|

145

13. dubna 2019 – Karosa B951E na lince číslo 145 v obratišti Sídliště Čimice – Zdeněk Liška

S autobusovou linkou Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 145 jsme se mohli v  pražských ulicích setkávat nejprve mezi léty 1966 až 2008. Po celou tuto dobu spojovala především Vysočany se Zahradním Městem a v první polovině 70. let patřila do sítě tzv. překryvných autobusových linek. Znovu se na scéně objevuje autobusová linka číslo 145 od října 2016, kdy spojuje terminál metra Kobylisy s územím Čimic. Provozovatelem a zároveň dopravcem byl (a je), v obou případech existence „stočtyřicetpětky“, pražský Dopravní podnik, který na ni nasazoval (a nasazuje) jak standardně dlouhé tak i kloubové autobusy.

70. léta – Škoda 706 RTO CAR ev. č. 4761/II na lince číslo 145 v Novém Hloubětíně – repro z knihy Autobusy a trolejbusy pražské městské hromadné dopravy (foto T. Dvořák)

Od 30. května 1966 zavedl pražský Dopravní podnik autobusovou linku číslo 145 v trase: Vysočany, Zákostelní(zastávka se nacházela přibližně v oblasti nynějšího Náměstí OSN) – Harfa – Nákladové nádraží Žižkov – Skalka – Zahradní Město – Hostivař, přehrada. Rozsah provozu měla stanoven celodenní, ale jen ve všední dny, ovšem úsekem: Zahradní Město – Hostivař, přehrada jezdily spoje pouze o sobotách odpoledne a jen v letním období. Už 19. září 1966 nastalo zkrácení trasy na Zahradní Město a zároveň byl omezen rozsah provozu na špičky všedních dnů. Zanedlouho, 2. ledna 1967, došlo k odklonu (prodloužení) trasy do Nového Hloubětína. K 18. prosinci 1967 měla „stočtyřicetpětka“ trasu: Nový Hloubětín – Vysočanské nám. – Spojovací – Limuzská – Skalka – Zahradní Město. Drobné rozšíření provozu na špičky pracovních dnů vstoupilo v platnost 5. října 1968. Díky vzniku tzv. překryvné sítě autobusových linek, k 1. únoru 1971, obdržela autobusová linka číslo 145 nové číselné označení 245. Počínaje 13. listopadem 1972 nastalo prodloužení trasy ze stávající konečné Zahradní Město do zastávky Zahradní Město, Cíl (nyní Centrum Zahradní Město). V souvislosti se zprovozněním prvního úseku pražského metra I. C (Kačerov – Sokolovská, nyní Florenc), dne 9. května 1974, nastalo zrušení tzv. překryvné sítě a tak námi popisovaná autobusová linka získala zpět své původní označení číslem 145.

1986 – Autobusová linka číslo 145 zveřejněná v knižním jízdním řádu – sbírka Pavel Hypš

Od 3. dubna 1978 došlo k odklonu (prodloužení) trasy „stočtyřicetpětky“ ze zastávky Zahradní Město přes Nám. Jana Marata do konečné Sídliště Hornoměcholupská. Obsluhování zastávky Hornoměcholupská  (pouze ve směru Sídliště Hornoměcholupská) začalo až 20. prosince 1980. Další prodloužení koncového úseku vstoupilo v platnost 4. listopadu 1984 a tak se trasa námi popisované linky dostala do podoby: Nový Hloubětín – Harfa – Spojovací – Limuzská – Skalka – Na Groši – Na Košíku – Družby (nyní Opatov) – Koleje Jižní Město. Už 17. června 1985 přišla úprava koncového úseku: Družby – U dálnice – Jarníkova – Budovatelů (nyní Chodov).

Asi polovina 90. let – Ikarus 280 na lince číslo 145 v obratišti Nový Hloubětín – statistik, web ikarusy.net

V období mezi 3. listopadem 1985 a 1. květnem 1986 došlo k drobným úpravám trasy v oblasti Chodova, což dokládá níže umístěný obrázek – sken trasy a zastávek linky číslo 145 ze „Seznamu linek a zastávek metra, tramvají a autobusů městské hromadné dopravy v Praze“ z ledna 1994. V dosud nezjištěném termínu první poloviny 90. let byl na „stočtyřicetpětce“ patrně zaveden celotýdenní provoz. Počínaje 18. listopadem 1995 došlo ke zkrácení do terminálu u stanice metra Opatov a nahrazení kapacitní autobusovou linkou číslo 177. Od 4. října 1997 pak došlo k odklonu ze Skalky do konečné Jesenická, díky čemuž autobusová linka číslo 145 nahradila zrušenou autobusovou linku číslo 169. Další změna trasy proběhla po otevření metra na Černý Most k 9. listopadu 1998, kdy se dostala do podoby: Lovosická (nyní Poliklinika Prosek) – Sídliště Prosek – Vysočanská – K Žižkovu – Spojovací – Limuzská – Skalka – Zahradní Město – Jesenická. Rozsah provozu měla „stočtyřicetpětka“ stanoven pouze na přepravní špičky pracovních dnů. Z velké části v uvedené trase doplňovala a posilovala autobusové linky číslo 177 a 195.

Leden 1994 – Trasa se zastávkami autobusové linky číslo 145 – sbírka Pavel Hypš

V souvislosti s prodloužením trasy metra C do stanice Ládví, dne 26. června 2004 došlo k odklonu trasy autobusové linky číslo 145 právě na Ládví, čímž částečně nahradila zrušenou autobusovou linku číslo 127. Pro námi popisovanou linku vstoupila v platnost tato změna až v pondělí 28. června 2004.

5. května 2008 – Karosa B732 ev. č. 5587/II na lince číslo 145 na Proseku – Jiří Vařečka

Od 1. prosince 2005 začala být, kvůli posílení linky číslo 156, vedena Českolipskou ulicí a v trase: Ládví – Českolipská – Prosek – Vysočanská – K Žižkovu – Spojovací – Limuzská – Skalka – Zahradní Město – Jesenická setrvala „stočtyřicetpětka“ až do svého zrušení ke dni 9. května 2008. To bylo vyvoláno prodloužením trasy metra C do stanice Letňany, přičemž autobusovou linku číslo 145 nahradily stávající upravené linky číslo 134 a 195.

6. května 2008 – Karosa B 931 ev. č. 7342 na lince číslo 145 u zastávky Sídliště Malešice – Jiří Vařečka

V souvislosti se změnami v pražské povrchové dopravě došlo od 15. října 2016 ke znovuzavedení autobusové linky číslo 145, ale tentokrát v trase: Kobylisy – Vozovna Kobylisy – Přívorská – Čimice – Sídliště Čimice. Rozsah provozu je celotýdenní. Svým trasováním „stočtyřicetpětka“ v době svého zavedení nahradila upravenou (odkloněnou) autobusovou linku číslo 183.

8. března 2019 – Karosa B951E na lince číslo 145 v terminálu Kobylisy – Pavel Hypš

Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Prošek F., Fojtík P.), Seznam linek a zastávek metra, tramvají a autobusů městské hromadné dopravy v Praze (vydání leden 1994 a květen 1995), knižní jízdní řády PID, web ropid.cz, publikace 20 let Ropid, web doprava.cx (Dopravní měsíčník listopad 1997 a listopad 1998), web sporilov.info (Historie linky číslo 270), web prazsketramvaje.cz (Z archivu)

Podobné příspěvky

Napsat komentář