|

2

30. ledna 2011 – Irisbus Citybus na lince číslo 2 vyjíždí ze zastávky Stadion Závodu Míru – Pavel Hypš

Karlovarská městská linka číslo 2 po celou dobu své existence spojuje městskou část Tuhnice s centrem Karlových Var. I přesto prošla několika významnými změnami a jedna z největších ji zasáhla až v novodobé historii.

8. dubna 2008 – Karosa Citybus 12M v nástupní zastávce linky číslo 2 na Divadelním náměstí – Pavel Hypš

Počátky „dvojky“ můžeme najít v roce 1930, kdy byla (ještě bez označení číslicí) vedena v trase: Chebský most – Imperial – Švýcarský dvůr – Lázně I. Nejpozději do roku 1938 došlo k prodloužení trasy na obou koncích, a to od Chebského mostu na Dolní nádraží a z Lázní I na Divadelní náměstí. V této době byla v provozu denně od 6 do 22 hodin v intervalu 5 až 8 minut (!).

cca 1935 – Městský autobus na Divadelním náměstí – sbírka Josef Ryba, publikace Půlstoletí ve službách města

Během druhé světové války byl provoz městské dopravy téměř zastaven, v omezeném rozsahu provozu jezdila pouze linka A. Od roku 1947 se díky Automobilové správě ČSD Karlovy Vary vrací do provozu i námi popisovaná linka, pod označením B. Od roku 1949 přebírá provoz městských linek podnik ČSAD. Podle jízdního řádu z léta 1951 byla linka B vedena v trase: Dvory, Karlovarské sklo – Tuhnice, most přes Ohři – Tuhnice, národní škola – Moskevská třída – Stalinovo náměstí – Skleněný palác – Hlavní poštovní úřad – Nemocnice – Restaurace Jaro – Restaurace Panorama – Restaurace U zlatého slunce – Restaurace U černého koně – Hotel Imperial – Krajská škola KSČ – Hotel Richmond. Interval byl tehdy 10 až 20 minut, rozsah provozu v pracovní den od 5 do 22 hodin, v neděli a svátek od 8 do 22 hodin. Pomocí zvláštních přestupních lístků bylo možné během 45 minut zdarma přestoupit, avšak pouze v zastávka Hotel Richmond (na linku A), Hlavní poštovní úřad (linky A, C a D) a Skleněný palác (linky A a D).

1951 – Soupis trasy linky B – sbírka Národní knihovna Praha 

Od 1. října 1954, po převzetí městské dopravy novým Dopravním podnikem Karlovy Vary, získává „béčko“ číselné označení 2. V této době již prokazatelně jezdí ve Dvorech až ke škole. Po uzavření lázeňské kolonády autobusům je od 1. srpna 1961 linka číslo 2 vedena v upravené trase: Tuhnice, Šumavská – Moskevská – Stalinovo náměstí – Dolní nádraží – Zimní stadión – Pošta – Vítězná – Kino Drahomíra – Restaurace Střelnice – Orlov – Bohatice.

60. léta – Autobus Škoda 706 RO na lince číslo 2 v Tuhnicích – archiv DPKV

Už 1. března 1962 je do Bohatic zavedena opětovně linka číslo 5 a „dvojka“ se částečně vrací do původní trasy, ovšem již s nutností vyhnout se lázeňskému centru: Tuhnice, Šumavská – Hlavní pošta – Nemocnice – Na vyhlídce – Lázně I. Počínaje rokem 1975 došlo k prodloužení ze Šumavské ke Stadionu Závodu Míru.

11. dubna 1975 – Autobus Karosa ŠM11 na lince číslo 2 u Tržnice – Jiří Čermák, publikace Půlstoletí ve službách města

Na základě požadavků lázeňských domů v ulici u Imperialu došlo 1. srpna 1995 k prodloužení z Lázní I na Divadelní náměstí. Zpočátku sem zajížděly pouze vybrané spoje, dnes sem již jezdí všechny. Od roku 1996 je linka zajišťována nízkopodlažními autobusy.

11. května 2002 – Ikarus 412 na lince číslo 2 v terminálu Tržnice – Dušan Kuchař

16. březnu 2005 došlo k prodloužení většiny spojů od Stadionu Závodu Míru k Obchodnímu centru Kolonáda. Začátkem následujícího roku došlo k dílčí změně názvu zastávky, na OC Varyáda. Další prodloužení nastalo 1. ledna 2014, kdy linka číslo 2 částečně nahradila zrušenou linku číslo 10 a od obchodního centra pokračuje vybranými spoji přes Dvory do Tašovic. Na území Dvorů se vrátila po více než padesáti letech.

30. ledna 2011 – Karosa Citybus na lince číslo 2 vyjíždí od KV Areny k obchodnímu centru Varyáda – Pavel Hypš

Zatím poslední změna linky číslo 2 vstoupila v platnost 1. září 2014. Kvůli zpřehlednění odjezdů od obchodního centra Varyáda byla opětovně zkrácena do trasy Divadelní náměstí – OC Varyáda a v úseku OC Varyáda – Tašovice zavedena nová linka číslo 16. Všechny spoje jedoucí do Tašovic jsou však nadále vedeny jako přímé, svou trasu tím tedy v podstatě nezměnily. Ke stejnému datu došlo k posunu zastávky Lázně I směr OC Varyáda do Mariánskolázeňské ulice a odpadla tak nutnost objíždět budovu Lázní I.

11. dubna 2015 – Karosa Citybus na lince číslo 2 u obchodního centra Varyáda – Pavel Hypš

Od 1. ledna 2022 došlo k zavedení obousměrného zajíždění do zastávky KV Arena parkoviště, a to každý den v době od 9 do 18 hodin. Tyto spoje tak vynechají ve směru OC Varyáda zastávku KV Arena. V okrajových obdobích dne zůstala trasa původní.

Zdroje: publikace Půlstoletí ve službách města (Jakub Mráz), jízdní řády ČSAD pro rok 1951 (sbírka Národní knihovna Praha), kronika města Karlovy Vary (sbírka SOA Karlovy Vary), web k293.cz, web dpkv.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář