Belgie

 • Belgie,  Zahraničí

  CHARLEROI

  Město Charleroi (valonsky Tchålerwè) se nachází v belgické provincii Henegavsko (francouzsky Hainaut), 50 km jižně od Bruselu, na řece Sambre. Z hlediska počtu obyvatel, který se pohybuje kolem 200 000, je Charleroi největší obec ve Valonsku a třetí největší v Belgii. Rozloha města činí 102,08 km². Od 1. ledna 1977, kdy v Belgii vstoupil v platnost zákon o slučování obcí, se město Charleroi skládá z 15 bývalých obcí. Charleroi je oproti jiným belgickým městům poměrně mladé – založeno bylo až roku 1666, kdy byla poblíž vesnice Charnoy vybudována pevnost s půdorysem ve tvaru hvězdy. V 19. století bylo město ovlivněno průmyslovou revolucí a stalo se důležitým centrem hutnictví a sklářství.…

 • Belgie,  Zahraničí

  BELGIE

  Belgické království je státem v západní Evropě, hraničící s Francií, Lucemburskem, Nizozemskem a Německem. Ze severozápadu omývá Belgii Severní moře. Počet obyvatel je téměř 12 milionů. Úředními jazyky jsou vlámština a francouzština, hojně rozšířena je také němčina. Největšími městy jsou Brusel, Antverpy, Gent, Charleroi, Lutych a Bruggy. V Belgii je velmi rozvinutá železniční síť. Státním dopravcem na místních tratích je firma SNBC, zajíždí sem však také řada dopravců z okolních států. Významnými přístavy jsou Antverpy, Gent a Zentbrügge. Na pobřeží severního moře je provozována nejdelší tramvajová trať na světě, o délce 68 km. Spojuje řadu menších vesnic s městečky Ostence a Nieuwpoort. Městské tramvajové provozy najdeme také v Bruselu, Antverpách,…

 • Belgie,  Zahraničí

  BRUSEL

  Brusel (francouzsky Bruxelles, nizozemsky Brussel, německy Brüssel, anglicky Brussels) je hlavní město Belgie. Je sídlem NATO a některých institucí Evropské unie, a proto bývá neoficiálně označován jako „hlavní město Evropy“. Je zároveň hlavním městem Vlámského společenství a Valonsko-bruselské federace (Francouzského společenství). Podle legendy založil osadu kolem roku 580 svatý Guegerich. Jméno města je snad odvozeno od názvu Brucsella či Broekzelle, což znamená ves v bažinách. Při jeho poloze uprostřed belgického království vzkvétal rozvoj řemesel a v 11. století se ves rozrostla v opevněné město. Na konci 17. století byl Brusel bombardován Francouzi, což vedlo k velkému poškození města, následné obnově a rozsáhlé přestavbě. Zničena byla zhruba čtvrtina veškeré zástavby, včetně…