|

OPOLÍ

Město

Opolí (polsky Opole) je město s postavením okresu v jižním Polsku, sídlo Opolského vojvodství a okresu Opolí. Historicky je hlavním městem Horního Slezska. V roce 2019 čítalo 128 035 obyvatel. Opolí proslavil Národní festival polské písně, jeden z nejpopulárnějších hudebních festivalů v Polsku, který se koná od roku 1963 každoročně v Amfiteátru tisíciletí na ostrově Paseka.

17. července 2021 – Radnice na hlavním náměstí – Pavel Hypš

Počátky města sahají do 9. století, kdy bylo střediskem slovanského kmene Opolanů. Při dělení Slezska v roce 1172 se stalo sídlem Opolského knížectví, které bylo od roku 1327 lénem českých králů a později součástí Habsburské monarchie. Po první slezské válce připadlo spolu s většinou Slezska Pruskému království. Po druhé světové válce bylo připojeno k Polsku, kde i přes odsun a emigraci velké části německého obyvatelstva zůstává významným střediskem německé menšiny.

17. července 2021 – Zámecký rybník s multimediální fontánou – Pavel Hypš

Turistické cíle

Staré Město tvoří historické jádro města s pravoúhlou uliční sítí na pravém břehu Mlýnského kanálu.  Část měšťanských domů na hlavním náměstí (Rynek) a ve vedlejších uličkách byla zničena v roce 1945 a následně obnovena v barokní stylizaci.

17. července 2021 – Kostel Nejsvětější Trojice – Pavel Hypš

V okrajové městské části Bierkowice najdeme Muzeum opolského venkova (Muzeum Wsi Opolskiej) skanzen dřevěné architektury, který tvoří 49 budov s původem z okolních obcí. Mezi exempláře patří například větrný mlýn z roku 1734 nebo kostel z roku 1613.

17. července 2021 – Větrné mlýna v Muzeu opolského venkova – Pavel Hypš

Zoologická zahrada Opolí se nachází na ostrově Bolko. Jedná se o jedinou zoologickou zahradu s lachtany kalifornskými a zároveň jednou ze dvou polských zoo, kde najdeme gorily. Počátky opolské zoo sahají do roku 1912, kdy zde byl původně zřízen park pro jeleny, pávy a bažanty.

17. července 2021 – Lvi v opolské zoo – Pavel Hypš

Železnice

V roce 1843 získalo Opolí železniční spojení s Vratislaví, o dva roky později s hornoslezskou uhelnou konurbací a záhy na to s Bohumínem. Dnes se jedná o velký dopravní uzel na železniční magistrále Katovice – Vratislav.

17. července 2021 – Hlavní opolské nádraží – Pavel Hypš

Městská doprava

Městskou autobusovou dopravu v Opolí zajišťuje dopravní podnik MZK Opole na 13 denních městských, 3 denních příměstských a 3 nočních linkách. Plány na výstavbu tramvajové sítě nebyly nikdy uskutečněny. První zmínky o autobusové městské dopravě pocházejí z roku 1926, kdy ji tvořilo již deset linek.

17. července 2021 – Solaris Urbino 12 na lince číslo 3 v zastávce Plac Kopernika – Sienkiewicza – Pavel Hypš

Vozový park tvoří výhradně autobusy MAN Lion´s City (různých délek) a Solaris Urbino 12, v depu MZK je také původní vůz Ikarus 280, čekající na renovaci. Zajímavostí je, že jeden z autobusů MAN Lion´s City na sobě nese nápis „Bruntál“, na počest partnerství obou měst.

16. července 2021 – Solaris Urbino 12 na lince číslo 9 u zastávky Korfantego – Pavel Hypš
Zdroje

web cs.wikipedia.org (Opolí), web pl.wikipedia.org (Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Opole, Ogród Zoologiczny w Opolu)

Galerie

Podobné příspěvky

Napsat komentář