|

TEMEŠVÁR

Město

Temešvár (rumunsky Timișoara) je rumunské město v západní části země, sídlo župy Timiș, v regionu Banát. Žije zde přibližně 330 tisíc obyvatel a je tak po Bukurešti a Jasech třetím největším rumunským městem. Jedná se o průmyslové město s rozvinutými službami. Jeho jméno je odvozeno od jména řeky Timiș (maďarsky Temes – výslovnost „temeš“) a maďarské přípony -vár, znamenající „město“.

20. září 2020 – Hashtag Timisoara u vstupu do centrálního Náměstí Svobody – Pavel Hypš

Poprvé je Temešvár zmíněn v roce 1019 pod různými názvy (Dibiscos, Bisiskos, Tibiskos, Tibiskon, Timbisko), a to v pramenech z doby byzantského císaře Basileia II. Přesto o věrohodnosti těchto zpráv vedou někteří historikové spory a za datum založení města považují až rok 1212.

2. února 2020 – Vstup do městského letního divadla – Pavel Hypš

Dominantou centra města je katedrální chrám Tří hierarchů, chrám Rumunské pravoslavné církve z let 1937–1940, zasvěcený Basileiovi Velikému, Řehoři Naziánskému a Janu Zlatoústému. Je sídlem temešvárského biskupa. Má 11 věží, nejvyšší dosahuje 90,5 metrů.

2. února 2020 – Chrám Tří hierarchů – Pavel Hypš

Železnice

V roce 1857 byl Temešvár napojen na železniční síť. Dnes se jedná o město s nejhustší železniční sítí v Rumunsku. Vede sem 9 tratí, mj. tudy prochází prochází koridor z Bukurešti do Drážďan. Na území města se nacházejí kromě centrálního nádraží Sever ještě čtyři zastávky.

2. února 2020 – Budova nádraží Sever (Gară de Nord) – Pavel Hypš

Tramvajová doprava

Roku 1869 začaly v Temešváru jezdit tramvaje tažené koňmi, koncem roku 1899 byla uvedena do provozu tramvaj elektrická. Od roku 1923 se začaly tramvajové linky, kterých už tehdy bylo 11, označovat arabskými číslicemi.

21. září 2020 – Historický vůz Timiș TM69E ev. č. 229 v muzeu městské dopravy – Pavel Hypš

Dnes je v provozu 9 tramvajových linek, o letních víkendech je v provozu navíc ještě turistická okružní linka. K hlavnímu železničnímu nádraží Nord jezdí linky číslo 1, 3, 8 a 9, do centra města na Náměstí Svobody pak linky 1, 2 a 4.

2. února 2020 – Tramvaj GT4 ev. č. 3546 na turistické lince v zastávce Náměstí Svobody (Piața Libertății) – Pavel Hypš

Od roku 2000 funguje neziskové sdružení Tram Club Banat, které ve spolupráci s městským dopravním podnikem a dopravní společností z Aradu zajišťuje provoz temešvárského dopravního muzea. V současné době je ve sbírce 12 tramvajových vozů a 10 trolejbusů.

21. září 2020 – Pracovní vůz Lowry ev. č. 6411 na dvoře temešvárského dopravního muzea – Pavel Hypš

Nejpočetněji zastoupeným typem tramvajových vozidel je vůz Hansa GT4, v celkovém počtu 54 kusů, které všechny původně jezdily v německých Brémách. Doplněny jsou vozidly Rathgeber P3, odkoupenými z Mnichova. Žádné tramvaje vyrobené v místním závodě Timis již v pravidelném provozu nejsou.

2. února 2020 – Modernizovaná tramvaj GT4 ev. č. 3539 na lince číslo 9 u nádraží Sever (Gară de Nord) – Pavel Hypš

Městská autobusová doprava

V roce 1926 k tramvajové dopravě přibyla také první autobusová linka, vedoucí z nádraží Fabric do zastávky Pădurea Verde. Dnes se síť temešvárských autobusů skládá z 11 linek o celkové délce 118 km, doplněných 7 linkami svážejícími pracující do továren na městských periferiích.

21. září 2020 – Mercedes-Benz Conecto na lince číslo 135 projíždí přes Náměstí Badea Cârțana (Piața Badea Cârțan) – Pavel Hypš

Trolejbusová doprava

Dne 15. listopadu 1942 doplnily městskou dopravu v Temešváru trolejbusy, a jedná se tak o nejdéle funkční trolejbusovou síť v Rumunsku, délkou tratí překonanou později pouze Bukureští. První linka tehdy jezdila od železničního nádraží Nord na náměstí Nicolae Bălcescu.

2. února 2020 – Trolejbus Škoda 24Tr na lince číslo 18 u nádraží Sever (Gară de Nord) – Pavel Hypš

Trolejbusová doprava v Temešváru dnes čítá devět linek, označených 11 až 18 (chybí číslo 12), přičemž linky číslo 11 a 14 mají své upravené varianty M11 a M14. Trolejbusy jezdí i do sousedních obcí Dumbrăvița a Ghiroda pomocí pomocného agregátu s dieselovým motorem.

2. února 2020 – Trolejbus Škoda 24Tr na lince číslo 14 poblíž zastávky Jiul – Pavel Hypš

V roce 2008 došlo ke kompletní obnově vozového parku trolejbusů, kdy bylo nakoupeno 50 nových vozidel Škoda 24Tr Irisbus, které nahradily všechna dosavadní vozidla. Prvních 20 vozidel bylo vyrobeno v českých závodech Škoda v Plzni, zbylá pak v maďarské Budapešti v dceřiné společnosti Škoda Ganz.

2. února 2020 – Trolejbus Škoda 24Tr ev. č. 19, vyrobený v Plzni, na lince číslo 11 v zastávce Mărăști – Pavel Hypš

Lodní doprava

Nejmladším pravidelným dopravním prostředkem městské dopravy se 4. října 2018 stala lodní linka, zvaná po vzoru z italských Benátek Vaporetto. Pluje po 7 km dlouhé trase v kanále Bega, vedoucím středem města. Cestou je umístěno sedm zastávek a cesta v celé trase trvá přibližně hodinu. U každého přístaviště najdeme stojan na sdílená jízdní kola, která také poskytuje městský dopravní podnik.

21. září 2020 – Motorový člun na lodní lince poblíž přístaviště Corneliu Coposu – Pavel Hypš

Regionální autobusová doprava

Podobně jako ve zbytku Rumunska i v Temešváru zajišťují většinu regionální autobusové dopravy minibusy a dodávky, mnohdy pochybného vzhledu a s neexistujícím jízdním řádem. Mezi solidnější firmy patří např. firma AutoGENN na pravidelné lince do Aradu a Oradei. Temešvár je také v síti Flixbus, zastavuje však nesmyslně daleko od centra na západním okraji města.

2. února 2020 – Odbavování cestujících mnohdy probíhá na parkovištích pro auta, aby minibusy nemusely platit za vjezd na autobusová nádraží, nebo nádraží již neexistují – Pavel Hypš

Zdroje

Web cs.wikipedia.org (Temešvár), web ro.wikipedia.org (Timișoara, Tramvaiul din Timișoara, Transportul public din Timișoara, Transportul public naval din Timișoara), web de.wikipedia.org (Oberleitungsbus Timișoara), web ratt.ro

Galerie

Podobné příspěvky

Napsat komentář