Slovensko

 • Slovensko,  Zahraničí

  ŽILINA

  Žilina (německy Sillein nebo Silein, maďarsky Zsolna, polsky Żylina, latinsky Solna) je krajské a okresní město na Slovensku, 170 km severovýchodně od Bratislavy, na soutoku řek Váhu a Kysuce v Žilinské kotlině, 28 km od hranic s Českem. Jedná se o důležité průmyslové i dopravní centrum, sídlo univerzity a od roku 2008 i biskupa římskokatolické žilinské diecéze. V roce 2016 zde žilo přes 81 000 obyvatel a bylo tak čtvrtým největším slovenským městem.  Oblast dnešní Žiliny byla osídlena již v paleolitu, později tu existovalo halštatské hradiště a slovanské mohylové pohřebiště. První zmínka o městu pochází z roku 1208, tehdy to ale byla malá slovanská osada, z níž se zachoval jen kostel sv. Štěpána. Počátkem 14. století…

 • Slovensko,  Zahraničí

  SLOVENSKO

  Slovenská republika je vnitrozemský stát ve střední Evropě, sousedící s Českou republikou, Polskem, Rakouskem, Maďarskem a Ukrajinou. Žije zde 5,5 milionu obyvatel. Tramvajovou dopravu najdeme na Slovensku pouze ve dvou největších městech, Bratislavě a Košicích. Trolejbusy jezdí v Bratislavě, Banské Bystrici, Prešově a Žilině. Trolejbusové tratě i vozidla jsou také v Košicích, doprava je zde však dlouhodobě pozastavena. Dříve existovala také meziměstská trolejbusová trať ve Vysokých Tatrách. Slovensko je bohaté také na městské autobusové dopravy. Vyjma výše zmíněných fungují městské autobusové linky také v Bardejově, Bánovcích nad Bebravou, Brezně, Čadce, Dolným Kubínu, Dunajské Stredě, Galantě, Handlové, Hlohovci, Kežmaroku, Komárně, Kysuckém Novém Mestě, Levici, Levoče, Liptovském Mikuláši, Lučenci, Martinu, Michalovcích, Nitře,…

 • Slovensko,  Zahraničí

  PREŠOV

  Prešov (maďarsky Eperjes, německy Eperies, polsky Preszów) je krajské a okresní město na Slovensku. V roce 2016 zde žilo přes 89 000 obyvatel a bylo tak po Bratislavě a Košicích třetím největším slovenským městem. Oblast dnešního Prešova byla osídlena v dávnověku. V době Římské říše tu existovalo sídliště. Po stěhování národů v 6. století sem migrovali Slované. První písemná zmínka o městě je z roku 1247, od roku 1347 je Prešov svobodným královským městem. Nejvýznamnější prešovskou památkou je dóm svatého Mikuláše. Na Hlavní ulici se kromě něj nachází i řada dalších zajímavostí, jako barokní sousoší Immaculata, Neptunova fontána nebo památník osvoboditelů, dodnes vyobrazující symbol srpu a kladiva. Ve městě se…

 • Slovensko,  Zahraničí

  BRATISLAVA

  Bratislava je hlavní a největší město Slovenska (německy Preßburg, maďarsky Pozsony, latinsky Posonium, do roku 1919 slovensky Prešporok / Prešporek, do roku 1919 česky Prešpurk), centrum Bratislavského kraje a historická metropole někdejších žup Prešpurské a Bratislavské. Okolí Bratislavy bylo osídleno již v dobách neolitu, souvislé osídlení je však datováno až z období let 400 před naším letopočtem až 50 před naším letopočtem. Tehdy tu žili Keltové a měli zde dokonce oppidum (opevněné sídliště) s vlastní mincovnou. Ty nahradili později Germáni; středem řeky poté procházela hranice jejich říše. Většina památek se nachází v historickém jádru města. Stará radnice je komplex budov vybudovaných ve 14. a 15. století a dnes je sídlem…

 • Slovensko,  Zahraničí

  KOŠICE

  Košice jsou druhým největším městem Slovenska a přirozenou metropolí východního Slovenska. Mají necelých 240 tisíc obyvatel a košická aglomerace má celkem 355 tisíc obyvatel. Jsou sídlem Ústavního soudu Slovenské republiky a Košického samosprávního kraje. Město Košice je dělen na 4 městské obvody a dále na 22 samosprávných městských částí, které jsou spravovány vlastními místními zastupitelstvy v čele se starosty. Českým partnerským městem Košic je Ostrava. Dějiny města sahají mnohem hlouběji než první písemná zmínka z roku 1230, která vzpomíná kostel v královské osadě – Villa Cassa – předchůdkyni pozdějšího města. Městem se Košice staly po roce 1241, kdy král Béla IV. podporoval znovuosídlení Uherského království po mongolském vpádu přizvanými kolonisty…

 • Slovensko,  Zahraničí

  BOJNICE

  Bojnice (německy Weinitz, maďarsky Bajmóc) jsou lázeňské město na středním Slovensku asi 1 km západně od Prievidzy, na pravém břehu řeky Nitry. Historie lázní je nerozlučně spojena s Bojnickým zámkem, do kterého panství patřily. První písemné zmínky o městě spadají do roku 1113. Bojnický zámek z 11. století hraběcího rodu Pálffyů, na přelomu 19. a 20. století zcela přebudován do romantické podoby, byl zobrazen v mnoha filmech a seriálech, mimo jiné třeba ve filmu Šíleně smutná princezna. Bojnická zoologická zahrada je nejstarší zoologická zahrada na Slovensku. Pro veřejnost byla otevřena 1. dubna 1955 a v současnosti se rozkládá na ploše 41 hektarů, z čehož expoziční část tvoří 20 hektarů. ako…

 • Slovensko,  Zahraničí

  PRIEVIDZA

  Prievidza (maďarsky Privigye, německy Priwitz) je okresní město v Trenčínském kraji na Slovensku. Žije zde necelých 50 tisíc obyvatel. Město leží na řece Nitra, v hornonitranské kotlině. Přímo sousedí s městem lázeňským městem Bojnice. První zmínka o dnešním městě je z roku 1113, městská práva získala pak až v roce 1383 a stala se významným centrem jak řemesel, tak i obchodu. Ve 14. století zde vznikl gotický kostel a na konci 17. století klášter. Nejvýznamnější památkou v Prievidze je piaristický římskokatolický Kostel Nejsvětější Trojice. Se stavbou se začalo v roce 1666, podle návrhu italského architekta Biberelliho. Stavbu kostela dokončil v polovině 18. století řeholní stavitel H. Hanghe. Dnes je jednou z nejkrásnějších…

 • Slovensko,  Zahraničí

  TRENČÍN

  Trenčín (maďarsky Trencsén, německy Trentschin, latinsky Trentsinium nebo Laugaricio) je krajské a okresní město na západě Slovenska na řece Váh, 109 km severovýchodně od Bratislavy, 12 km od hranic s Českem. V roce 2009 zde žilo 56 514 obyvatel. Díky geografické a strategické poloze v údolí řeky Váh patřil Trenčín od nepaměti k nejvýznamnějším městům na Slovensku. O osídlení trenčínské lokality již v době kamenné svědčí několik archeologické nálezy. Král Zikmund povýšil roku 1412 Trenčín na svobodné královské město. Trenčínský hrad stojí na skalní výšině, pod kterou původně tekla řeka Váh, jejíž koryto se později posunulo dál. V současné době je pod skálou centrum města a silniční komunikace. Už ve…