|

138

2005 – Karosa B731 ev. č. 7154 na lince číslo 138 v obratišti Skalka – Sirka

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 138 byla třikrát zavedena a dvakrát zrušena. Vliv na trasování měly zrušené trolejbusové tratě a především výstavba sítě pražského metra. „Stotřicetosmičku“ provozoval (a i nyní provozuje) pražský dopravní podnik, ovšem v letech 2012 až 2013 se jejím provozovatelem stala firma ABOUT ME. Na lince bylo možné spatřovat autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních) a v posledních letech zejména midibusy.  

6. února 2014 – Solaris Urbino 8,9 LE ev. č. 2049 na lince č. 138 v zastávce Zahradní Město – Zdeněk Liška

Autobusová linka č. 138 byla poprvé zavedena od 9. ledna 1967, kdy vedla trasou: Václavské náměstí – Větrov – Botanická zahrada – Výtoň – Podolí – Klikovka – Náměstí Hrdinů – Závody 9. května. Rozsah provozu byl celotýdenní. V této podobě tak nahradila zrušenou trolejbusovou linku č. 55, která jezdila po tratích: Štěpánská – Václavské náměstí – Krakovská a Ječná – Podolí – Pankrác, závody 9. května (obě trolejbusové tratě byly zrušeny právě ke dni 9. ledna 1967).

1973 – 1974 – Jelcz 272 MEX ev. č. 4872 na lince č. 138 ve Vyšehradské ulici – repro z knihy Autobusy a trolejbusy pražské městské hromadné dopravy; Foto: Tomáš Dvořák

Počínaje dnem 11. prosince 1967 došlo k odklonu trasy „stotřicetosmičky“, kdy ze zastávky Náměstí Hrdinů vedla přes zastávku Sídliště Pankrác II do konečné Sídliště Pankrác I. Až v souvislosti s otevřením úseku metra I. C (Kačerov – Sokolovská, nyní Florenc), ke dni 9. května 1974, byla trasa námi popisované autobusové linky zkrácena do podoby: Podolí – Sídliště Pankrác I, ve které setrvala do 1. srpna 1984, kdy byla zrušena.

                                                                       138_3

12. května 1975 – Schéma trasy autobusové linky č. 138 zobrazené v dobové mapě – Archiv DP Praha

Ke znovuzavedení autobusové linky č. 138 došlo od 2. září 1985, tentokrát v trase: Náměstí Míru – Kodaňská – Koh-i-noor (zastávka obsluhovaná ve směru tam) – Čechovo náměstí (zastávka obsluhovaná ve směru zpět) – Bohdalec – Chodovská – Záběhlice (zastávka obsluhovaná ve směru zpět) – U lípy – Topolová (případně Zahradní Město, Topolová). Rozsah provozu byl stanoven na přepravní špičky pracovních dnů kromě letních prázdnin, kdy linka nejezdila.

září 1985 – Výpis zastávek autobusové linky č. 138 – sbírka Pavel Hypš

Když na lince metra A byl, mezi stanicemi Želivského – Strašnická, zahájen provoz s cestujícími (ode dne 11. července 1987), byla od 12. července 1987 trasa autobusové linky č. 138 upravena do podoby: Želivského – Bělocerkevská – Na Míčánkách (zastávka obsluhovaná ve směru tam) – Koh-i-noor (zastávka obsluhovaná ve směru tam) – Kodaňská (zastávka obsluhovaná ve směru zpět) – Čechovo náměstí (zastávka obsluhovaná ve směru zpět) – Bohdalec – U lípy – Topolová. Nově byl stanoven rozsah provozu na celotýdenní.  

květen 1995 – Seznam zastávek autobusové linky č. 138 – sbírka Pavel Hypš

Při otevření stanice (terminálu) Skalka, na lince metra A, ke dni 4. července 1990 (současně byl zahájen provoz s cestujícími mezi stanicemi Strašnická – Skalka), byla od 5. července 1990 trasa „stotřicetosmičky“ upravena do polookružní podoby: Černokostelecká – V Rybníčkách (nyní Donatellova) – Skalka – Cíl (nyní Centrum Zahradní Město) – Topolová – U lípy – Bohdalec – Slavie (zastávka obsluhovaná ve směru zpět) – Svahová (zastávka obsluhovaná ve směru tam) – Koh-i-noor (zastávka obsluhovaná ve směru tam) – Kodaňská. Právě zastávka Kodaňská se stala průjezdnou konečnou zastávkou.

