Německo

 • Německo,  Zahraničí

  BERLÍN

  Město Berlín je hlavní město a zároveň i spolková země Spolkové republiky Německo. Hlavním městem Německa se stal roku 1991 a od sjednocení Německa (a tím i obou částí města) Berlín patří k největším městům v Evropě a je druhým největším městem Evropské unie. První historicky doložené zmínění Berlína pochází z roku 1244. Roku 1451 se Berlín stává vládním městem braniborských markrabích a kurfiřtů, 1701 pak hlavním městem Pruského království, 1871 hlavním městem nově založené Německé říše. Kvůli velkému rozmachu průmyslu a nutnosti vytvořit odpovídající infrastrukturu byl vytvořen roku 1920 Velký Berlín, který kromě města samotného pojmul řadu okolních obcí a také do té doby samostatná města Charlettenburg, Schöneberg a…

 • Německo,  Zahraničí

  LIPSKO

  Lipsko (německy Leipzig) je město s postavením samostatného městského okresu (Kreisfreie Stadt) na severozápadě německé spolkové země Sasko. Žije zde přibližně 593 tisíc obyvatel, díky čemuž je Lipsko největší město Saska a desáté největší město v Německu. Městskou dopravu v Lipsku zajišťují tramvaje, autobusy, vlaky a v minulosti také trolejbusy.

 • Německo,  Zahraničí

  NORIMBERK

  Norimberk (německy Nürnberg) je německé město, asi 170 km severně od Mnichova. Patří do administrativní oblasti Středních Franků (Mittelfranken) v Bavorsku. Historicky, kulturně i hospodářsky významné univerzitní město leží na obou březích řeky Pegnitz, na sever od města leží krasová oblast Franské Švýcarsko.

 • Německo,  Zahraničí

  DRÁŽĎANY

  Drážďany (německy Dresden) jsou zemské hlavní město a současně druhé největší město v Sasku s postavením městského okresu (Kreisfreie Stadt). V blízkosti Drážďan se nacházejí další významná města, například Saská Kamenice, Lipsko a Berlín. Ve vzdálenosti 150 km jižně se pak rozkládá Praha, 230 km východně se nalézá Vratislav (Wrocław).

 • Německo,  Zahraničí

  MNICHOV

  Mnichov (německy München, italsky Monaco di Baviera) je hlavní město Bavorska, které leží v podhůří Alp na řece Isar a s 1,4 miliony obyvatel je to třetí největší město v Německu (po Berlíně a Hamburku). Významná průmyslová, dopravní, finanční i kulturní aglomerace s mnoha vysokými školami i kostely, je sídlem arcibiskupa a řady muzeí a galerií. Ve městě sídlí jeden z nejlepších fotbalových klubů světa, Bayern Mnichov.

 • Německo,  Zahraničí

  FREIBERG

  Freiberg (doslova: „svobodné horní město“) je historické a okresní město v Sasku v Německu, v podhůří Krušných hor asi v polovině cesty mezi Drážďany a Saskou Kamenicí. Správní oblastí města protéká řeka Freiberger Mulde a dva potoky. Českým partnerským městem je Příbram. Město bylo založeno kolem roku 1170 a po staletí bylo centrem těžby stříbra a rud. Z této těžby plynulo jeho bohatství a s dovozem stříbra z Ameriky v 16. století jeho sláva skončila. Nicméně v roce 1765 zde byla založena důlní akademie, nynější Technische Universität Bergakademie Freiberg. Freiberg jako celek je jedinečnou památkou města s plánem z přelomu 12. a 13. století, se stovkami domů z doby 1480 až…

 • Německo,  Zahraničí

  NOSSEN

  Nossen je malé německé město míšenského kraje ve Svobodném státě Sasko. Je známé především jako křižovatka silnic A4 a A14 a také výchozí místo pro výlety na klášter Altzella. Ve vzdálenosti 36 km na východ se nacházejí Drážďany. První písemná zmínka o městě pochází z roku 1185, kdy je uváděno jako panské sídlo rytíře Petruse de Nozin. Název města je odvozen ze srbského slova Nosno, což se dá přeložit jako „nos hory“. V češtině slovo Nossen znamená „družstvo“, s originálním významem to ale nemá nic společného. V Nossenském zámku je sídlo městského muzea se stálou expozicí o historii Nossen. Kromě toho, muzejní spolek pořádá také celou řadu příležitostných výstav. Jedna z nich, expozice hraček,…

 • Německo,  Zahraničí

  BÄRENSTEIN

  Obec Bärenstein leží ve spolkové zemi Sasko, na řece Polavě v Krušných horách, na hranici s Českou republikou. K 31. prosinci 2005 zde žilo 2739 obyvatel. S českým městem Vejprty ležícím východně, tvoří opticky jeden celek oddělený jen říčkou Polavou. První písemná zmínka pochází z roku 1525. Roku 1548 byl připojen k panství Annaberg. Se 700 obyvateli byl Bärenstein po třicetileté válce jednou z nejlidnatějších obcí Krušných hor. Později se zde rozvíjel zejména textilní průmysl. V Bärensteině stojí, přímo na silnici B 95, evangelický lutheránský kostel Vykupitele z roku 1655. Nedaleko města se nachází hora Bärenstein s rozhlednou a ubytováním. Výstavba železniční trati Annaberg – Bärenstein – Vejprty proběhla v roce 1867. Vlaky na této trati byly vedeny…

 • Německo,  Zahraničí

  AUGUSTUSBURG

  Augustusburg je malé město ve středním Sasku. Leží v Krušných horách, 15 km východně od Saské Kamenice (Chemnitz), 5 km jihovýchodně od Flöhy, 20 km jihozápadně od Freibergu a 9 km severně od Zschopau. Pod Augustusburg patří také okolní osady Erdmannsdorf, Grünberg, Hennersdorf a Kunnersdorf. Nejstarší písemná zmínka o místním osídlení se datuje do roku 1206. Dnešní název města se začal používat od roku 1575, podle hraběte Augusta I Hieronymuse Lottera. K oficiálnímu přejmenování došlo až roku 1899. Město je známé především díky výraznému a krajině dominujícím loveckém zámečku Augustusburg, ležícím na místě bývalého hradu, který utrpěl během 16. století dva těžké požáry. Nachází se na hoře Schellenberg ve výšce 516 metrů nad mořem. Na…

 • Německo,  Zahraničí

  AUE

  Aue je město v německé spolkové zemi Sasko, v okrese Krušné Hory. Leží nedaleko českých hranic a má necelých 17 tisíc obyvatel. Leží na soutoku řek Mulda a Černá Voda. Hospodářsky se řadí do oblasti Saské Kamenice. Poprvé se okolí města zmiňuje roku 965, kdy se o něm hovoří jako o lesnické oblasti Miriquidi. K roku 1173 je potvrzena existence místního kláštera. Ještě v roce 1815 se mluví pouze o 711 obyvatelích, převážně hornících. Historicky se město skládalo z osmi čtvrtí, která má každá svou vlastní historii. Český partnerským městem je Kadaň. Příjezd do města je možný po dálkové železniční trati Aue – Lipsko – Saská Kamenice, nebo regionální trati do Johanngeorgenstadtu. V současnosti se pracuje na znovuzprovoznění ještě…

 • Německo,  Zahraničí

  ANNABERG-BUCHHOLZ

  Annaberg-Buchholz je historické hornické město na úpatí Krušných hor 10 km severně od českých Vejprt. Město se rozkládá na březích říčky Sehmy na úpatí kopce Pöhlberg (832 m). Má rozlohu 27,7 km² a v roce 2010 zde žilo téměř 22 tisíc obyvatel. Ve 12. století bylo okolní území osídleno rolníky z Durynska. Ti zakládali v lesích vesnice, jejichž části se v některých případech zachovaly dodnes. Na konci 15. století byly objeveny v kopcích nad údolím Sehmy zásoby stříbra. Roku 1496 bylo založeno nedaleko ložisek nové město, které později získalo jméno Sankt Annaberg. V roce 1945 byly Annaberg a Buchholz na příkaz sovětské okupační moci sjednoceny v jeden městský celek. Pokusy o…

