrácení trasy do úseku: Opatov – Depo Hostivař došlo 1. září 2012. K témuž datu nastalo zrušení provozu kloubových autobusů a tak linku opět obsluhovaly pouze standardně dlouhé autobusy. Už 29. června 2013 došlo ke zrušení autobusové linky číslo 122, kdy ji nahradily stávající linky číslo 101 a 181.

19. dubna 2013 – Karosa B732 ev. č. 5897 na lince číslo 122 v poslední den provozu vozů tohoto typu – Sirka

Poznámka:

1) Přesné datum se autorovi nepodařilo zjistit.

Autor: Zdeněk Liška
Zdroje: Linky pražské MHD 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), Pražský dopravní zeměpis svazek 3 obce připojené ku Praze v roce 1922 (Fojtík P., Prošek F.), web ropid.cz
Poslední aktualizace: 1. prosince 2014

Podobné příspěvky