27. října 2003 – Karosa B 731.1663 ev. č. 7025 na lince č. 138 v terminálu Skalka – Zdeněk Liška

Už ke dni 9. listopadu 1990 byla, v oblasti Vršovic, trasa autobusové linky č. 138 upravena: Kodaňská – Koh-i-noor (zastávka obsluhovaná ve směru tam) – Čechovo náměstí (zastávka obsluhovaná ve směru zpět) – Svahová – Bohdalec – U lípy – Skalka – Černokostelecká. Počínaje dnem 12. března 1991 vstoupilo v platnost zkrácení trasy do úseku: Skalka – Kodaňská (průjezdná konečná zastávka) – Skalka. Od 1. května 1996 došlo ke změně zakončení trasy: Slovinská – Kodaňská (zastávka obsluhovaná ve směru tam) – Koh-i-noor (zastávka obsluhovaná ve směru tam) – Čechovo náměstí (zastávka obsluhovaná ve směru zpět) – Svahová – Bohdalec – U lípy – Skalka.

10. prosince 2003 – Karosa B 732.1654 ev. č. 5954 na lince č. 138 v zastávce Na Míčánkách – Zdeněk Liška

Od 15. března 1997 byla trasa „stotřicetosmičky“ prodloužena  do podoby: Tolstého – Bělocerkevská (zastávka obsluhovaná ve směru tam) – Kodaňská (zastávka obsluhovaná ve směru tam) – Koh-i-noor (zastávka obsluhovaná ve směru tam) – Slovinská (zastávka obsluhovaná ve směru zpět) – Čechovo náměstí (zastávka obsluhovaná ve směru zpět) – Svahová – Bohdalec – U lípy – Skalka. V této podobě setrvala do 9. května 2008, kdy byla zrušena.

30. července 2004 – Karosa B 731.1659 ev. č. 7240 na lince č. 138 v terminálu Skalka – Zdeněk Liška

Při zavedení sítě tzv. „metrobusových“ linek, od 1. září 2012, byla znovu zavedena autobusová linka č. 138, tentokrát v trase: Sídliště Skalka – Michelangelova – Skalka – Zahradní Město – Centrum Zahradní Město – Záběhlická škola – Spořilov (zastávka obsluhovaná ve směru zpět) – Hlavní (zastávka obsluhovaná ve směru zpět) – Sídliště Spořilov. Konečná zastávka Sídliště Spořilov byla průjezdná. Rozsah provozu byl celotýdenní a dopravcem se stala firma ABOUT ME, která na linku nasazovala midibusy.

3. září 2012 – SOR CN8.5 ev. č. 1933 na lince číslo 138 v zastávce Záběhlická škola – Pavel Hypš

Už ke dni 29. června 2013 došlo ke změně dopravce, a tím se opět stal pražský dopravní podnik. Od téhož data začaly jezdit vybrané spoje v úsecích: Sídliště Skalka – Michelangelova a Záběhlická škola – Sídliště Spořilov (tyto spoje jezdily pouze v přepravních špičkách pracovních dnů). Zanedlouho, od 1. srpna 2013, došlo ke zkrácení trasy do úseku: Sídliště Skalka – Michelangelova – Centrum Zahradní Město – Záběhlická škola. Počínaje dnem 1. prosince 2013 byla trasa autobusové linky č. 138 opět upravena: Sídliště Skalka – Michelangelova – Záběhlická škola – U lípy – Sídliště Spořilov, přičemž v úsecích: Sídliště Skalka – Michelangelova a Záběhlická škola – Sídliště Spořilov jezdily jen vybrané spoje. Rozsah provozu zůstal i nadále celotýdenní.

6. srpna 2013 – Předváděcí autobus SOR BN 10,5 ev. č. 2999 na lince č. 138 v Topolové ulici – Zdeněk Liška

Od 15. října 2016 došlo k další úpravě trasy, tentokrát do podoby: Nemocnice Krč – Kačerov – V Zápolí – Roztylské náměstí – Spořilov – Sídliště Spořilov – Skalka – Kablo – Zentiva, přičemž v úsecích: Skalka – Zentiva a Nemocnice Krč – Sídliště Spořilov jezdily jen vybrané spoje. Zároveň, od téhož data, jsou na „stotřicetosmičku“ celotýdenně nasazovány midibusy. Počínaje dnem 3. září 2017 byla trasa dále upravena: Sídliště Skalka – Královická – Michelangelova – Skalka – Nemocnice Krč – IKEM – Ústavy akademie věd. Současně došlo k celotýdennímu posílení rozsahu provozu a mezi stanicemi Nemocnice Krč a Ústavy akademie věd tak námi popisovaná linka nahradila zrušenou autobusovou linku č. 114.

6. srpna 2013 – Solaris Urbino 8,9 LE ev. č. 2044 na lince č. 138 v Topolové ulici – Zdeněk Liška

Zdroje: Vývoj linek veřejné dopravy v Praze; Linky MHD 1875 – 2015 (F. Prošek, Praha 2016); internet: www.pid.cz; poznatky autora

Podobné příspěvky

Napsat komentář