|

19

25. června 2015 – Karosa B952E na školním spoji linky číslo 19 projíždí sídlištěm Růžový Vrch – Pavel Hypš

S karlovarskou městskou autobusovou linkou číslo 19 se setkáváme s přestávkou od roku 1987. Po celou dobu své existence zajišťuje především základní dopravní obslužnost obce Otovice u Karlových Var. Dopravní podnik města Karlovy Vary na ni nasazuje vozy standardní délky, v minulosti se na vybraných spojích objevovaly i vozy kloubové. Od jejího znovuzavedení roku 2009 je většina spojů garantovaně nízkopodlažní.

11. března 2011 – Ikarus 412 jako linka číslo 19 v terminálu Tržnice – Pavel Hypš

Poprvé vyjíždí „devátenáctka“ do ulic 28. listopadu 1987 v trase: Tržnice – Elite – Jáchymovská (dnes Růžový Vrch) – Silnice národní podnik (dnes Fričova) – Vřídlo výrobní družstvo (dnes Kamenického) – Elektrosvit – Na Stezce – Kovošrot (dnes Na Pasece) – Dalovice železniční stanice – Panelárna – Otovice, rozcestí (dnes Otovice, pošta) – Otovice, Okresní správa silnic (dnes Otovice, Správa a údržba silnic). Nahradila v Otovicích linku číslo 10, zkrácenou na Tržnici.

1990 – Ikarus 280 na lince číslo 19 v terminálu Tržnice – sbírka k293

Je nutné zmínit, že Otovice byly v té době součástí Karlových Varů, k jejich odtržení došlo až roku 1990. Na trasování linky ale tato situace neměla žádný vliv. Změna přišla až roku 1994, kdy Otovice začaly linku výrazné méně dotovat. Došlo tak k větvení spojů – některé byly ukončeny na Růžovém Vrchu, některé u Elektrosvitu a pouze několik spojů jelo do Otovic k panelárně. Zbytek trasy byl zrušen.

1995 – Karosa B732 jako linka číslo 19 v terminálu Tržnice – sbírka k293

Od 1. května 1995 byl opět počet spojů do Otovic rozšířen, trasa obcí se však změnila na polookružní. Autobusy jely od Elektrosvitu přímo k otovické poště, poté vpravo k panelárně a dalovickému nádraží a přes zastávku Na pasece zpět do města. Vybrané spoje zůstávají ukončeny u Elektrosvitu. Tento stav vydržel s drobnými úpravami spojů do 6. dubna 1999, kdy byla linka číslo 19 zrušena a nahrazena přetrasovanou linkou číslo 5.

1999 – Karosa B732 ev. č. 267 na lince číslo 19 v terminálu Tržnice – sbírka k293

V naprosto shodné trase, opět jako nahrazení linky číslo 5, byla „devatenáctka“ znovuzavedena 1. ledna 2009. Drobný rozdíl byl u spojů ukončených v zastávce Elektrosvit, které jsou prodlouženy do obratiště Dubová. Od 1. ledna 2013 je zavedeno zajíždění poslední spoje mezi Karlovými Vary a Otovicemi do obce Sedlec.

17. prosince 2012 – Karosa B932 jako linka číslo 19 v zastávce Elite – Pavel Hypš

Od 8. března 2014 navíc vybrané spoje zajíždějí v Otovicích do otočky U Kovárny, trasa Otovicemi se tím prodloužila přibližně o 800 metrů. Vedeno je tudy 11 spojů v pracovních dnech a 7 o víkendu. Zajíždí sem mimo jiné také večerní spoj vedený ze Sedlece, který tím obslouží všechny zastávky městské dopravy v Otovicích, včetně Správy a údržby silnic.

17. března 2016 – Karosa B952E na lince číslo 19 v otočce U kovárny – Pavel Hypš

Zdroje: web k293.cz, web dpkv.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář