JŪRMALA
|

JŪRMALA

Jūrmala je největší lázeňské město v Lotyšsku, ležící v Livonsku, asi 25 km od hlavního lotyšského města Rigy. Postupnou výstavbou zejména v posledních dvaceti letech města postupně splývají a Jūrmala se stává předměstím Rigy. Žije zde necelých 60 tisíc obyvatel.  Vznik města je datován k roku 1785. Ve 2. polovině 19. století se z něj stává město lázeňské. Dnes je Jūrmala složena ze 14 městských částí,…

JELGAVA
|

JELGAVA

Jelgava je se svými 66 tisíci obyvateli čtvrtým největším městem Lotyšska. Nachází se 41 km jižně od hlavního města Lotyšska Rigy, po obou březích řeky Lielupe. Je největším městem lotyšské historické provincie Zemgale. První zmínky o Jelgavě pocházejí z 13. století, městská práva získala roku 1573. Během druhé světové války zde byla vytvořena obří německá pevnost…

LIEPĀJA
|

LIEPĀJA

Liepāja je se svými více než 70 tisíci obyvateli třetím největším městem Lotyšska. Leží na západním pobřeží, u Baltského moře, a tvoří pro Lotyšsko velmi významný přístav. Město se nachází v historické Kuronsko, přibližně 200 km od hlavního města Rigy. První písemná zmínka o Liepāje pochází z roku 1253, městská práva však získala až v roce 1625. Název…

LOTYŠSKO
|

LOTYŠSKO

Lotyšská republika je prostřední ze tří pobaltských zemí na jihovýchodním pobřeží Baltského moře a jeho Rižského zálivu. Sousedí s Litvou, Estonskem, Běloruskem a Kaliningradskou oblastí Ruska. Žije zde přibližně 2 miliony obyvatel. Hlavním městem Lotyšska je Riga, kde žije polovina z obyvatel státu. Dalšími velkými městy jsou Daugavpils, Liepāja, Jurmala nebo Jelgava. Plány na výstavbu…

RIGA
|

RIGA

Riga je se svými přibližně 700 tisíci obyvateli hlavním městem Lotyšska a největší městem celého Pobaltí. Městem protéká řeka Daugava a severozápad města omývá Baltské moře. Centrum Rigy je zapsáno jako památka na seznamu Unesco. Město Riga bylo založeno roku 1201, kdy byla jako největší město ustanovena hlavním městem říše Livonie. Její existence byla formálně…

DAUGAVPILS
|

DAUGAVPILS

Daugavpils je druhým největším městem v Lotyšsku. Počet obyvatel však sahá těsně pod 100 tisíc, tudíž je více než sedmkrát menší než hlavní město Lotyšska Riga. V Daugavpilsu se stékají řeky Daugava a Lauce. Hranice Litvy leží 18 km od města, hranice s Běloruskem 25 km. První písemná zmínka o Daugavpilsu pochází z roku 1275, kdy tu Řád mečových…