|

KOŠICE

Košice jsou druhým největším městem Slovenska a přirozenou metropolí východního Slovenska. Mají necelých 240 tisíc obyvatel a košická aglomerace má celkem 355 tisíc obyvatel. Jsou sídlem Ústavního soudu Slovenské republiky a Košického samosprávního kraje.

2. října 2015 – Pohled na Hlavni ulici, v jejímž pozadí vidíme Státní divadlo – Pavel Pernica

Město Košice je dělen na 4 městské obvody a dále na 22 samosprávných městských částí, které jsou spravovány vlastními místními zastupitelstvy v čele se starosty. Českým partnerským městem Košic je Ostrava.

2. října 2015 – Železárny U. S. Steel se nacházejí na jižním okraji Košic, v části Šaca – Pavel Pernica

Dějiny města sahají mnohem hlouběji než první písemná zmínka z roku 1230, která vzpomíná kostel v královské osadě – Villa Cassa – předchůdkyni pozdějšího města. Městem se Košice staly po roce 1241, kdy král Béla IV. podporoval znovuosídlení Uherského království po mongolském vpádu přizvanými kolonisty ze Saska.

2. října 2015 – Hlavná ulica – Pavel Pernica

Většina historicky cenných staveb je soustředěna na Hlavní ulici, severojižní páteři historického města, dlouhé 1 200 m. Katedrála svaté Alžběty uprostřed Hlavní ulice je pozdně gotická trojlodní stavba 60 m dlouhá a 36 m široká, s příčnou lodí uprostřed své délky a se dvěma věžemi v průčelí.

2. října 2015 – Dom svatëj Alžbety – Pavel Pernica

Železniční doprava v Košicích existuje od 14. srpna 1860, kdy byla prodloužena Potiská železnice od Miškovce do Košic. Později přibyly i další tratě:

  • 1870: Košicko-bohumínská dráha přes Žilinu do slezského Bohumína, s odbočkou do Prešova.
  • 1873: Zemplínská železnice do Michalian a dále na Černou nad Tisou.
  • 1890: Turnianska železnice přes Turňa nad Bodvou a Tornanádasku do Miškovce, její propojením s Rožňavou od roku 1955 se získalo i jižní spojení se západem Slovenska.
22. května 2016 – Dnešní podoba košického nádraží – Pavel Hypš

Košice mají nejstarší městskou hromadnou dopravu na Slovensku. Začátek provozu kolejové dopravy spadá do listopadu 1891. Dnes má tramvajová síť délku 34 km. Specifikem místního provozu je mimoměstská tramvajová rychlodráha spojující město se Železiarenská průmyslovým komplexem US Steel v délce 13 km.

2. října 2015 – Linka R1 přijíždí do předposlední zastávky na rychlodráze, k Válcovnám U. S. Steel – Pavel Pernica

Poměrně pozdě, až v roce 1950, se v ulicích města objevuje nový dopravní prostředek, autobus. První dvě linky spojovaly centrum Košic s Košickou Novou Vsí a Vyšným Opátským. Dnes má síť celkem 44 městských autobusových linek.

kosice07
2. října 2015 – Linka 10 ve konečné OC OPTIMA, vyčkávající na svůj odjezd – Pavel Pernica

V letech 1993  –  1999 probíhala výstavba trolejbusové trakce. Trolejbusová síť je velmi malá a podílí se na dopravě v Košicích jen necelými šesti procenty. V provozu jsou dvě denní a jedna noční linka. Od 30. ledna 2015 je trolejbusový provoz dočasně vyloučen, o definitivní konec by se ale jednat nemělo.

22. května 2016 – Košické trolejové vedení vyčkává na svůj další osud – Pavel Hypš

Zdroje: web imhd.sk (Košice), web wikipedia.cz (Košice, Trolejbusová doprava v Košicích), web wikipedia.sk (Električková doprava v Košicích)

Podobné příspěvky

Napsat komentář