|

1

Linka číslo 1 karlovarské městské autobusové dopravy spojuje centrum města se čtvrtěmi Rybáře, Dvory a Tašovice. Její konečná zastávka je umístěna až v samostatné obci Jenišov. Zajištěna je výhradně standardními nízkopodlažními autobusy.


26. února 2015 – Karosa Citybus ev. č. 373 na lince číslo 1 v terminálu Tržnice – Pavel Hypš

Počátky karlovarské autobusové linky číslo 1 můžeme hledat po skončení 2. světové války, jelikož předválečné autobusy městské dopravy pravděpodobně Dvory neobsluhovaly. Linka A, jak byla tehdy označena, byla prokazatelně 2. října 1949 vedena v trase: Hotel Richmond – Hotel Pupp – Náměstí Dr. E. Beneše – Kolonáda – Hotel Patria – Hlavní poštovní úřad – Skleněný palác – U Chebského mostu – Kavárna Elite – Rybáře, poštovní úřad – Keramická škola – Hostinec Na rozcestí – Dvory, pila – Dvory, konsum Osvobození.


2. října 1949 – Výpis tras karlovarské městské dopravy – sbírka Poštovní muzeum Praha

Po vzniku Dopravního podniku Karlovy Vary, v roce 1954, byla přeznačena jako linka číslo 1. Praděpodobně mezi roky 1957 až 1966 zajížděla „jednička“ na Horní nádraží. Od roku 1958 byla ve Dvorech prodloužena k budouvě porcelánky.


1959 – Linka číslo 1 znázorněná ve schématu sítě městská dopravy – repro z knihy Půlstoletí ve službách města

Počínaje 1. srpnem 1961, po zákazu vjezdu autobusů městské dopravy na lázeňskou kolonádu, je vedena od Hlavní pošty přes Vyhlídku k horní stanici Lanovky Imperial. Od 30. ledna 1971, podobně jako většina ostatních linek městské dopravy, začala zajíždět Varšavskou ulicí k městské tržnici, kam byl přemístěn centrální přestupní bod namísto hlavní pošty. Ve skutečnosti tudy byla vedena již od července 1969, výlukově kvůli výstavbě hotelu Thermal.

Mezi roky 1971 až 1977 – Karosa ŠM11 na lince číslo 1 – sbírka k293.cz

V listopadu roku 1987 začala být vedena od Tržnice do Horních Drahovic, na konečnou Lidická. Stejně jako změna předchozí, i tato byla v praxi ovšem realizováno už dříve. Na Lidickou už totiž zajížděla od roku 1983, z důvodu nepotřebnosti obsluhy horní stanice lanovky Imperial, která v té době nebyla v provozu kvůli rekonstrukci.

mezi roky 1986 až 1990 – Ikarus 280 na lince číslo 1 v obratišti Lidická – sbírka k293.cz

Další změna přišla v roce 1990, kdy byla z Lidické prodloužena Krokovou ulicí do zastávky Stará Kysibelská. Tento stav nevydržel dlouho, již 1. září 1993 došlo opět ke zkrácení na Lidickou. Do lázeňského území se „jednička“ vrátila 1. dubna 2001. Z terminálu Tržnice se vydává ulicí I.P.Pavlova k budově Lázní III.


cca 1990 – Ikarus 280 na lince číslo 1 v zastávce Tržnice – sbírka k293.cz

V souvislosti s výstavbou budovy krajského úřadu ve Dvorech byly od 4. června 2001 vybrané spoje prodlouženy do zastávky Říční. K 1. červenci téhož roku pak ještě o jednu zastávku dále, do nově vybudovaného obratiště Krajský úřad. Ve stejném roce začala opět zajíždět k Hornímu nádraží.

8. dubna 2008 – Ikarus 412 na lince číslo 1 v zastávce Lázně III – Pavel Hypš

Další změnou prošla linka číslo 1 k 25. dubnu 2008, kdy došlo k prodloužení od budovy krajského úřadu přes Tašovice k hypermarketu Globus v Jenišově. Opakovaně se zde měnil rozsah provozu a dnes v této oblasti již vytváří páteř místní dopravy.

30. ledna 2011 – Iveco Citelis CNG na lince číslo 1 odstavený u Globusu v Jenišově – Pavel Hypš

Zatím poslední změnou trasy prošla linka číslo 1 od 26. března 2018. Vybrané spoje jsou prodlouženy od Globusu přes zastávku „Jenišov, kompostárna“ až na náves v Jenišově. Zajíždí sem devět párů spojů v pracovní dny a pět o víkendech.

29. června 2019 – Iveco Citelis ev. č. 423 jako linka číslo 1 v obratišti Jenišov – Pavel Hypš

V minulosti byly součástí „jedničky“ také školní spoje do obce Hory, dnes jsou sem vedeny první a poslední spoj v okrajových obdobích dne, kdy nejede linka číslo 22. Do Tašovic zajíždějí pouze vybrané spoje, a to ještě ve dvou variantách. Obsluha zastávky Krajský úřad je denně pouze do 20 hodin. Několik spojů je ukončeno v zastávce Dvory nebo v terminálu Tržnice.


8. dubna 2015 – Poslední večerní spoj odjíždí z Horního nádraží do zastávky Tržnice – Pavel Hypš

Zdroje: kroniky města Karlovy Vary z let 1957 až 1983 (sbírka SOA Karlovy Vary), publikace Půlstoletí ve službách města (Jakub Mráz), web k293.cz, jízdní řády ČSAD z roku 1949 (sbírka Národní knihovna Praha), web dpkv.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář