Maďarsko

  • Maďarsko,  Zahraničí

    MAĎARSKO

    Maďarská republika je vnitrozemský stát, ležící ve střední Evropě. Hraničí se Slovenskem, Rakouskem, Slovinskem, Chorvatskem, Srbskem, Rumunskem a Ukrajinou. V hlavním městě Maďarska, Budapešti, je v městské dopravě zastoupeno jak metro (jediné ve státě), tak tramvaje, trolejbusy a samozřejmě řada autobusových linek. Další tramvajové provozy najdeme v městech Debrecín, Segedín a Miškovci. V Debrecínu a Segedínu jezdí navíc také trolejbusy. Budapešť Debrecín Miškovec Segedín

  • Maďarsko,  Zahraničí

    BUDAPEŠŤ

    Budapešť je hlavní město Maďarska, hospodářské, dopravní a kulturní centrum země, deváté největší město Evropské unie. Na ploše o rozloze 525 km² zde žije 1,74 milionu obyvatel, v městské aglomeraci pak téměř 2 a půl milionu osob. O nejstarší části města, Starém Budíně, najdeme zmínka již z počátku 10. století, kdy se na zdejším území usídlil kmen tehdejších Maďarů. Největší rozmach tří, v té době samostatných města Budína, Starého Budína a Pešti, nastal po roce 1686, kdy byla oblast habsburky osvobozena z nadvlády turků. Na modernizaci města měl v té době zásluhy např. István Széchenyi, který mj. inicioval stavbu prvního řetězového mostu přes Dunaj, nesoucí dnes jeho jméno. Ke sjednocení tří sousedních měst došlo již…