 • Německo,  Zahraničí

  LÁZNĚ OBERWIESENTHAL

  Lázně Oberwiesenthal (Kurort Oberwiesenthal) jsou lázeňské město a centrum zimních sportů v Krušnohorském okresu (Erzebirge), ve spolkové zemi Sasko v Německu na hranicích s Českou republikou. S nadmořskou výškou 914 metrů je také nejvýše položeným městem Německa. Žijí zde necelé 3 tisíce obyvatel. Oberwiesenthal byl založen v roce 1527 pány ze Schönburgu (česky „ze Šumburka“) jako hornická osada, rok poté co byla v oblasti nalezena stříbrná ruda. Roku 1530 obdržela osada městská práva, a roku 1559 se dostal Oberwiesenthal pod správu saského panovnického rodu Wettinů. Od 29. května 1935 má Oberwiesenthal statut lázeňského města. Město se člení na pět částí: Oberwiesenthal (u české hranice s Loučnou pod Klínovcem), Unterwiesenthal, Hammerunterwiesenthal (u…

 • Německo,  Zahraničí

  SOBĚNICE

  Soběnice (v německém originále Sebnitz) je „velké okresní město“ (Große Kreisstadt) v zemském okrese Saské Švýcarsko-Východní Krušné hory (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge). Jde o státem uznanou rekreační oblast ve východním Sasku na okraji Národního parku Saské Švýcarsko. V lokalitě se v raném středověku pravděpodobně nalézalo slovanské obyvatelstvo. Sebnitz samotný byl založen německými kolonizátory z oblasti Frank v dnešním Bavorsku. Nejstarší písemnou zmínku lze dohledat v Hornolužické hraniční listině z roku 1223, která stanovovala hranici mezi Českým královstvím a Biskupstvím Míšeň. V roce 1952 se Sebnitz stal okresním městem. Ve městě se nachází výrobna jednoho z nejvýznamnějších výrobců železničních modelů Tillig, u které je i rozsáhlé železniční muzeum. Mimo jiné zde najdeme modelové…

 • Německo,  Zahraničí

  SASKÁ KAMENICE

  Saská Kamenice (německy Chemnitz [kemnyc]), do roku 1990 Karl-Marx-Stadt) je třetím největším městem v německé spolkové zemi Sasko. Leží na severním úpatí Krušných hor a je součástí metropolitního území Saský trojúhelník, čítajícího zhruba 3,5 milionu obyvatel. Na místě dnešního města se nacházelo slovanské sídliště Kamienica. První zmínky o užití názvu Chemnitz pocházejí z roku 1143, kdy zde byl postaven benediktinský klášter, kolem kterého se celé sídlo začalo rychle rozrůstat. Asi v roce 1170 se Fridrich I. Barbarossa zaručil, aby byla městu udělena práva svobodného říšského města. Čtvrť Kaßberg v historickém centru města je jednou z největších secesních čtvrtí v Německu, a jako celek je vyhlášena jednou z národních památek. Uprostřed této čtvrti…

 • Německo,  Zahraničí

  HOF

  Hof je město v Německu, ležící asi 100 km severovýchodně od Norimberku a 15 km západně od českých hranic, na řece Sále. Žije zde okolo 45 tisíc obyvatel. Ve městě je rozvinutý potravinářský průmysl, především pivovary a výroba uzenin, které prodávají na ulicích krojovaní párkaři. První písemná zmínka o Hofu pochází z roku 1214. Město bylo součástí historické země Fojtsko a markrabství Brandenburg-Bayreuth, od roku 1810 patří k Bavorsku. Od roku 1993 je součástí euroregionu Egrensis (spolupráce česko-německého pohraničí). Nad městem se vypíná rozhledna Bismarckturm z roku 1921. Funguje zde divadlo, zoologická zahrada a městský park Theresienstein, nedaleko města leží Letiště Plauen-Hof. Každoročně v říjnu se ve městě koná mezinárodní…

