|

BAD SCHANDAU

29. července 2018 – Setkání hned dvou tramvajových souprav v konečné zastávce Lichtenhainerův vodopád – Pavel Hypš

Malé lázeňské město Bad Schandau je jedním z výchozích bodů turisticky velmi atraktivní oblasti Českosaského Švýcarska. Žijí zde necelé čtyři tisíce obyvatel a jedná se o nejmenší město v Německu s vlastním tramvajovým provozem. Jedna z místních částí leží přímo na česko-německé hranici.  

29. července 2018 – Panorama města – Pavel Hypš

První písemná zmínka o obci Schandau pochází z roku 1445, kdy zde mělo fungovat obchodní centrum, vedené německými kolonisty. Statut města získává Schandau roku 1467 a díky výhodné poloze u řeky Labe docházelo k jeho výraznému rozšiřování. Přibližně od roku 1800 se město stává lázeňským střediskem a počínaje rokem 1920 začíná být výraz „Bad“ v názvu města oficiální. 

29. července 2018 – Náměstí v Bad Schandau – Pavel Hypš

Dnes již město zdaleka netvoří jen centrum, ale také několik přidružených obcí. Místní část Krippen leží jako jediná na levém břehu řeky Labe, část Ostrau pro změnu leží na vrcholu skalnatého útesu, více než 50 metrů nad zbytkem města.  

29. července 2018 – Jedna ze soch ve skalách v Ostrau – Pavel Hypš

V centru města stojí kostel Jana (st. Johanniskirche), jehož základy pocházejí už z roku 1679. Barokní kopule byla vystavěna roku 1711, roku 1876 proběhla velká rekonstrukce kostela a od roku 1902 se může pyšnit dvoupatrovým renesančním oltáře z pískovce, který původně stál v kostele svaté Anny v Drážďanech.  

29. července 2018 – Věž kostela svatého Jana – Pavel Hypš

Železniční trať, procházející Bad Schandau,  byla zprovozněna roku 1851. Jedná se o trať, označovanou na českém území jako 083, na německém jako 247,vedoucí z Děčína přes Bad Schandau a Pirnu do Drážďan. V současné době se jedná o jedinou elektrifikovanou trať, spojující Českou republiku a Německo. 

29. července 2018 – Motorová jednotka na lince Dopravy Ústeckého kraje U28 z Děčína do Bad Schandau – Pavel Hypš

Od 29. května 1898 je v třítisícovém Bad Schandau provozována tramvajová trať a dodnes je nejmenším městem Německa se samostatnou tratí. Je dlouhá přibližně 8 km a vede z centra města k Lichtenhainskému vodopádu.  

29. července 2018 – Nástupní zastávka místních tramvají u lázeňského parku – Pavel Hypš

Velká část města se táhne podél pobřeží Labe, ovšem spojení města a železnice zajišťuje pouze jediný most nedaleko centra města. Z toho důvodu jsou zde provozovány celkem 4 přívozy (označené F2 až F5), jež zajišťují spojení k železničním stanicím Bad Schandau, Krippen a Schmilka. V letní sezóně jsou realizovány také podélné plavby, z Bad Schandau do Hřenska.  

29. července 2018 – Nouzí o cestující místní přívozy rozhodně netrpí – Pavel Hypš

Autobusy mají v Bad Schandau jen velmi okrajovou funkci. Nejvýznamnější je autobusová linka systému VVO číslo 241, která spojuje Bad Schandau s městey Pirna na jedné straně a Sebnitz na straně druhé.

29. července 2018 – Autobus MAN Lion´s City G na lince číslo 241 – Pavel Hypš

Městskou dopravu po Bad Schandau zajišťuje linka číslo 252,jež jezdí z centra přes Postlewitz a Ostrau do Schmilky.  

29. července 2018 – Autobus MAN Lion´s City K na místní lince číslo 252 v zastávce na náměstí – Pavel Hypš

Za místní dopravu se dá považovat také veřejný výtah, překonávající skalní masiv mezi centrem města a místní částí Ostrau. Jeho první verze zde byla již roku 1904 a od roku 1954 je vyhlášen technickou památkou.

29. července 2018 – Celkový pohled na konstrukci výtahu – Pavel Hypš

Zdroje: web wikipedia.cz (Bad Schandau, Železniční trať Děčín – Dresden-Neustadt, Přívozy na Labi v Německu)

Podobné příspěvky

Napsat komentář