|

ZHOŘELEC

Zhořelec (německy Görlitz) je okresní město v Sasku v Horní Lužici. Je nejvýchodnějším městem Německa na státní hranici s Polskem. V období do 31. července 2008 město tvořilo samostatný městský okres. Žije zde přibližně 58 tisíc obyvatel. Někdejší východní předměstí, které odděluje řeka Lužická Nisa, představuje dnes samostatné polské město Zgorzelec.

21. března 2014 – Lužická Nisa oddělující německé a polské město – Pavel Hypš

Osada Görlitz vznikla na důležité křižovatce dvou důležitých obchodních cest: jedné vedoucí z Čech do severních hanzovních měst a královské cesty z Vratislavi do Durynska. První zmínka o osadě „villa Göerlitz“ se objevila roku 1071 v listině sestavené na popud německého císaře Jindřicha IV. v Goslaru.

21. března 2014 – Reichenbašská věž na náměstí Kaisetrutz – Pavel Hypš

Zhořelec je jedno z nejlépe zachovaných historických měst v Německu a nebyl ani za války příliš poškozen. V rozsáhlé historické části je asi 4 tisíce památkových objektů, hlavně měšťanských domů od 15. do 19. století.

21. března 2014 – Mariánské náměstí s moderní věží nazvanou „Tlustá“ – Pavel Hypš

Město získalo připojení na saskou železniční síť roku 1847. Dnes má spojení jak s jižním a západním (přes Budyšín a Drážďany), tak i severním (přes Chotěbuz) Německem. Vede přes něj tranzitní trať směrem na Vratislav. Regionální trať vede také do Žitavy (tzv. Niská dráha).

21. března 2014 – Vůz Siemens Desiro na nádraží ve Zhořelci – Pavel Hypš

První koněspřežné normálněrozchodné tramvaje vyjely do ulic Zhořelce roku 1882. Provoz elektrických tramvají začal roku 1897. Následně byly trasy přestavěny na metrový rozchod, aby se mohly snáze rozšiřovat do středu města. Po druhé světové válce se obnovily pouze tramvajové tratě na německé straně města. V provozu jsou dvě linky, zajištěné pouze vozy české výroby ČKD-Tatra KT4D.

21. března 2014 – Setkání vozů Tatra KT4 u zhořeleckého nádraží – Pavel Hypš

Tramvajová síť je doplněna šesti autobusovými linky. Páteřní jsou linky A a B, jedoucí skrze historické centrum po dvaceti minutách. Linka C jede také převážně centrem, ovšem pouze čtyřikrát za den. Linky D a E obsluhují po dvou hodinách okrajové části města. Noční okružní linka je označena písmenem N.

21. března 2014 – Významná přestupní zastávka, kde se setkávají obě tramvajové linky a autobusy A a B – Pavel Hypš

Od roku 1991 funguje ještě zvláštní autobusová linka P. Jejím dopravcem je polská firma Bielawa Bus (dříve PKS Zgorzelec). Jede od nádraží v polské části města k nádraží v německé části města, přes polské autobusové nádraží a německé historické centrum.

21. března 2014 – Minibus Renault Master na lince P – Pavel Hypš

Zdroje: web wikipedia.cz (Görlitz, Tramvajová doprava v Görlitzu), web wikipedia.de (Busverkehr in Görlitz, Görlitz)

Podobné příspěvky