 • Německo,  Zahraničí

  ESLARN

  Eslarn je německá obec s tržním právem (Markt) v zemském okrese Neustadt an der Waldnaab, ve spolkové zemi Bavorsko. Pokud bychom ji srovnali s českými pravidly, jednalo by se o město. Podle těch německých spíše odpovídá českému městysu. Eslarn leží u hranic s Českou republikou, nedalo města Bělá nad Radbuzou. Eslarn byl založen pravděpodobně v průběhu 9. století, zmiňován je poprvé roku 1240. Jeho jméno znamená přibližně „u lidí na pastvině“. Ve 13. století jej tvořilo 13 statků, ale rychle se rozrůstal, a už roku 1613 obdržel tržní práva. Nedaleko centra Eslarnu se nachází malá ptačí zahrada (Vogelpark). Zaujme především kachním rybníkem, s vodními ptáky ze všech kontinetů. Aktivně se zde chová také…

 • Německo,  Zahraničí

  JOHANNGEORGENSTADT

  Johanngeorgenstadt je horské městečko v saské části Krušných hor. Sousedí na severovýchodě s obcí Breitenbrunn, na jihu s českou obcí Potůčky a na severozápadě s obcí Eibenstock. Lidově se městu říká „město svícnů“. Počátky města sahají do roku 1654, kdy dal kurfiřt Johann Georg I. na hradě v Annabergu souhlas k jeho založení. Popudem k založení byla místní bohatá ložiska cínu. Zakladatel město opustil již roku 1656, jelikož zde byl velký nedostatek potravin a na hlad tu umírali lidé až do konce 18. století. Další velké ztráty město utrpělo během druhé světové války, kvůli své hraniční poloze. Vě městě se nachází několik významných válečnách památníků a pomníků. Nejhodnotnější pochází z roku 1965. Je umístěn v areálu bývalé továrny nábytku…

 • Německo,  Zahraničí

  SCHWARZENBERG

  Schwarzenberg je město v Sasku, pro rozlišení se uvádí jako Schwarzenberg v Krušných horách (Erzgebirge). Leží v Krušných horách ve výšce 468 metrů nad mořem. Má asi 19 tisíc obyvatel. Celé město je obestoupeno kopci. První zmínka o městě pochází z roku 1282, v souvislosti se zdejším hradem, odhaduje se však, že tento hrad vznikl již kolem r. 1150. Okolo něj vzniklo malé město, jež žilo z místní těžby kovových rud. V 19. století a na začátku 20. století zaznamenalo město značný rozvoj průmyslu, ten však byl značně postižen hospodářskou krizí 30. let. Zdejší hrad byl postaven pravděpodobně ve 12. století jako pevnost. V 16. století byl přestavěn na kurfiřtský lovecký zámek.…

 • Německo,  Zahraničí

  ZHOŘELEC

  Zhořelec (německy Görlitz) je okresní město v Sasku v Horní Lužici. Je nejvýchodnějším městem Německa na státní hranici s Polskem. V období do 31. července 2008 město tvořilo samostatný městský okres. Žije zde přibližně 58 tisíc obyvatel. Někdejší východní předměstí, které odděluje řeka Lužická Nisa, představuje dnes samostatné polské město Zgorzelec. Osada Görlitz vznikla na důležité křižovatce dvou důležitých obchodních cest: jedné vedoucí z Čech do severních hanzovních měst a královské cesty z Vratislavi do Durynska. První zmínka o osadě „villa Göerlitz“ se objevila roku 1071 v listině sestavené na popud německého císaře Jindřicha IV. v Goslaru. Zhořelec je jedno z nejlépe zachovaných historických měst v Německu a nebyl ani za…

 • Německo,  Zahraničí

  PLAVNO

  Plavno je městem na jihozápadě Německa ve Svobodném státě Sasko v okrese Vogtland. Nejblíže do České republiky je od města Aš, se kterým je také partnerským městem. Plavno má necelých 70 tisíc obyvatel, u nás je tedy srovnatelné přibližně s Kladnem. Páteří regionální dopravy je železnice, autobusy zajišťují pouze několik místních linek, i místní autobusové nádraží působí velmi skromně. Železnice nabízí přímé spojení do českých Karlových Var, ale hlavně po Německu, např. do měst Berlín, Karlruhe, Lipsko, Mnichov, Norimberk nebo Stuttgart. Hlavní význam pro městskou dopravu mají v Plavně tramvaje. První tu vyjely 17. listopadu 1894 po trati mezi Horním nádražím a centrem (dnes tu jezdí linky 1 a 6), o měsíc později dojeli…