HALLE
|

HALLE

Halle (Saale) (původně Halle an der Saale, česky Halle nad Sálou, starší český název Dobrosol) je druhé největší město německé spolkové země Sasko-Anhaltsko. Nachází se 30 km severozápadně od Lipska. Žije zde přibližně 242 tisíc obyvatel. V minulosti se dělilo na dvě části, Halle a Halle Neustadt, jež byly sjednoceny roku 1990.

IGNATIEVO
|

IGNATIEVO

24. listopadu 2019 – Mercedes-Benz O405 na lince číslo 49 v obratišti na konci města – Pavel Hypš Ignatievo je město v severovýchodním Bulharsku. Nachází se v okrese Aksakovo v regionu Varna, přibližně 15 km od centra Varny. Jeho populace je asi 4296 lidí. K povýšení na město došlo teprve v roce 2011. Město se původně nazývalo…

TYCHY
|

TYCHY

Tychy jsou polské město ve Slezském vojvodství, asi 20 km jižně od Katovic. V současnosti zde žije 132 600 obyvatel. Jsou důležitým centrem výroby piva (Tyskie). Nachází se na jižním okraji hornoslezské průmyslové čtvrti. Město Katowice hraničí na severu, Mikołów na západě, Bieruń na východě a Kobiór na jihu. Městem protéká řeka Gostynia, přítok Visly.

ŘEZNO
|

ŘEZNO

Řezno (německy Regensburg) je bavorské město na Dunaji v Německu. Žije zde přibližně 153 tisíc obyvatel. Město má postavení městského okresu (Kreisfreie Stadt), zároveň je to správní středisko bavorského vládního obvodu Horní Falc a zemského okresu Řezno.

CHARLEROI
|

CHARLEROI

Město Charleroi (valonsky Tchålerwè) se nachází v belgické provincii Henegavsko (francouzsky Hainaut), 50 km jižně od Bruselu, na řece Sambre. Z hlediska počtu obyvatel, který se pohybuje kolem 200 000, je Charleroi největší obec ve Valonsku a třetí největší v Belgii. Rozloha města činí 102,08 km². Od 1. ledna 1977, kdy v Belgii vstoupil v…

TEMEŠVÁR
|

TEMEŠVÁR

Město Temešvár (rumunsky Timișoara) je rumunské město v západní části země, sídlo župy Timiș, v regionu Banát. Žije zde přibližně 330 tisíc obyvatel a je tak po Bukurešti a Jasech třetím největším rumunským městem. Jedná se o průmyslové město s rozvinutými službami. Jeho jméno je odvozeno od jména řeky Timiș (maďarsky Temes – výslovnost „temeš“)…

OPOLÍ
|

OPOLÍ

Opolí (polsky Opole) je město s postavením okresu v jižním Polsku, sídlo Opolského vojvodství a okresu Opolí. Historicky je hlavním městem Horního Slezska. V roce 2019 čítalo 128 035 obyvatel. Opolí proslavil Národní festival polské písně, jeden z nejpopulárnějších hudebních festivalů v Polsku, který se koná od roku 1963 každoročně v Amfiteátru tisíciletí na ostrově Paseka.

VÍDEŇ
|

VÍDEŇ

Vídeň (německy Wien) je hlavní město Rakouska, současně také statutární město a zároveň od 1. ledna 1922 jedna z jeho spolkových zemí, zcela obklopená územím spolkové země Dolní Rakousy. Leží na řece Dunaj a se svými 1,8 miliony obyvatel je největším rakouským městem a současně nejvýznamnějším kulturním, politickým a hospodářským centrem země.

BERLÍN
|

BERLÍN

Město Berlín je hlavní město a zároveň i spolková země Spolkové republiky Německo. Hlavním městem Německa se stal roku 1991 a od sjednocení Německa (a tím i obou částí města) Berlín patří k největším městům v Evropě a je druhým největším městem Evropské unie. První historicky doložené zmínění Berlína pochází z roku 1244. Roku 1451…

Prag

Prag

Prag ist die Hauptstadt und größte Stadt in der Tschechischen Republik und die 14. größte Stadt in der Europäischen Union. Er liegt etwas nördlich des Zentrums von Böhmen an der Moldau, ist aber als separate Region nicht Teil davon. Es ist Sitz eines großen Teils der staatlichen Institutionen und des Präsidenten der Republik.

PRAGUE

PRAGUE

Prague is the capital and largest city in the Czech Republic and the 14th largest city in the European Union. It lies slightly north of the centre of Bohemia on the Vltava River, but as an independent region it is not part of it. It is the seat of a large part of state institutions and the President of the Republic.

LONDON

LONDON

London ist die Hauptstadt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland im Südosten der Insel an der Themse. Es hat eine Bevölkerung von mehr als 8 Millionen. Insbesondere die Migration nach dem Krieg hat London zu einer multikulturellen Stadt von internationaler Bedeutung gemacht. Das erste Dorf an der Stelle der heutigen Stadt, Londonium genannt, wurde 43…

LONDÝN
|

LONDÝN

Londýn je hlavním městem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, ležící na jihovýchodě ostrova na řece Temži. Žije zde více než 8 milionů obyvatel. Zejména poválečná migrace vytvořila z Londýna multikulturní město mezinárodního významu. První obec na místě dnešního města, zvanou Londonium, založili roku 43 Římané. Již ve druhém století zde žilo kolem 60 tisíc…

LONDON

LONDON

London is the capital of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, located in the south-east of the island on the River Thames. It has a population of more than 8 million. Post-war migration, in particular, has made London a multicultural city of international importance. The first village on the site of today’s…

LIPSKO
|

LIPSKO

Lipsko (německy Leipzig) je město s postavením samostatného městského okresu (Kreisfreie Stadt) na severozápadě německé spolkové země Sasko. Žije zde přibližně 593 tisíc obyvatel, díky čemuž je Lipsko největší město Saska a desáté největší město v Německu. Městskou dopravu v Lipsku zajišťují tramvaje, autobusy, vlaky a v minulosti také trolejbusy.

Leipzig

Leipzig

Leipzig (German: Leipzig) is a city in the north-west of Saxony, Germany. It has about 593,000 inhabitants, making Leipzig the largest city in Saxony and the tenth largest city in Germany. Leipzig's public transport is provided by trams, buses, trains and, in the past, trolleybuses.

Leipzig

Leipzig

Leipzig ist eine Stadt im Nordwesten Sachsens. Sie hat rund 593.000 Einwohner und ist damit Die größte Stadt Sachsens und die zehntgrößte Stadt Deutschlands. Die öffentlichen Verkehrsmittel Leipzigs werden von Straßenbahnen, Bussen, Zügen und in der Vergangenheit mit Oberbussen angeboten.

NORIMBERK
|

NORIMBERK

Norimberk (německy Nürnberg) je německé město, asi 170 km severně od Mnichova. Patří do administrativní oblasti Středních Franků (Mittelfranken) v Bavorsku. Historicky, kulturně i hospodářsky významné univerzitní město leží na obou březích řeky Pegnitz, na sever od města leží krasová oblast Franské Švýcarsko.