Spojené království

  • Spojené království,  Zahraničí

    LONDÝN

    Londýn je hlavním městem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, ležící na jihovýchodě ostrova na řece Temži. Žije zde více než 8 milionů obyvatel. Zejména poválečná migrace vytvořila z Londýna multikulturní město mezinárodního významu. První obec na místě dnešního města, zvanou Londonium, založili roku 43 Římané. Již ve druhém století zde žilo kolem 60 tisíc obyvatel. Až ve 12. století však Londýn převzal po Winchesteru postavení hlavního města. Mezi lety 1831 až 1925 se jednalo o největší město světa. V počátcích vzniku města zde stáli dvě samostatně rozvíjející oblasti – Londýn (dnes čtvrť zvaná City) a královská čtvrť Westminster. Obě se postupně rozšiřovaly až došlo k jejich sloučení. Největší nárůst však nastal…

  • Spojené království,  Zahraničí

    SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

    Spojené království Velké Británie a Severního Irska je ostrovní stát přiléhající k západu kontinentální Evropy. Zahrnuje celý ostrov Velká Británie a severovýchodní část ostrova Irsko, na kterém hraničí s Irskou republikou. Sítě podzemních drah, metra, existují ve Spojeném království ve třech městech. Ta v Londýně je označována za vůbec nejstarší na světě. Další systémy existují v Glasgow a Newcastlu. Plnohodnotný městský tramvajový provoz najdeme na britských ostrovech pouze ve městě Edinburgh. V Londýně a ve městě Seaton existují také tramvajové tratě, tvoří však pouze doplňkovou nabídku na okrajích měst. V minulosti existoval rozsáhlý tramvajový provoz také v Glasgow, Birmingham Glasgow Liverpool Londýn